JobISP.com เว็บไซต์หางานคุณภาพ ที่รวบรวมงาน แหล่งหางาน สมัครงาน งานราชการ งานพิเศษ ประกาศรับสมัครงาน ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน Resume หาคนทำงาน jobs ทั่วประเทศ กว่า 10,000 อัตรา

   

ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 4120 ฉบับ

1
  Programmer,IT Support,Web Programmer
  อายุ 24 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 3.59   วุฒิ วิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์   จบจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
  จังหวัด ฉะเชิงเทรา
09 มีนาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

2
  เจ้าหน้าที่ส่งส่งเสริมการขาย,พนักงานออกแบบ กราฟฟิก สื่อสิ่งพิมพ์,เจ้าหน้าที่การตลาด
  อายุ 37 ปีประสบการณ์ 10 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 13000 บาท
 GPA : 2.50   วุฒิ ม.6   สาขา ศิลป์ - คณิต   จบจาก โรงเรียนอุตรดิตถ์
  จังหวัด อุตรดิตถ์
08 มีนาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

3
  Graphic Design,งานคอมพิวเตอร์/IT,งานด้านธุรกิจ/การตลาดออนไลน์
  อายุ 24 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 2.60   วุฒิ บริหารธุรกิจบัณฑิต   สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   จบจาก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
08 มีนาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

4
  พนักงานต้อนรับ,พนักงานกราฟฟิก,ดีไซด์เนอร์
  อายุ 25 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 13000 บาท
 GPA : 3.13   วุฒิ ปริญญาบัณฑิต   สาขา ออกแบบแฟชั่นและศิลปะสิ่งทอ   จบจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
04 มีนาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

5
  ธุรการคีย์ข้อมูล (ประสานงานทั่วไป),ธุรการคอมพิวเตอร์,ธุรการจัดซื้อ (คลังสินค้า)
  อายุ 30 ปีประสบการณ์ 3 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 3.46   วุฒิ บธ.บ   สาขา คอมพเวิเตรอ์ธุรกิจ   จบจาก มหาวิทยาลัยธนบุรี
  จังหวัด สระบุรี
01 มีนาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

6
  พนักงานกราฟฟิกดีไซน์,พนักงานทั่วไป,
  อายุ 24 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 2.61   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา ออกแบบนิเทศศิลป์   จบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
  จังหวัด นครปฐม
27 กุมภาพันธ์ 2561รายละเอียดทั้งหมด

7
  Mobile Developer,Web Developer,
  อายุ 26 ปีประสบการณ์ 1 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 20000 บาท
 GPA : 3.15   วุฒิ วศ.บ.   สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์   จบจาก มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์
  จังหวัด ภูเก็ต
26 กุมภาพันธ์ 2561รายละเอียดทั้งหมด

8
  IT Support ,IT Engineering,IT Operator
  อายุ 26 ปีประสบการณ์ 1 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 2.26   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ   จบจาก มหาวิทยาลัยราชราชภัฏพระนคร
  จังหวัด นนทบุรี
19 กุมภาพันธ์ 2561รายละเอียดทั้งหมด

9
  Programmer,software Tester,
  อายุ 25 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 18000 บาท
 GPA : 2.48   วุฒิ วิทยาศาสตร์บัณฑิต   สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์   จบจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  จังหวัด ชลบุรี
17 กุมภาพันธ์ 2561รายละเอียดทั้งหมด

10
  ครูสอนศิลปะ,ช่างศิลป์,ช่างปั้น,กราฟฟิคดีไซน์
  อายุ 25 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 2.50   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา เครื่องปั้นดินเผา   จบจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
12 กุมภาพันธ์ 2561รายละเอียดทั้งหมด

11
  ช่างภาพถ่ายงานเครื่องประดับ jewelry,ช่างภาพถ่ายงาน Product ,
  อายุ 28 ปีประสบการณ์ 2 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 25000 บาท
 GPA : 2.77   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา ออกแบบนิเทศศิลป์   จบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
06 กุมภาพันธ์ 2561รายละเอียดทั้งหมด

12
  Admin IT,ธุรการ ,เจ้าหน้าที่ดูแลระบบไอที (IT Support)
  อายุ 24 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 2.50   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา ระบบสารสนเทศ   จบจาก มทร.ตะวันออก วข.จักรพงษภูวนารถ
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
27 มกราคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

13
  Art director,Support art director,
  อายุ 24 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 3.10   วุฒิ ศศ.บ.   สาขา ออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล   จบจาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
26 มกราคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

14
  นักออกแบบ,Graphics Design,ศิลปะ
  อายุ 26 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 18000 บาท
 GPA : 3.30   วุฒิ วทบ.   สาขา เทคโนโลยีมีเดีย   จบจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  จังหวัด สมุทรปราการ
22 มกราคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

15
  Merchandise,,
  อายุ 28 ปีประสบการณ์ 3 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 18000 บาท
 GPA : 2.79   วุฒิ ปริญญตรี   สาขา สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม   จบจาก มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญญบุรี
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
20 มกราคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

16
  ช่างภาพ,ผู้ชาวยกล้อง,Graphic Design
  อายุ 29 ปีประสบการณ์ 2 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 18000 บาท
 GPA : 2.70   วุฒิ ป.ตรี   สาขา นิเทศศาสตร์   จบจาก ม.ราชภัฏภูเก็ต
  จังหวัด ภูเก็ต
20 มกราคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

17
  IT Support,web designer,Programmer
  อายุ 25 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 20000 บาท
 GPA : 3.41   วุฒิ วทบ.   สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ   จบจาก มหาวิทยาลัยบูรพา
  จังหวัด ชัยนาท
18 มกราคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

18
  Web Programmer,Tester,PHP Programmer
  อายุ 24 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 3.15   วุฒิ ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วทบ.)   สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)   จบจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  จังหวัด นครนายก
04 มกราคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

19
  พนักงานดูแลคอมพิวเตอร์,,
  อายุ 26 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 10000 บาท
 GPA : 2.30   วุฒิ ปริญาตรี   สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   จบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
30 พฤศจิกายน 2560รายละเอียดทั้งหมด

20
  Graphic Design,IT Support,IT Admin
  อายุ 24 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 2.66   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   จบจาก มหาลัยเกริก
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
19 พฤศจิกายน 2560รายละเอียดทั้งหมด

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 - 206 หน้าสุดท้าย >|