JobISP.com เว็บไซต์หางานคุณภาพ ที่รวบรวมงาน แหล่งหางาน สมัครงาน งานราชการ งานพิเศษ ประกาศรับสมัครงาน ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน Resume หาคนทำงาน jobs ทั่วประเทศ กว่า 10,000 อัตรา

   

ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 5126 ฉบับ

1
  IT Support,web designer,Programmer
  อายุ 25 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 20000 บาท
 GPA : 3.41   วุฒิ วทบ.   สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ   จบจาก มหาวิทยาลัยบูรพา
  จังหวัด ชัยนาท
18 มกราคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

2
  system enjineer,it support,
  อายุ 26 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 16000 บาท
 GPA : 2.6   วุฒิ ป.ตรี   สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   จบจาก มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขต สกลนคร
  จังหวัด สระบุรี
13 มกราคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

3
  Programmer,It support,
  อายุ 24 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 12000 บาท
 GPA : 2.00   วุฒิ ม.ปลาย   สาขา วิทย์ - คณิต   จบจาก โรงเรียนบ่อเกลือ
  จังหวัด น่าน
11 มกราคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

4
  Web Programmer,Tester,PHP Programmer
  อายุ 24 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 3.15   วุฒิ ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วทบ.)   สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)   จบจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  จังหวัด นครนายก
04 มกราคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

5
  IT support,ช่างคอมพิวเตอร์,
  อายุ 28 ปีประสบการณ์ 4 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 14000 บาท
 GPA : 2.62   วุฒิ ปวส.   สาขา คอมพิวเตอร์บริหารธุรกิจ   จบจาก วิทยาลัยเทคนิคพณิชยการเจ้าพระยา
  จังหวัด สระแก้ว
04 มกราคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

6
  IT Support,,
  อายุ 26 ปีประสบการณ์ 2 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 10000 บาท
 GPA : 3.08   วุฒิ ปวส.   สาขา เทคนิคคอมพิวเตอร์   จบจาก วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ
  จังหวัด อุดรธานี
03 มกราคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

7
  พนักงานธุรการ,พนักงานเลขา,พนักงานAdmin
  อายุ 25 ปีประสบการณ์ 2 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 13000 บาท
 GPA : 3.13   วุฒิ บธ.บ.   สาขา ระบบสารสนเทศ   จบจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
31 ธันวาคม 2560รายละเอียดทั้งหมด

8
  IT Support,IT Engineer,IT Helpdesk
  อายุ 24 ปีประสบการณ์ 1 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 13000 บาท
 GPA : 3.03   วุฒิ บธบ.   สาขา ระบบสารสนเทศ   จบจาก ราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
  จังหวัด ระยอง
28 ธันวาคม 2560รายละเอียดทั้งหมด

9
  เจ้าหน้าที่ประจำออฟฟืต ,ประสานงานทั่วไปในออฟฟิต,
  อายุ 26 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 2.33   วุฒิ วทบ   สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์   จบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  จังหวัด อุทัยธานี
22 ธันวาคม 2560รายละเอียดทั้งหมด

10
  PHP Programmer,Web Programmer,JAVA Programmer
  อายุ 30 ปีประสบการณ์ 4 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 30000 บาท
 GPA : 2.8   วุฒิ วทบ.   สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์   จบจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
21 ธันวาคม 2560รายละเอียดทั้งหมด

11
  admin,ครูสอนคอมพิวเตอร์,งานครัวเบเกอรี่ อาหารไทย
  อายุ 25 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 11000 บาท
 GPA : 2.99   วุฒิ วท.บ.   สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์   จบจาก มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
  จังหวัด สมุทรปราการ
21 ธันวาคม 2560รายละเอียดทั้งหมด

12
  Engineer,,
  อายุ 29 ปีประสบการณ์ 4 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 20000 บาท
 GPA : 2.71   วุฒิ วศบ.   สาขา วิศวกรรม คอมพิวเตอร์   จบจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
  จังหวัด เลย
18 ธันวาคม 2560รายละเอียดทั้งหมด

13
  System Admin,,
  อายุ 28 ปีประสบการณ์ 2 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 20000 บาท
 GPA : 3.5   วุฒิ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   สาขา ความมั้นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ   จบจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
  จังหวัด ระยอง
14 ธันวาคม 2560รายละเอียดทั้งหมด

14
  NOC Engineer,IT support ,System Operation
  อายุ 30 ปีประสบการณ์ 4 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 16000 บาท
 GPA : 3.12   วุฒิ วทบ.   สาขา เทคโนโลยีสารสเทศ   จบจาก มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
13 ธันวาคม 2560รายละเอียดทั้งหมด

15
  ธรุการคอม,it,พนักงานทั้วไป
  อายุ 24 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 10000 บาท
 GPA : 2.55   วุฒิ วิทยาศาสตร์บันทิต   สาขา เทคโนโลยรสารสนเทศ   จบจาก มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาตาก
  จังหวัด ตาก
11 ธันวาคม 2560รายละเอียดทั้งหมด

16
  ธุรการ,ไอที,
  อายุ 26 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 10000 บาท
 GPA : 2.30   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   จบจาก มหาวิทยาลัยสยาม
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
07 ธันวาคม 2560รายละเอียดทั้งหมด

17
  it support,php programmer,ช่างคอม
  อายุ 28 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 3.33   วุฒิ ป.ตรี   สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์   จบจาก ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
  จังหวัด เลย
02 ธันวาคม 2560รายละเอียดทั้งหมด

18
  พนักงานจัดซื้อ,ไอทีซับพอร์ต,ธุรการ
  อายุ 27 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 17000 บาท
 GPA : 2.05   วุฒิ วิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขา เทคโนโลยสีารสนเทศ   จบจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  จังหวัด ชุมพร
26 พฤศจิกายน 2560รายละเอียดทั้งหมด

19
  IT Support,Programmer,
  อายุ 29 ปีประสบการณ์ 2 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 2.75   วุฒิ บธ.บ.   สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ   จบจาก มหาลัยแม่โจ้
  จังหวัด เชียงใหม่
24 พฤศจิกายน 2560รายละเอียดทั้งหมด

20
  วิศวกร,,
  อายุ 25 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 18000 บาท
 GPA : 2.61   วุฒิ วศบ.   สาขา วิศวกรรมโทนคมนาคม   จบจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
  จังหวัด สงขลา
20 พฤศจิกายน 2560รายละเอียดทั้งหมด

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 - 257 หน้าสุดท้าย >|