หางานสมัครงานงานราชการ จังหวัดมุกดาหาร ฝากใบประวัติ..ฟรี หน่วยงานราชการ

จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผนประกาศเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2556
จังหวัดมุกดาหาร
เอกสารต้นฉบับ : พนักงานราชการ          
ชื่อตำแหน่ง : พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
อัตราเงินเดือน : 14020 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
(1)ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทางสังคมศาสตร์ หรือเศรษฐศาสตร์ หรือวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
(2)มีความสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้ ได้แก่ โปรแกรม Microsoft word , Excel, PowerPoint และการใช้ Internet เป็นต้น
(3)มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรอื่น ได้อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่
(4มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีใจรักการบริการ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : (1) งานทางวิชาการวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้แก่ การร่วมศึกษา วิเคราะห์วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณาเสนอแนะเพื่อประกอบการกำหนดนโยบาย จัดทำแผนหรือโครงการพัฒนาจังหวัด การร่วมจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
(2) การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการต่าง ๆ ของส่วนราชการและหน่วยงานอื่น ๆ ของจังหวัด
(3) การให้คำปรึกษาแนะนำ เสนอความเห็น แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านนโยบายและแผน
(4) ช่วยเหลือปฏิบัติหน้าที่ทางด้านธุรการ และบริหารงานทั่วไปของสำนักงาน
(5) ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ
วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ

ตามเอกสาร ทักษะ

ตามเอกสาร สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน :
เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ถึง วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
เอกสารต้นฉบับ :


  Tag : หางาน งาน สมัครงาน งานราชการ เปิดสอบ ที่มา   จังหวัดมุกดาหาร รับสมัครงาน พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน จังหวัดมุกดาหาร


งานราชการ อื่นๆ

21-11-2014 กรมชลประทาน รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ  
21-11-2014 กรมชลประทาน รับสมัครงาน ตำแหน่งวิศวกรชลประทานปฏิบัติการ  
21-11-2014 กรมชลประทาน รับสมัครงาน ตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ  
21-11-2014 กรมชลประทาน รับสมัครงาน ตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ  
21-11-2014 กรมชลประทาน รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ  
21-11-2014 กรมชลประทาน รับสมัครงาน ตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน  
21-11-2014 สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์  
21-11-2014 กรมชลประทาน รับสมัครงาน ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ  

   บริษัท ทีเอชเน็ต จำกัด สอบถาม info@jobisp.com โทรศัพท์ 0-2814-5214-5 โทรสาร 0-2814-5215 สายด่วน 08-4722-7220 (24 ชม. )
   ผู้สมัครงาน : หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ เปิดสอบ งานกรุงเทพมหานคร
   ผู้ประกอบการ : อัตราค่าโฆษณางาน รับสมัครงาน หาคนทำงาน ลงโฆษณารับสมัครงาน
   แลกลิ้งค์  Site map      Joi3.combot