หางานสมัครงานงานราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ฝากใบประวัติ..ฟรี หน่วยงานราชการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี รับสมัครอาจารย์ประจำประกาศเมื่อ 29 พฤศจิกายน 2554

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูช่วยสอนของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

 ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี มีความประสงค์จะจ้างบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูช่วยสอนตามโครงการจ้างครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี จึงประกาศรับสมัครโดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่จะจ้าง
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี จำนวน 1 อัตรา
 ค่าตอบแทนเดือนละ 8,340 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
มีคุณวุฒิการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีทางการศึกษาขึ้นไป หรือปริญญาวิชาชีพอื่นโดยผู้มีวุฒิปริญญาวิชาชีพอื่นจะต้องมีพื้นฐานทางวิชาชีพครูไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิจ
เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือได้ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจากคุรุสภาแล้ว หรือหนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจากคุรุสภา

กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
 ผู้ที่ประสงค์จะสมัครให้ติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ที่ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ถนนปราจีนอนุสรณ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2554 สอบถามรายละเอียดโทร 0-3721-1894
 
 

เอกสารต้นฉบับ  Tag : หางาน งาน สมัครงาน งานราชการ เปิดสอบ ที่มา   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี รับสมัครอาจารย์ประจำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี


งานราชการ อื่นๆ

22-08-2014 กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน (จังหวัดชายแดนภาคใต้)
22-08-2014 กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
22-08-2014 กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
22-08-2014 กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครงาน ตำแหน่งวิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านเครื่องกล)
22-08-2014 มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครงาน ตำแหน่งสถาปนิก
22-08-2014 มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครงาน ตำแหน่งช่างไม้
22-08-2014 มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานธุรการ
22-08-2014 มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานประจำห้อง

   บริษัท ทีเอชเน็ต จำกัด สอบถาม info@jobisp.com โทรศัพท์ 0-2814-5214-5 โทรสาร 0-2814-5215 สายด่วน 08-4722-7220 (24 ชม. )
   ผู้สมัครงาน : หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ เปิดสอบ งานกรุงเทพมหานคร
   ผู้ประกอบการ : อัตราค่าโฆษณางาน รับสมัครงาน หาคนทำงาน ลงโฆษณารับสมัครงาน
   แลกลิ้งค์  Site map      Joi3.combot