หางานสมัครงานงานราชการ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา ฝากใบประวัติ..ฟรี หน่วยงานราชการ

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา

กศน. จังหวัดพะเยาประกาศเมื่อ 19 ธันวาคม 2554

สำนักงาน กศน. จังหวัดพะเยา เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่งครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ประเภทพื้นที่ ศศช. จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 - 27 ธันวาคม 2554

 


ประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครฯ ประเภทพื้นที่ ศศช.

ด้วยสำนักงาน กศน. จังหวัดพะเยา จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ามาปฏิบัติงานเป็นพนักงานราชการ สังกัดสำนักงาน กศน. จังหวัดพะเยา จึงประกาศรับสมัครโดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ประเภทพื้นที่ ศศช.

จำนวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทน 10,010 บาท

วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

การรับสมัคร
วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครและหลักฐานต่างๆ ด้วยตนเอง ณ สำนักงาน กศน. จังหวัดพะเยา ตั้งแต่วันที่ 21 - 27 ธันวาคม 2554 เว้นวันหยุดราชการ/วันนักขัตฤกษ์

เอกสารเพิ่มเติม : http://phayao.nfe.go.th/UserFiles/ANN_CK.pdf  Tag : หางาน งาน สมัครงาน งานราชการ เปิดสอบ ที่มา   กศน จังหวัดพะเยา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา


งานราชการ อื่นๆ

21-11-2014 กรมชลประทาน รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ  
21-11-2014 กรมชลประทาน รับสมัครงาน ตำแหน่งวิศวกรชลประทานปฏิบัติการ  
21-11-2014 กรมชลประทาน รับสมัครงาน ตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ  
21-11-2014 กรมชลประทาน รับสมัครงาน ตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ  
21-11-2014 กรมชลประทาน รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ  
21-11-2014 กรมชลประทาน รับสมัครงาน ตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน  
21-11-2014 สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์  
21-11-2014 กรมชลประทาน รับสมัครงาน ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ  

   บริษัท ทีเอชเน็ต จำกัด สอบถาม info@jobisp.com โทรศัพท์ 0-2814-5214-5 โทรสาร 0-2814-5215 สายด่วน 08-4722-7220 (24 ชม. )
   ผู้สมัครงาน : หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ เปิดสอบ งานกรุงเทพมหานคร
   ผู้ประกอบการ : อัตราค่าโฆษณางาน รับสมัครงาน หาคนทำงาน ลงโฆษณารับสมัครงาน
   แลกลิ้งค์  Site map      Joi3.combot