หางานสมัครงานงานราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝากใบประวัติ..ฟรี หน่วยงานราชการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

อบจ. นครศรีธรรมราช รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำอำเภอปากพนัง จำนวน 1 อัตราประกาศเมื่อ 27 ธันวาคม 2554

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 11 ตำแหน่ง 70 อัตรา จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ประจำศูนย์บริการประชาชนระดับอำเภอ) จำนวน 23 อัตรา ดังนี้

- ประจำอำเภอปากพนัง จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชาที่ ก.พ., ก.ค. หรือ ก.จ.รับรองหรือทางอื่นที่ ก.จ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ได้

ระยะเวลาการจ้าง ทำสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน 4 ปี
อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 8,340-.บาท

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช สามารถสมัครได้เพียงตำแหน่งเดียว โดยติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2554 – 13 มกราคม 2555 ในวันและเวลาราชการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 7535 6253 ต่อ 303 หรือทางเวปไซต์ www.nakhonsi.go.th สำหรับพระภิกษุหรือสามเณร นักพรตหรือนักบวช ไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร

เอกสารต้นฉบับ  Tag : หางาน งาน สมัครงาน งานราชการ เปิดสอบ ที่มา   อบจ นครศรีธรรมราช รับสมัครงาน ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำอำเภอปากพนัง จำนวน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช


งานราชการ อื่นๆ

30-09-2014 กรมการท่องเที่ยว รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
30-09-2014 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)
30-09-2014 กรมปศุสัตว์ รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
30-09-2014 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รับสมัครงาน ตำแหน่งข้าราชการ (อาจารย์)
30-09-2014 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
30-09-2014 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์สาขาการตลาด ,อาจารย์สาขาการจัดการโลจิสติกส์
30-09-2014 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์
30-09-2014 กรมสุขภาพจิต รับสมัครงาน ตำแหน่งนายช่างเทคนิค

   บริษัท ทีเอชเน็ต จำกัด สอบถาม info@jobisp.com โทรศัพท์ 0-2814-5214-5 โทรสาร 0-2814-5215 สายด่วน 08-4722-7220 (24 ชม. )
   ผู้สมัครงาน : หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ เปิดสอบ งานกรุงเทพมหานคร
   ผู้ประกอบการ : อัตราค่าโฆษณางาน รับสมัครงาน หาคนทำงาน ลงโฆษณารับสมัครงาน
   แลกลิ้งค์  Site map      Joi3.combot