หางานสมัครงานงานราชการ เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ฝากใบประวัติ..ฟรี หน่วยงานราชการ

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนประกาศเมื่อ 20 ธันวาคม 2554

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เปิดรับสมัคร พนักงานจ้างตามโครงการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่สารสนเทศ รวม 2 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 - 25 ธันวาคม 2554

 


ประกาศเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามโครงการฯ ประจำศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน

ด้วยเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้างตามโครงการ จำนวน 2 อัตรา ดังนี้

1. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน 7,940 บาท

2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สารสนเทศ

จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน 5,400 บาท

วิธีการและกำหนดการรับสมัคร
ผู้สมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 16 - 25 ธันวาคม 2554 ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน (ชั้น 3 อาคารใหม่) ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไม่เว้นวันหยุดราชการ

งานราชการ http://www.jobisp.com/attach/big/20111213j3S3mKw-20111220100814.pdf  Tag : หางาน งาน สมัครงาน งานราชการ เปิดสอบ ที่มา   เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน


งานราชการ อื่นๆ

30-09-2014 กรมการท่องเที่ยว รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
30-09-2014 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)
30-09-2014 กรมปศุสัตว์ รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
30-09-2014 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รับสมัครงาน ตำแหน่งข้าราชการ (อาจารย์)
30-09-2014 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
30-09-2014 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์สาขาการตลาด ,อาจารย์สาขาการจัดการโลจิสติกส์
30-09-2014 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์
30-09-2014 กรมสุขภาพจิต รับสมัครงาน ตำแหน่งนายช่างเทคนิค

   บริษัท ทีเอชเน็ต จำกัด สอบถาม info@jobisp.com โทรศัพท์ 0-2814-5214-5 โทรสาร 0-2814-5215 สายด่วน 08-4722-7220 (24 ชม. )
   ผู้สมัครงาน : หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ เปิดสอบ งานกรุงเทพมหานคร
   ผู้ประกอบการ : อัตราค่าโฆษณางาน รับสมัครงาน หาคนทำงาน ลงโฆษณารับสมัครงาน
   แลกลิ้งค์  Site map      Joi3.combot