JobISP.com เว็บไซต์หางานคุณภาพ ที่รวบรวมงาน แหล่งหางาน สมัครงาน งานราชการ งานพิเศษ ประกาศรับสมัครงาน ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน Resume หาคนทำงาน jobs ทั่วประเทศ กว่า 10,000 อัตรา

   

ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 274439 ฉบับ

121
  ผู้ช่วยผู้จัดการ,,
  อายุ 29 ปีประสบการณ์ 1 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 18000 บาท
 GPA : 2.94   วุฒิ ม.3   สาขา ทั่วไป   จบจาก รร.บ้านทัพกระบือ
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
06 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

122
  งานฝ่ายผลิต,งานเสริฟ,
  อายุ 21 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA :   วุฒิ ป.6   สาขา ไม่มี   จบจาก โรงเรียนบ้านหนองโดนปราสาทวิทย์
  จังหวัด ระนอง
06 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

123
  ธุรการ,ครู,ผู้จัดการ
  อายุ 31 ปีประสบการณ์ 6 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 2.56   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา การจัดการ   จบจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์
  จังหวัด กาฬสินธุ์
06 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

124
  ธุรการ,ประชาสัมพันธ์,ธนาคาร
  อายุ 35 ปีประสบการณ์ 3 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA :   วุฒิ ปวส.   สาขา บัญชี   จบจาก หอการค้าไทย
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
06 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

125
  โฟร์แมน คุมงาน,,
  อายุ 32 ปีประสบการณ์ 4 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 19000 บาท
 GPA : 2.94   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา เทนโนโลยีก่อสร้าง   จบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
  จังหวัด พัทลุง
06 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

126
  เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม,ธุรการ,
  อายุ 26 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 2.25   วุฒิ วทบ.วิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขา เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม   จบจาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
06 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

127
  Programmer,IT Support,
  อายุ 26 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 2.08   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา คอมพิวเตอร์   จบจาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  จังหวัด เชียงใหม่
06 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

128
  พนักงานฝ่ายผลิต/CNC,Qcฝ่ายผลิต,
  อายุ 29 ปีประสบการณ์ 5 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 9000 บาท
 GPA : 2.82   วุฒิ ม.6   สาขา วิทว์-คณิต   จบจาก รร.ไผ่ใหญ่ศึกษา
  จังหวัด ชลบุรี
06 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

129
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล,ผู้จัดการสาขาฝึดหัด,เจ้าหน้าที่ธุรการและประสานงาน
  อายุ 34 ปีประสบการณ์ 8 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 17000 บาท
 GPA : 2.67   วุฒิ ศศบ.   สาขา การพัฒนาชุมชน   จบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
  จังหวัด น่าน
06 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

130
  พนักงานเอกสาร,พนักงานประชาสัมพันธ์ MC,พนักงานธุรการ
  อายุ 26 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 2.76   วุฒิ ป.ตรี   สาขา การจัดการธุรกิจ   จบจาก มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
06 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

131
  อะไรก็ได้,,
  อายุ 29 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 12000 บาท
 GPA : 3   วุฒิ ปวช   สาขา ไฟฟ้ากำลัง   จบจาก เจมส์บริหารธุรกิจ (JBAC) หนองคาย
  จังหวัด หนองคาย
06 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

132
  ช่างเทคนิค,,
  อายุ 30 ปีประสบการณ์ 3 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 12000 บาท
 GPA : 3.12   วุฒิ ปวส   สาขา เทคนิคยานยนต์   จบจาก วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
  จังหวัด อุบลราชธานี
06 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

133
  พยาบาล,,
  อายุ 26 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 14000 บาท
 GPA : 2.89   วุฒิ พยาบาลศาสรบัณฑิต   สาขา การพยาบาล   จบจาก วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
  จังหวัด นนทบุรี
06 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

134
  ประชาสัมพันธ์,ธุรการ,ประสานงาน
  อายุ 28 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 2.08   วุฒิ การเมืองปกครอง   สาขา รัฐศาสตร์   จบจาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  จังหวัด อ่างทอง
06 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

135
  เจ้าหน้าทีจัดซื้อ,ธุรการ,
  อายุ 26 ปีประสบการณ์ 1 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 14000 บาท
 GPA : 2.57   วุฒิ รป.บ.   สาขา รัฐประศาสนศาสตร์   จบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
  จังหวัด บุรีรัมย์
06 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

136
  การตลาด,ธุรการ,Call center
  อายุ 32 ปีประสบการณ์ 4 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 3.26   วุฒิ ปวส.   สาขา บัญชี   จบจาก วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง
  จังหวัด สมุทรปราการ
05 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

137
  ฝ่ายชาย,เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายส่งออก,ประสานขายส่งออก
  อายุ 47 ปีประสบการณ์ 10 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 20000 บาท
 GPA : 2.22   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา การตลาด   จบจาก มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
05 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

138
  ครูระดับประถมศึกษา,ครูประจำชั้น,ครูประจำสิชา
  อายุ 27 ปีประสบการณ์ 1 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 2.66   วุฒิ ศษ.บ   สาขา การประถมศึกษา   จบจาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  จังหวัด สมุทรปราการ
05 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

139
  เจ้าหน้าที่คลังสินค้า,เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต,เจ้าหน้าที่บุคคล
  อายุ 26 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 10000 บาท
 GPA : 2.82   วุฒิ บริหารธุรกิจบัณฑิต   สาขา การจัดการอุตสาหกรรม   จบจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
  จังหวัด ราชบุรี
05 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

140
  เจ้าหน้าที่ธุรการ,พนักงานบริษัท,พนักงานขาย
  อายุ 27 ปีประสบการณ์ 5 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 9000 บาท
 GPA : -   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา รัฐประศาสนศาสตร์   จบจาก มหาวิทยาลัยสพิษณุโลก
  จังหวัด พิษณุโลก
05 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 - 13722 หน้าสุดท้าย >|