JobISP.com เว็บไซต์หางานคุณภาพ ที่รวบรวมงาน แหล่งหางาน สมัครงาน งานราชการ งานพิเศษ ประกาศรับสมัครงาน ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน Resume หาคนทำงาน jobs ทั่วประเทศ กว่า 10,000 อัตรา

   

ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 4150 ฉบับ

1
  กราฟฟิดดีไซน์,,
  อายุ 24 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 18000 บาท
 GPA : 2.50   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา คอมพิวเตอร์กราฟฟิก   จบจาก มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
18 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

2
  พนักงานคอมพิวเตอร์,พนักงานธุรการ,พนักงาน Call Center
  อายุ 25 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 13000 บาท
 GPA : 3.03   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ   จบจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  จังหวัด ชัยนาท
17 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

3
  กราฟิกดีไซน์,ช่างภาพ,creative
  อายุ 24 ปีประสบการณ์ 1 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 20000 บาท
 GPA : 3.25   วุฒิ ปริิญญาตรีศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต   สาขา คอมพิวเตอร์กราฟิก   จบจาก มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
15 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

4
  Web Design,ออกแบบโลโก้,ธุรการ
  อายุ 26 ปีประสบการณ์ 1 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 17000 บาท
 GPA : 2.82   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา   จบจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  จังหวัด ปทุมธานี
07 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

5
  เจ้าหน้าที่ IT Support,admin ,Graphic Design
  อายุ 31 ปีประสบการณ์ 5 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 16000 บาท
 GPA : 2.53   วุฒิ วิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ   จบจาก มหาวิทยาลัยปทุมธานี
  จังหวัด นครปฐม
01 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

6
  it support,นักวิชาการคอมพวเตอร์,เจ้าหน้าที่พนักงานทั่วไป
  อายุ 26 ปีประสบการณ์ 1 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 18000 บาท
 GPA : 2.81   วุฒิ วทบ.   สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ   จบจาก มหาวิทยาลัย
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
26 กรกฎาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

7
  ธุรการ,พนักงานฝ่ายIT,
  อายุ 26 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 10000 บาท
 GPA : 3.84   วุฒิ ปวส.   สาขา IT เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   จบจาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยาการจรัลสนิทวงศ์
  จังหวัด นครปฐม
26 กรกฎาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

8
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนด้านซอฟต์แวร์ (IT Support),เจ้าหน้าที่ฝ่ายคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานธุรกิจ,กราฟฟิกดีไซน์
  อายุ 25 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 3.47   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   จบจาก มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
  จังหวัด นครปฐม
20 กรกฎาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

9
  Graphic designer,Motion graphic,
  อายุ 24 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 18000 บาท
 GPA : 3.53   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา เทคโนโลยีบัณฑิต   จบจาก มหาวิทยาลัยมหิดล
  จังหวัด เพชรบุรี
04 กรกฎาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

10
  ช่างภาพ,Creative,เขียนบท
  อายุ 27 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 16000 บาท
 GPA : 2.74   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา ภาพยนตร์เเละสื่อดิจิทัล   จบจาก มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  จังหวัด นนทบุรี
28 มิถุนายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

11
  Graphic,,
  อายุ 25 ปีประสบการณ์ 1 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 2.20   วุฒิ ปริญตรี   สาขา การออกแบบกราฟิก   จบจาก มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  จังหวัด ปทุมธานี
22 มิถุนายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

12
  graphic design,,
  อายุ 24 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 3.21   วุฒิ ม.ปลาย   สาขา ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม   จบจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
  จังหวัด สมุทรปราการ
21 มิถุนายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

13
  พนักงานตัดต่อวีดีโอ,ออกแบบปกโปสเตอร์,สิ่งพิมพ์โฆษณา
  อายุ 21 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 9000 บาท
 GPA :   วุฒิ ปวส   สาขา คอมพิวเตอร์   จบจาก วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน
  จังหวัด นนทบุรี
18 มิถุนายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

14
  กราฟฟิค,ออกแบบผลิตภัณฑ์,
  อายุ 24 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 3.51   วุฒิ เทคโนโลยีบัณฑิต   สาขา ออกแบบผลิตภัณฑฺ   จบจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
17 มิถุนายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

15
  Graphics design,Creative,
  อายุ 29 ปีประสบการณ์ 4 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 20000 บาท
 GPA : 3.35   วุฒิ ปริญาตรี   สาขา ศิลปกรรม(ออกแบบนิเทศน์ศิลป์)   จบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
08 มิถุนายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

16
  ธุรการ,office,IT
  อายุ 25 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 13000 บาท
 GPA : 2.86   วุฒิ วทบ.   สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ   จบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  จังหวัด ชลบุรี
30 พฤษภาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

17
  พนักงานทั่วไป,ประชาสัมพันธ์ ธุระการ,ออกแบบ
  อายุ 25 ปีประสบการณ์ 1 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 10000 บาท
 GPA : 3.35   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา ออกแบบ   จบจาก เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่
  จังหวัด เชียงใหม่
29 พฤษภาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

18
  Graphic Design,,
  อายุ 24 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 18000 บาท
 GPA : 2.09   วุฒิ วทบ   สาขา เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์   จบจาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
26 พฤษภาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

19
  เจ้าหน้าที่กราฟิก,ผู้ช่วยผู้จัดการ,พนักงานธุรการ,ประสานงาน/คลังสินค้า
  อายุ 27 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 2.73   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา นิเทศศิลป์ (ออกแบบกราฟฟิกดีไซน์และโฆษณา)   จบจาก มหาวิทยาลัยบูรพา
  จังหวัด ชลบุรี
22 พฤษภาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

20
  ธุรการ,Web Admin,คีย์ข้อมูล
  อายุ 26 ปีประสบการณ์ 1 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 10000 บาท
 GPA : 2.44   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา เทคโนโลสารสนเทศ   จบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  จังหวัด นครราชสีมา
22 พฤษภาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 - 208 หน้าสุดท้าย >|