หางานสมัครงานงานราชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝากใบประวัติ..ฟรี หน่วยงานราชการ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย รับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่ง อาจารย์ประกาศเมื่อ 10 ตุลาคม 2555รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดวิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
112 หมู่ 7 บ้านหนองเดิ่น
ตำบลหนองกอมเกาะ
อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
43000

ประวัติความเป็นมา   ปรับปรุง: 2012-07-20 11:27:49

ปี พ.ศ. 2537 - 2538 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จัดตั้งขึ้นตามนโยบายกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคของรัฐบาล และเป็นโครงการที่ได้รับการบรรจุไว้ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นระยะที่ 8 (พ.ศ. 2540 - 2544)
 ปี พ.ศ. 2539 - 2540 เริ่มดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียน อาคารปฏิบัติการประมง และปรับปรุงระบบสาธารณูปการในอาคาร และสิ่งก่อสร้างอื่นๆเสร็จสมบูรณ์ในระดับหนึ่ง
 ปี พ.ศ. 2541 - 2542 เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกสองสาขาวิชา คือ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และสาขาวิชาบริหารธุรกิจการเงิน และ ปี 2542 เปิดสาขาเพิ่มอีกหนึ่งสาขาวิชา คือ สาขาวิชาบริหารธุรกิจการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว ฝากเรียนที่คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2543 - ปัจจุบัน ย้ายนักศึกษาและบุคลากรมาจัดการเรียน การสอน ณ สถานที่ตั้ง จังหวัดหนองคาย และเปิดรับนักศึกษาเพิ่มขึ้นอีกสามสาขาวิชา คือ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาประมง และสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ นิติศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและสาขาวิชาบริหารธุรกิจการบัญชี ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนรวม 9 สาขาวิชา

ข้อมูลการเดินทางของ จ. หนองคาย

           ทิศเหนือ จดแม่น้ำโขงอันเป็นเส้นกั้นพรมแดนระหว่าง ประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
           ทิศใต้ จดจังหวัดอุดรธานี สกลนคร
           ทิศตะวันออก จดจังหวัดนครพนม
           ทิศตะวันตก จดจังหวัดเลย
 
          จังหวัดหนองคาย แบ่งการปกครองออกเป็น 12 อำเภอ 4 กิ่งอำเภอ คือ อำเภอเมืองหนองคาย อำเภอบึงกาฬ อำเภอโพนพิสัย อำเภอศรีเชียงใหม่ อำเภอเซกา อำเภอท่าบ่อ อำเภอโซ่พิสัย อำเภอสังคม อำเภอพรเจริญ อำเภอปากคาด อำเภอบึงโขงหลง อำเภอศรีวิไล กิ่งอำเภอบุ่งคล้า กิ่งอำเภอเฝ้าไร่ กิ่งอำเภอสระใครและกิ่งอำเภอรัตนวาปี

»  ระยะทางจากตัวจังหวัดไปยังอำเภอต่างๆ
           อำเภอท่าบ่อ ระยะทาง 42 กิโลเมตร
           อำเภอโพนพิสัย ระยะทาง 45 กิโลเมตร
           อำเภอศรีเชียงใหม่ ระยะทาง 57 กิโลเมตร
           อำเภอโซ่พิสัย ระยะทาง 90 กิโลเมตร
           อำเภอปากคาด ระยะทาง 90 กิโลเมตร
           อำเภอสังคม ระยะทาง 95 กิโลเมตร
           อำเภอบึงกาฬ ระยะทาง 136 กิโลเมตร
           อำเภอพรเจริญ ระยะทาง 182 กิโลเมตร
           อำเภอเซกา ระยะทาง 228 กิโลเมตร
           อำเภอบึงโขงหลง ระยะทาง 238 กิโลเมตร
           กิ่งอำเภอศรีวิไล ระยะทาง 163 กิโลเมตร
           กิ่งอำเภอบุ่งคล้า ระยะทาง 181 กิโลเมตร
           กิ่งอำเภอสระใคร ระยะทาง 24 กิโลเมตร
 
»  ระยะทางจากจังหวัดหนองคายไปยังสถานที่ใกล้เคียง
           จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 51 กิโลเมตร
           จังหวัดเลย ระยะทาง 202 กิโลเมตร
           จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 210 กิโลเมตร
           จังหวัดนครพนม ระยะทาง 303 กิโลเมตร
 
»  หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ (รหัสทางไกล 042)
           สำนักงานจังหวัด 411-778
           ประชาสัมพันธ์จังหวัด 412-110
           ททท.สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
           เขต 5 จ.อุดรธานี 325-406-7
           ตำรวจท่องเที่ยว 1155
           ตำรวจทางหลวง 420-093
           สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมือง 411-021 , 411-071
           สถานีขนส่งจังหวัด 411-612
           ไปรษณีย์จังหวัด 411-521
           รพ.หนองคาย 411-360 , 411-366
           รพ.โพนพิสัย 471-204-5
           รพ.บึงกาฬ 491-162-3
           รพ.เซกา 489-099
           รพ.พรเจริญ 487-099
           รพ.ปากคาด 481-099-100
           รพ.บึงโขงหลวง 489-008
           รพ.ท่าบ่อ 431-015
           รพ.ศรีเชียงใหม่ 451-125
           รพ.สังคม 441-051
           รพ.ศรีวิไล 497-099

»  รถยนต์
          จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 ผ่านสระบุรี แล้วเข้าทางหลวงหมายเลข 2 ผ่านนครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี หนองคาย รวมระยะทาง 615 กิโลเมตร

»  รถไฟ
          การรถไฟแห่งประเทศไทย มีขบวนรถไฟจากกรุงเทพฯ-หนองคาย ทุกวัน ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หน่วยบริการเดินทาง โทร. 1690, 0 2223 7010,0 2223 7020 สถานีรถไฟหนองคาย โทร. 0 4241 1592

»  รถโดยสารประจำทาง
          บริษัท ขนส่ง จำกัด มีรถโดยสารประจำทางทั้งรถโดยสารธรรมดาและรถปรับอากาศไปหนองคาย ทุกวัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีขนส่งหมอชิต 2 (จตุจักร) โทร. 0 2936 2852-66 นอกจากนี้ ยังมีบริษัทเอกชนหลายแห่งที่บริการเดินรถไปจังหวัดหนองคาย เช่น 407 พัฒนา โทร. 0 2992 3475-8 , 0 4241 1261 ชาญทัวร์ จำกัด โทร. 0 2618 7418, 0 4241 2195 บารมีทัวร์ โทร. 0 2537 8249, 0 4246 0345 เชิดชัยทัวร์ โทร. 0 2936 0253 , 0 4246 1067
»  เครื่องบิน
          นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางโดยเครื่องบิน สามารถไปได้โดยลงที่สนามบินจังหวัดอุดรธานี จากนั้นต่อรถเข้าจังหวัดหนองคายอีก 51 กิโลเมตร สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตารางการบินได้ที่ บมจ.การบินไทย โทร. 1566,0 2628 2000 , 0 2356 1111  หรือ สายการบิน ไทยแอร์เอเชีย โทร. 0 2515 9999   


 

เอกสารต้นฉบับ  Tag : หางาน งาน สมัครงาน งานราชการ เปิดสอบ ที่มา   มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย รับสมัครคัดเลือกบุคคล อาจารย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


งานราชการ อื่นๆ

06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล)  
06-03-2015 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครงาน ตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ (ปริญญาโท), นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาโท), นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ (ปริญญาโท)  
06-03-2015 กรมควบคุมโรค รับสมัครงาน ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ (ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก)  
06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (สถาบันประสาทวิทยา)  
06-03-2015 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านวิเทศสัมพันธ์)  
06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (สถาบันประสาทวิทยา)  
06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (สถาบันประสาทวิทยา)  
06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (สถาบันประสาทวิทยา)