หางานสมัครงานงานราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ฝากใบประวัติ..ฟรี หน่วยงานราชการ

มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์

มรภ.วไลยอลงกรณ์ เลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานเลขานุการ สำนักงานอธิการบดีประกาศเมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2555

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการครั้งที่ 1/2555

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ตั้ง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการครั้งที่ 1/2555 ดังนี้

พนักงานราชการปรเภททั่วไป
กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 2 อัตรา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานเลขานุการ สำนักงานอธิการบดี

อัตราเงินเดือน 12,230 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาคุณวุฒิปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

 

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์สมัครติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม - 15 กุมภาพันธ์ 2555

เอกสารเพิ่มเติม http://job.ocsc.go.th/images/Job/634643991535826250.pdf  Tag : หางาน งาน สมัครงาน งานราชการ เปิดสอบ ที่มา   มรภ วไลยอลงกรณ์ เลือกสรรบุคคล พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานเลขานุการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์


งานราชการ อื่นๆ

21-11-2014 กรมชลประทาน รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ  
21-11-2014 กรมชลประทาน รับสมัครงาน ตำแหน่งวิศวกรชลประทานปฏิบัติการ  
21-11-2014 กรมชลประทาน รับสมัครงาน ตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ  
21-11-2014 กรมชลประทาน รับสมัครงาน ตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ  
21-11-2014 กรมชลประทาน รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ  
21-11-2014 กรมชลประทาน รับสมัครงาน ตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน  
21-11-2014 สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์  
21-11-2014 กรมชลประทาน รับสมัครงาน ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ  

   บริษัท ทีเอชเน็ต จำกัด สอบถาม info@jobisp.com โทรศัพท์ 0-2814-5214-5 โทรสาร 0-2814-5215 สายด่วน 08-4722-7220 (24 ชม. )
   ผู้สมัครงาน : หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ เปิดสอบ งานกรุงเทพมหานคร
   ผู้ประกอบการ : อัตราค่าโฆษณางาน รับสมัครงาน หาคนทำงาน ลงโฆษณารับสมัครงาน
   แลกลิ้งค์  Site map      Joi3.combot