หางานสมัครงานงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ฝากใบประวัติ..ฟรี หน่วยงานราชการ

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ปปช. รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. (ด้านโยธา)ประกาศเมื่อ 09 ธันวาคม 2554

สำนักงาน ป.ป.ช. เปิดสอบ คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง ตำแหน่งพนักงานสื่อสาร และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. (ด้านโยธา) รวม 4 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 - 23 ธันวาคม 2554

 


ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง สำนักงาน ปปช. ตำแหน่งพนักงานสื่อสาร และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. (ด้านโยธา)

ด้วยสำนักงาน ปปช. ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้างตำแหน่งพนักงานสื่อสาร และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. (ด้านโยธา) จึงประกาศรับสมัครโดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่จะจ้าง

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. (ด้านโยธา)

จำนวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทน 8,340 บาท ค่าครองชีพชั่วคราว 1,500 บาท


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางเทคโนโลยีการก่อสร้าง และทางการบริหารและเทคโนโลยีการก่อสร้าง
2. มีความรู้ความสามรถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่


รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.jobisp.com/attach/big/20111207092008264-20111209092930.pdf

 

การรับสมัคร
วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงคืสมัครเข้ารับการคัดเลือก ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงาน ปปช. ถนนนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 7 - 23 ธันวาคม 2554 ในวันและเวลาราชการ  Tag : หางาน งาน สมัครงาน งานราชการ เปิดสอบ ที่มา   ปปช รับสมัครพนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ ด้านโยธา สำนักงาน กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ


งานราชการ อื่นๆ

21-11-2014 กรมชลประทาน รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ  
21-11-2014 กรมชลประทาน รับสมัครงาน ตำแหน่งวิศวกรชลประทานปฏิบัติการ  
21-11-2014 กรมชลประทาน รับสมัครงาน ตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ  
21-11-2014 กรมชลประทาน รับสมัครงาน ตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ  
21-11-2014 กรมชลประทาน รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ  
21-11-2014 กรมชลประทาน รับสมัครงาน ตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน  
21-11-2014 สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์  
21-11-2014 กรมชลประทาน รับสมัครงาน ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ  

   บริษัท ทีเอชเน็ต จำกัด สอบถาม info@jobisp.com โทรศัพท์ 0-2814-5214-5 โทรสาร 0-2814-5215 สายด่วน 08-4722-7220 (24 ชม. )
   ผู้สมัครงาน : หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ เปิดสอบ งานกรุงเทพมหานคร
   ผู้ประกอบการ : อัตราค่าโฆษณางาน รับสมัครงาน หาคนทำงาน ลงโฆษณารับสมัครงาน
   แลกลิ้งค์  Site map      Joi3.combot