JobISP.com เว็บไซต์หางานคุณภาพ ที่รวบรวมงาน แหล่งหางาน สมัครงาน งานราชการ งานพิเศษ ประกาศรับสมัครงาน ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน Resume หาคนทำงาน jobs ทั่วประเทศ กว่า 10,000 อัตรา

   

ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 274439 ฉบับ

161
  ขับรถ,,
  อายุ 36 ปีประสบการณ์ 5 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 13000 บาท
 GPA :   วุฒิ ม.3   สาขา วิทย์   จบจาก ไทยเจริญ
  จังหวัด ปทุมธานี
03 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

162
  กราฟิกดีไซด์,ออกแบบสิ่งพิมพ์,อาจารย์
  อายุ 37 ปีประสบการณ์ 10 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 3.14   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา ออกแบบนิเทศน์ศิลป์   จบจาก สถาบันราชภัฏพระนคร
  จังหวัด นนทบุรี
03 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

163
  พนักงานบัญชี,,
  อายุ 28 ปีประสบการณ์ 3 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 19000 บาท
 GPA :   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา การบัญชี   จบจาก มหาวิทยาราชภัฎพระนคร
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
03 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

164
  marketing ,Creative,
  อายุ 27 ปีประสบการณ์ 1 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 18000 บาท
 GPA : 2.94   วุฒิ วิทยาศาสตร์บัญฑิต   สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ   จบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
03 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

165
  โฟร์แมน,,
  อายุ 29 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 16000 บาท
 GPA : 2.62   วุฒิ วทบ   สาขา โยธา   จบจาก ราชภัฎสกลนคร
  จังหวัด สมุทรปราการ
03 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

166
  ประชาสัมพันธ์,เจ้าหน้าที่การตลาด,พนักงานต้อนรับ
  อายุ 25 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 12000 บาท
 GPA : 2.48   วุฒิ วท.บ.   สาขา ปฐพีศาสตร์   จบจาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  จังหวัด สงขลา
03 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

167
  เจ้าหน้าที่การตลาด/พนักงานการตลาด,,
  อายุ 26 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 3.38   วุฒิ บริหารธุรกิจบัณฑิต   สาขา การตลาด   จบจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
  จังหวัด ปทุมธานี
03 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

168
  พนักงานขาย,แคชเชียร์,
  อายุ 24 ปีประสบการณ์ 3 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 9000 บาท
 GPA : 2.28   วุฒิ ม.6   สาขา คณิต-อังกฤษ   จบจาก รร เวียงป่าเป้าวิทยาคม
  จังหวัด เชียงราย
03 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

169
  นิติกร,พนักงานสินเชื่อ,เจ้าหน้าที่บังคับคดี
  อายุ 25 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 9000 บาท
 GPA : 2.23   วุฒิ นบ.   สาขา นิติศาสตร์   จบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
  จังหวัด ลำปาง
03 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

170
  วิศกรควบคุมคุณภาพ,วิศกรการผลิต,
  อายุ 26 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 3.60   วุฒิ ป ตรี   สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ   จบจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
  จังหวัด นครราชสีมา
03 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

171
  เจ้าหน้าที่การเงินบัญชี,เจ้าหน้าที่สินเชื่ิอไฟแนนซ์,อื่นๆ
  อายุ 40 ปีประสบการณ์ 6 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 12000 บาท
 GPA : 2.63   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา บริหารธุรกิจสาขาการตลาด   จบจาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  จังหวัด เพชรบูรณ์
03 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

172
  วิศวกรโทรคมนาคม,วิศวกรตรวจสอบคุณภาพโครงข่าย,วิศวกรสื่อสาร
  อายุ 26 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 12000 บาท
 GPA : 3.16   วุฒิ วศบ.   สาขา วิศวกรรมโทรคมนาคม   จบจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงศรีวิชัย
  จังหวัด สงขลา
03 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

173
  เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน,เจ้าหน้าที่ยึดรถ,
  อายุ 38 ปีประสบการณ์ 11 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 2.64   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ   จบจาก มหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
  จังหวัด สระบุรี
03 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

174
  ครูสอนภาษาจีน,จัดซื้อต่างปะเทศ(ภาษาจีน),เลขานุการ
  อายุ 25 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 18000 บาท
 GPA : 2.40   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา ภาษาจีนธุรกิจ   จบจาก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  จังหวัด ลำปาง
02 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

175
  อาจารย์สอนอิเล็กทรอนิกส์,วิศวกรโทรคมนาคน,
  อายุ 28 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 16000 บาท
 GPA : 2.99   วุฒิ คอบ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม   สาขา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม   จบจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต ขอนแก่น
  จังหวัด ร้อยเอ็ด
02 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

176
  ธุรการ,,
  อายุ 27 ปีประสบการณ์ 2 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 13000 บาท
 GPA : 2.62   วุฒิ ปวส   สาขา คอมพิวเตอร์   จบจาก วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
02 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

177
  นักวิชาการสิ่งแวดล้อม,เจ้าหน้าที่ห้องปฎิบัติการ,
  อายุ 25 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 18000 บาท
 GPA : 2.75   วุฒิ วทบ.สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม   สาขา อนามัยสิ่งแวดล้อม   จบจาก มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
02 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

178
  แคชเชียร์,พนักงานขาย,พนักงานจัดสินค้า
  อายุ 23 ปีประสบการณ์ 2 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 9000 บาท
 GPA : 2.72   วุฒิ ม.3   สาขา พละ   จบจาก โรงเรียนวัดท่าน้ำตื้น
  จังหวัด กาญจนบุรี
02 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

179
  ธุรการ,คีย์ข้อมูล,
  อายุ 23 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 10000 บาท
 GPA : 3.3   วุฒิ ปวช.   สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   จบจาก วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
02 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

180
  พนักงานขาย,พนักงานแนะนำสินค้า,Pc. วิ่ง
  อายุ 28 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 10000 บาท
 GPA : 3.07   วุฒิ ม.6   สาขา ม.ปลาย   จบจาก กศน.อำเภอเมืองจังหวีดเชียงใหม่
  จังหวัด เชียงใหม่
02 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 - 13722 หน้าสุดท้าย >|