JobISP.com เว็บไซต์หางานคุณภาพ ที่รวบรวมงาน แหล่งหางาน สมัครงาน งานราชการ งานพิเศษ ประกาศรับสมัครงาน ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน Resume หาคนทำงาน jobs ทั่วประเทศ กว่า 10,000 อัตรา

   

ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 5195 ฉบับ

1
  system Admin,ธุรการ,สอนคอมพิวเตอร์
  อายุ 25 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 12000 บาท
 GPA : 2.58   วุฒิ วทบ.   สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ   จบจาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
  จังหวัด ภูเก็ต
16 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

2
  งานทางด้าน IT,ธุรการ/บริหารงานทั่วไป,
  อายุ 27 ปีประสบการณ์ 1 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 17000 บาท
 GPA : 2.23   วุฒิ ป.ตรี   สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   จบจาก มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
13 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

3
  พนักงานการตลาดการขาย,ผู้จัดการฝึกหัดการตลาด,พนักงานคอมพิวเตอร์
  อายุ 24 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 2.73   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา การจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ   จบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
  จังหวัด นนทบุรี
12 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

4
  พนักงานการตลาดการขาย,ผู้จัดการฝึกหัดการตลาด,พนักงานคอมพิวเตอร์
  อายุ 23 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 3.10   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา การจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ   จบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
12 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

5
  เจ้าหน้าที่ IT Support,admin ,Graphic Design
  อายุ 31 ปีประสบการณ์ 5 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 16000 บาท
 GPA : 2.53   วุฒิ วิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ   จบจาก มหาวิทยาลัยปทุมธานี
  จังหวัด นครปฐม
01 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

6
  programmer,Database Administrator,IT Support
  อายุ 24 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 12000 บาท
 GPA : 2.80   วุฒิ บธบ.   สาขา ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ   จบจาก มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  จังหวัด เชียงใหม่
30 กรกฎาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

7
  Programmer,System Analyst,Business Analyst
  อายุ 43 ปีประสบการณ์ 16 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 60000 บาท
 GPA : 3.5   วุฒิ M.B.A Master of Business Administration   สาขา M.B.A Master of Business Administration   จบจาก สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
27 กรกฎาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

8
  it support,นักวิชาการคอมพวเตอร์,เจ้าหน้าที่พนักงานทั่วไป
  อายุ 26 ปีประสบการณ์ 1 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 18000 บาท
 GPA : 2.81   วุฒิ วทบ.   สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ   จบจาก มหาวิทยาลัย
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
26 กรกฎาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

9
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนด้านซอฟต์แวร์ (IT Support),เจ้าหน้าที่ฝ่ายคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานธุรกิจ,กราฟฟิกดีไซน์
  อายุ 25 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 3.47   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   จบจาก มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
  จังหวัด นครปฐม
20 กรกฎาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

10
  IT Support,ช่างคอมพิวเตอร์,
  อายุ 27 ปีประสบการณ์ 1 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 13000 บาท
 GPA : 3.17   วุฒิ วทบ.   สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ   จบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
  จังหวัด สุราษฎร์ธานี
14 กรกฎาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

11
  ผู้จัดการทั่วไป (General Manager),System Analyse and Developer,
  อายุ 33 ปีประสบการณ์ 6 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 75000 บาท
 GPA : 3.55   วุฒิ วทม.   สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์   จบจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(บางเขน)
  จังหวัด สมุทรปราการ
11 กรกฎาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

12
  IT Support,Site Admin,
  อายุ 29 ปีประสบการณ์ 5 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 20000 บาท
 GPA : 3.15   วุฒิ บธบ.   สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   จบจาก มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
06 กรกฎาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

13
  ผู้จัดการ IT,Business Analysis,
  อายุ 46 ปีประสบการณ์ 20 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 45000 บาท
 GPA : 3.3   วุฒิ วทม   สาขา สิ่งแวดล้อม   จบจาก มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
05 กรกฎาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

14
  คอมพิวเตอร์ IT,ธุรการคอมพิวเตอร์,ช่างคอมพิวเตอร์
  อายุ 31 ปีประสบการณ์ 2 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 12000 บาท
 GPA : 2.90   วุฒิ บริหารธุรกิจ   สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   จบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
  จังหวัด บุรีรัมย์
03 กรกฎาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

15
  ช่างเทคนิค,เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์,เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
  อายุ 30 ปีประสบการณ์ 1 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 10000 บาท
 GPA : 2.59   วุฒิ อศบ.   สาขา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์   จบจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
  จังหวัด นครศรีธรรมราช
30 มิถุนายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

16
  วิศวกรระบบ,,
  อายุ 26 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 2.5   วุฒิ วศบ.   สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์   จบจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
  จังหวัด อุดรธานี
26 มิถุนายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

17
  Web Admin,IT Support,เจ้าหน้าที่ธุรการ IT
  อายุ 25 ปีประสบการณ์ 1 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 3.07   วุฒิ ปริญญตรี   สาขา ระบบสารสนเทศ   จบจาก มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภู
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
23 มิถุนายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

18
  it support,อาจารย์สอนคอมพิวเตอร์,อาจารย์สอนคณิตสาสตร์ชั้นประถมศึกษา
  อายุ 25 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 13000 บาท
 GPA : 2.64   วุฒิ วิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์   จบจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
21 มิถุนายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

19
  พนักงานตัดต่อวีดีโอ,ออกแบบปกโปสเตอร์,สิ่งพิมพ์โฆษณา
  อายุ 21 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 9000 บาท
 GPA :   วุฒิ ปวส   สาขา คอมพิวเตอร์   จบจาก วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน
  จังหวัด นนทบุรี
18 มิถุนายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

20
  Web Designer /IT Technician Support /IT Security,E-commerce /Sales Representatire,Mechatronics Engineer /Noc Engineer
  อายุ 20 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA :   วุฒิ ปวส.   สาขา เมคคาทรอนิกส์ และหุ้นยนต์   จบจาก วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
16 มิถุนายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 - 260 หน้าสุดท้าย >|