หางานสมัครงานงานราชการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบึงกาฬ ฝากใบประวัติ..ฟรี หน่วยงานราชการ

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบึงกาฬ
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบึงกาฬ

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบึงกาฬ รับสมัครบุคคล เป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการประกาศเมื่อ 29 กุมภาพันธ์ 2555

ประกาศสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบึงกาฬ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป จึงประกาศรับสมัครรายละเอียดดังนี้

ชื่อตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการ ภาษาต่างประเทศ หรือทางอื่นที่ทางกรมคุมประพฤติเห็นว่าเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ เพื่อใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัคร พร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบึงกาฬ เลขที่ 62 หมู่ที่ 9 ถนนบึงกาฬขหนองคาย ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ตั้งแต่วันที่ 5 - 14 มีนาคม 2555 ในวันและเวลาราชการ
เอกสาร http://job.ocsc.go.th/images/Job/634661071514132500.pdf  Tag : หางาน งาน สมัครงาน งานราชการ เปิดสอบ ที่มา   สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบึงกาฬ รับสมัครบุคคล พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบึงกาฬ


งานราชการ อื่นๆ

06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล)  
06-03-2015 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครงาน ตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ (ปริญญาโท), นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาโท), นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ (ปริญญาโท)  
06-03-2015 กรมควบคุมโรค รับสมัครงาน ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ (ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก)  
06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (สถาบันประสาทวิทยา)  
06-03-2015 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านวิเทศสัมพันธ์)  
06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (สถาบันประสาทวิทยา)  
06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (สถาบันประสาทวิทยา)  
06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (สถาบันประสาทวิทยา)