หางานสมัครงานงานราชการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ฝากใบประวัติ..ฟรี หน่วยงานราชการ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เตรียม เปิดสอบรับราชการกว่า 20,000 อัตราประกาศเมื่อ 13 มกราคม 2555

         ประชุมเตรียมการที่ กส. บช.ศ. เปิดจำนวน 7,000 อัตรา

ยืนยันประกาศรับสมัคร 17 ม.ค.รับสมัครทางอินเตอร์เน็ท 23 ม.ค-2กพ.2555
ประกาศรายชื่อผุ้เข้าสอบ 20 กพ.25​55 สอบ 11 มีค.2555

         ในส่วนของภาค 4
กลุ่มที่ 1 มีวุฒิปริญญาตรี สายอก.100 (อาจเปลี่ยนแปลงเล็กน้​อย)
สายปป.196 พงส.191
สายบัญชี 11 กลุมที่2ไม่มีวุฒิ สายอก 42 สายปป171 สายเก็บ *** ้วัตถุระเบิด7​
(สายปป.มีชาย+หญิงไม่แยกกันเหมื​อนปีที่แล้ว)
          ส่วนอีก 500 อัตรา เอาไว้ให้ ด.ต.50 ปี จะมีประเมินแล้วสอบเหมือนเดิมปร​ะมาณต้นเดือนเมษายน
ด.ต.53 ปี จะอบรมประมาณ กพ.-มี.ค.และติดยศประมาณต้นเมษา​ยน
ส่วน บุคคลภายนอกรับอีก 1 หมื่นคนทั่วประเทศ(จากม.6 )ประมาณ 10 มิ.ย.55
คาดว่าจะมีผู้หญิงด้วย 1 กองร้อย

             วันที่ 26 ธ.ค.54 ที่ทำเนียบรัฐบาล  น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ(ก.ต.ช.) ซึ่งการประชุมครั้งนี้ขาดกรรมการเข้าร่วมประชุม 2 คน คือ พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ(สมช.) และนายสมบัติ ธำรงธัญวงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  

            ทั้งนี้ที่ประชุมให้ความเห็นชอบหลักการให้เปิดรับสมัครเพื่อทดสอบสอบบุคคลเข้าเป็นตำรวจชั้นประทวน  โดยกำหนดคุณสมบัติให้ผู้สมัครอายุตั้งแต่ 18 ปี วุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่าระดับปวช.-ปวส.เข้าบรรจุเป็นตำรวจชั้นประทวน เป็นกรณีพิเศษเร่งด่วน

              โดยให้ดำเนินการภายในปี 2555  ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ( ตร.)เสนอ โดยทางตช.รายงานว่า ขณะนี้ตร.ขาดแคลนตำรวจชั้นประทวนทั่วประเทศถึง 1.5 หมื่นคน และพบว่าโครงสร้างตำรวจนั้นชั้นสัญญาบัตรมีเป็นจำนวนมาก  ขณะที่เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการหรือชั้นประทวนมีน้อยกว่าและส่วนใหญ่อายุมาก ทำให้การทำงานขาดประสิทธิภาพเท่าที่ควร เห็นได้ชัดจากการช่วยเหลือประขาชนที่ประสบสถานการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมา ปรากฎว่ากำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ไปช่วยเหลือประชาชนส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นประทวนและมีอายุมากแล้ว  อย่างไรก็ตามในที่ประชุมได้ตั้งขอสังเกตุว่าตำรวจชั้นประทวนที่สอบเข้ามาใหม่นี้อาจจะยังมีวุฒิภาวะในการปฎิบัติในฐานะเป็นผู้บังคับใช้กฎหมาย   จึงเป็นได้หรือไม่ที่เมื่อผ่านการฝึกอบรมแล้วให้เป็นกำลังพลสำรองและปฎิบัติงานในสายอำนวยการก่อนที่บรรจุ  นายกรัฐมนตรีจึงได้มอบหมายตร.พิจารณาโครงสร้างในระยะยาวมานำเสนอที่ประชุมอีกครั้ง.  

รายละเอียดเพิ่มเติมทาง ชีทราม จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งครับ
ส่วนตำรวจชั้นประทวน วุฒิ ป.ตรี จากที่ทางเราทราบมายังเปิดรับอยู่ครับ แต่รายละเอียดว่ารับตำแหน่งอะไร รับเท่าไร ทางเราจะมาแจ้งให้ทราบอีกครั้ง  Tag : หางาน งาน สมัครงาน งานราชการ เปิดสอบ ที่มา   สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เตรียม เปิดสอบรับราชการกว่า , สำนักงานตำรวจแห่งชาติ


งานราชการ อื่นๆ

06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล)  
06-03-2015 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครงาน ตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ (ปริญญาโท), นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาโท), นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ (ปริญญาโท)  
06-03-2015 กรมควบคุมโรค รับสมัครงาน ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ (ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก)  
06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (สถาบันประสาทวิทยา)  
06-03-2015 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านวิเทศสัมพันธ์)  
06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (สถาบันประสาทวิทยา)  
06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (สถาบันประสาทวิทยา)  
06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (สถาบันประสาทวิทยา)