หางานสมัครงานงานราชการ กรมการข้าว ฝากใบประวัติ..ฟรี หน่วยงานราชการ

กรมการข้าว
กรมการข้าว

สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว รับสมัครบุคคล พนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงานประกาศเมื่อ 26 มกราคม 2555

ประกาศสำนักวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยสำนักวิจัยและพัฒนาข้าว ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรโดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อตำแหน่ง

พนักงานประจำสำนักงาน

อัตราว่าง 1 ตำแหน่ง

ค่าตอบแทน 6,410 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
คุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)

การรับสมัคร
วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์สมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 24 - 30 มกราคม 2555 ในวันและเวลาราชการ

เ้อกสาร http://www.ricethailand.go.th/rice%20web/Apply/1_18Jan12.pdf  Tag : หางาน งาน สมัครงาน งานราชการ เปิดสอบ ที่มา   สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว รับสมัครบุคคล พนักงานราชการ พนักงานประจำสำนักงาน กรมการข้าว


งานราชการ อื่นๆ

30-09-2014 กรมการท่องเที่ยว รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
30-09-2014 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)
30-09-2014 กรมปศุสัตว์ รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
30-09-2014 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รับสมัครงาน ตำแหน่งข้าราชการ (อาจารย์)
30-09-2014 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
30-09-2014 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์สาขาการตลาด ,อาจารย์สาขาการจัดการโลจิสติกส์
30-09-2014 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์
30-09-2014 กรมสุขภาพจิต รับสมัครงาน ตำแหน่งนายช่างเทคนิค

   บริษัท ทีเอชเน็ต จำกัด สอบถาม info@jobisp.com โทรศัพท์ 0-2814-5214-5 โทรสาร 0-2814-5215 สายด่วน 08-4722-7220 (24 ชม. )
   ผู้สมัครงาน : หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ เปิดสอบ งานกรุงเทพมหานคร
   ผู้ประกอบการ : อัตราค่าโฆษณางาน รับสมัครงาน หาคนทำงาน ลงโฆษณารับสมัครงาน
   แลกลิ้งค์  Site map      Joi3.combot