หางานสมัครงานงานราชการ กระทรวงศึกษาธิการ ฝากใบประวัติ..ฟรี หน่วยงานราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการ จัดจ้าง ธุรการ (ครูธุรการ) จำนวน 1,806 อัตรา ทั่วประเทศประกาศเมื่อ 28 ธันวาคม 2554

กระทรวงศึกษาธิการ
ได้เผยรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี 2555 (งบประมาณปี 2554 ไปพลางก่อน) งบดำเนินงานรายการค่าตอบแทนจ้างบุคลากรปฏิบัติงานแทนครูเพื่อทำหน้าที่ธุรการ (ครูธุรการ) จำนวน 1,806 อัตรา สังกัด สพม. อัตราค่าจ้าง 9,140 บาท/เดือน

กระทรวง ศึกษาธิการได้เผยรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี 2555 (งบประมาณปี 2554 ไปพลางก่อน) ซึ่งในแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษาโครงการคืนครูให้นักเรียน กิจกรรมสนับสนุนบุคลากรให้สถานศึกษา งบดำเนินงานรายการค่าตอบแทนจ้างบุคลากรปฏิบัติงานแทนครูเพื่อทำหน้าที่ ธุรการ (ครูธุรการ) จำนวน 1,806 อัตรา สังกัด สพม. อัตราค่าจ้าง 9,140 บาท/เดือน สนใจสอบถามได้ที่ สพม.ที่มีการจัดสรรอัตรากำลัง
1. กรุงเทพมหานคร

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จำนวน 92 อัตรา

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จำนวน 85 อัตรา

2. นนทบุรี

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จำนวน 48 อัตรา

3. ปทุมธานี

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จำนวน 36 อัตรา

4. สิงห์บุรี

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 จำนวน 38 อัตรา

5. ฉะเชิงเทรา

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จำนวน 46 อัตรา

6. ปราจีนบุรี

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 จำนวน 27 อัตรา

7. ราชบุรี

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จำนวน 44 อัตรา

8. สุพรรณบุรี

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จำนวน 44 อัตรา

9. เพชรบุรี

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จำนวน 40 อัตรา

10. สุราษฎร์ธานี

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จำนวน 47 อัตรา

11. นครศรีธรรมราช

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จำนวน 52 อัตรา

12. ตรัง

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 จำนวน 39 อัตรา

13. พังงา

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 จำนวน 6 อัตรา

14. นราธิวาส

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 จำนวน 27 อัตรา

15. สงขลา

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 จำนวน 37 อัตรา

16. จันทบุรี

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 จำนวน 25 อัตรา

17. ชลบุรี

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จำนวน 51 อัตรา

18. เลย

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 จำนวน 34 อัตรา

19. อุดรธานี

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 จำนวน 43 อัตรา

20. หนองคาย

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 จำนวน 35 อัตรา

21. นครพนม

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 จำนวน 44 อัตรา

22. สกลนคร

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 จำนวน 31 อัตรา

23. กาฬสินธุ์

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 จำนวน 41 อัตรา

24. ขอนแก่น

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 จำนวน 41 อัตรา

25. มหาสารคาม

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จำนวน 27 อัตรา

26. ร้อยเอ็ด

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จำนวน 39 อัตรา

27. ศรีสะเกษ

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 จำนวน 66 อัตรา

28. อุบลราชธานี

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จำนวน 67 อัตรา

29. ชัยภูมิ

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จำนวน 29 อัตรา

30. นครราชสีมา

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 จำนวน 44 อัตรา

31. บุรีรัมย์

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จำนวน 49 อัตรา

32. สุรินทร์

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จำนวน 50 อัตรา

33. เชียงใหม่

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จำนวน 35 อัตรา

34. ลำปาง

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จำนวน 33 อัตรา

35. เชียงราย

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จำนวน 53 อัตรา

36. แพร่

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 จำนวน 35 อัตรา

37. สุโขทัย

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 จำนวน 24 อัตรา

38. พิษณุโลก

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จำนวน 35 อัตรา

39. เพชรบูรณ์

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 จำนวน 27 อัตรา

40. กำแพงเพชร

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 จำนวน 48 อัตรา

41. นครสวรรค์

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 จำนวน 42 อัตรา


รายละเอียดประกอบการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี  2555 (งบประมาณปี  2554  ไปพลางก่อน)
แผนงาน  ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา  โครงการ  คืนครูให้นักเรียน  กิจกรรม สนับสนันบุคลากรให้สถานศึกษา
งบ ดำเนินงาน  รายการ  ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรปฏิบัติงานแทนครูเพื่อทำหน้าที่ธุรการ (ครูธุรการ) จำนวน 1,806  อัตรา  สังกัด สพม.
ที่ จังหวัด รหัสพื้นที่ รหัสหน่วยรับงปม. จำนวน งบประมาณการจ้าง ประกันสังคม รวมงบประมาณ
        อัตรา อัตราคค่าจ้าง รวม  2  เดือน 5% จัดสรร
        (คน) 9,140  บาท / เดือน (ธ.ค. 54 - ม.ค. 55)   (บาท)
1 กรุงเทพมหานคร              
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1   P1000  2000400136 92                    840,880.00   1,681,760.00        84,088.00     1,765,848.00 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  P1000  2000400134 85                    776,900.00   1,553,800.00        77,690.00     1,631,490.00 
2 นนทบุรี                                        -                       -                       -                         -   
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3  P1200  2000400717 48                    438,720.00      877,440.00        43,872.00        921,312.00 
3 ปทุมธานี                                        -                       -                       -                         -   
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4   P1300  2000400718 36                    329,040.00      658,080.00        32,904.00        690,984.00 
4 สิงห์บุรี                                        -                       -                       -                         -   
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5  P1700  2000400719 38                    347,320.00      694,640.00        34,732.00        729,372.00 
5 ฉะเชิงเทรา                                        -                       -                       -                         -   
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  P2400  2000400720 46                    420,440.00      840,880.00        42,044.00        882,924.00 
6 ปราจีนบุรี                                        -                       -                       -                         -   
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7  P2500  2000400721 27                    246,780.00      493,560.00        24,678.00        518,238.00 
7 ราชบุรี                                        -                       -                       -                         -   
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  P7000  2000400722 44                    402,160.00      804,320.00        40,216.00        844,536.00 
8 สุพรรณบุรี                                        -                       -                       -                         -   
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  P7200  2000400723 44                    402,160.00      804,320.00        40,216.00        844,536.00 
9 เพชรบุรี                                        -                       -                       -                         -   
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10  P7600  2000400724 40                    365,600.00      731,200.00        36,560.00        767,760.00 
10 สุราษฎร์ธานี                                        -                       -                       -                         -   
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11  P8400  2000400725 47                    429,580.00      859,160.00        42,958.00        902,118.00 
11 นครศรีธรรมราช                                        -                       -                       -                         -   
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  P8000  2000400726 52                    475,280.00      950,560.00        47,528.00        998,088.00 
12 ตรัง                                        -                       -                       -                         -   
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  P9200  2000400727 39                    356,460.00      712,920.00        35,646.00        748,566.00 
13 พังงา                                        -                       -                       -                         -   
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14  P8200  2000400728 6                      54,840.00      109,680.00          5,484.00        115,164.00 
14 นราธิวาส                                        -                       -                       -                         -   
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15  P9600  2000400729 27                    246,780.00      493,560.00        24,678.00        518,238.00 
15 สงขลา                                        -                       -                       -                         -   
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  P9000  2000400730 37                    338,180.00      676,360.00        33,818.00        710,178.00 
16 จันทบุรี                                        -                       -                       -                         -   
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17  P2200  2000400731 25                    228,500.00      457,000.00        22,850.00        479,850.00 
17 ชลบุรี                                        -                       -                       -                         -   
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  P2000  2000400732 51                    466,140.00      932,280.00        46,614.00        978,894.00 
18 เลย                                        -                       -                       -                         -   
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19  P4200  2000400733 34                    310,760.00      621,520.00        31,076.00        652,596.00 
19 อุดรธานี                                        -                       -                       -                         -   
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20  P4100  2000400734 43                    393,020.00      786,040.00        39,302.00        825,342.00 
20 หนองคาย                                        -                       -                       -                         -   
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21  P4300  2000400735 35                    319,900.00      639,800.00        31,990.00        671,790.00 
21 นครพนม                                        -                       -                       -                         -   
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22  P4800  2000400736 44                    402,160.00      804,320.00        40,216.00        844,536.00 
22 สกลนคร                                        -                       -                       -                         -   
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23  P4700  2000400737 31                    283,340.00      566,680.00        28,334.00        595,014.00 
23 กาฬสินธุ์                                        -                       -                       -                         -   
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24  P4600  2000400738 41                    374,740.00      749,480.00        37,474.00        786,954.00 
24 ขอนแก่น                                        -                       -                       -                         -   
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25  P4000  2000400739 41                    374,740.00      749,480.00        37,474.00        786,954.00 
25 มหาสารคาม                                        -                       -                       -                         -   
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  P4400  2000400740 27                    246,780.00      493,560.00        24,678.00        518,238.00 
26 ร้อยเอ็ด                                        -                       -                       -                         -   
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27  P4500  2000400741 39                    356,460.00      712,920.00        35,646.00        748,566.00 
27 ศรีสะเกษ                                        -                       -                       -                         -   
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28  P3300  2000400742 66                    603,240.00   1,206,480.00        60,324.00     1,266,804.00 
28 อุบลราชธานี                                        -                       -                       -                         -   
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  P3400  2000400743 67                    612,380.00   1,224,760.00        61,238.00     1,285,998.00 
29 ชัยภูมิ                                        -                       -                       -                         -   
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30  P3600  2000400744 29                    265,060.00      530,120.00        26,506.00        556,626.00 
30 นครราชสีมา                                        -                       -                       -                         -   
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31  P3000  2000400745 44                    402,160.00      804,320.00        40,216.00        844,536.00 
31 บุรีรัมย์                                        -                       -                       -                         -   
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  P3100  2000400746 49                    447,860.00      895,720.00        44,786.00        940,506.00 
32 สุรินทร์                                        -                       -                       -                         -   
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  P3200  2000400747 50                    457,000.00      914,000.00        45,700.00        959,700.00 
33 เชียงใหม่                                        -                       -                       -                         -   
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34  P5000  2000400748 35                    319,900.00      639,800.00        31,990.00        671,790.00 
34 ลำปาง                                        -                       -                       -                         -   
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  P5200  2000400749 33                    301,620.00      603,240.00        30,162.00        633,402.00 
35 เชียงราย                                        -                       -                       -                         -   
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  P5700  2000400750 53                    484,420.00      968,840.00        48,442.00     1,017,282.00 
36 แพร่                                        -                       -                       -                         -   
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37  P5400  2000400751 35                    319,900.00      639,800.00        31,990.00        671,790.00 
37 สุโขทัย                                        -                       -                       -                         -   
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38  P6400  2000400752 24                    219,360.00      438,720.00        21,936.00        460,656.00 
38 พิษณุโลก                                        -                       -                       -                         -   
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  P6500  2000400753 35                    319,900.00      639,800.00        31,990.00        671,790.00 
39 เพชรบูรณ์                                        -                       -                       -                         -   
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40  P6700  2000400754 27                    246,780.00      493,560.00        24,678.00        518,238.00 
40 กำแพงเพชร                                        -                       -                       -                         -   
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41  P6200  2000400755 48                    438,720.00      877,440.00        43,872.00        921,312.00 
41 นครสวรรค์                                        -                       -                       -                         -   
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42  P6000  2000400756 42                    383,880.00      767,760.00        38,388.00        806,148.00 
                                           -                       -                       -                         -   
                                           -                       -                       -                         -   
                                           -                       -                       -                         -   
 
                                        -                       -                       -                         -   
                                           -                       -                       -                         -   
  รวมทั้งสิ้น      1,756             16,049,840.00    96,299,040.00     1,604,984.00      33,704,664.

 

รายละเอียดการปิดรับสมัครไม่ชัดเจน กรุณาติดต่อที่สำนักงานใกล้บ้านท่าน  Tag : หางาน งาน สมัครงาน งานราชการ เปิดสอบ ที่มา   กระทรวงศึกษาธิการ จัดจ้าง ธุรการ ครูธุรการ จำนวน , ทั่วประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ


งานราชการ อื่นๆ

06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล)  
06-03-2015 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครงาน ตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ (ปริญญาโท), นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาโท), นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ (ปริญญาโท)  
06-03-2015 กรมควบคุมโรค รับสมัครงาน ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ (ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก)  
06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (สถาบันประสาทวิทยา)  
06-03-2015 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านวิเทศสัมพันธ์)  
06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (สถาบันประสาทวิทยา)  
06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (สถาบันประสาทวิทยา)  
06-03-2015 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (สถาบันประสาทวิทยา)