JobISP.com เว็บไซต์หางานคุณภาพ ที่รวบรวมงาน แหล่งหางาน สมัครงาน งานราชการ งานพิเศษ ประกาศรับสมัครงาน ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน Resume หาคนทำงาน jobs ทั่วประเทศ กว่า 10,000 อัตรา

   

ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 274439 ฉบับ

101
  Head chef,Chef de cuisine,Sous chef
  อายุ 35 ปีประสบการณ์ 11 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 45000 บาท
 GPA : 3.44   วุฒิ ม.ปลาย   สาขา -   จบจาก กศน.จังหวัดปทุมธานี
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
07 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

102
  process Engineer,chemicals Engineer,QC/QA
  อายุ 28 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 14000 บาท
 GPA : 2.12   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา เคมีและชีวภาพ   จบจาก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  จังหวัด อุบลราชธานี
07 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

103
  ธุรการ,,
  อายุ 33 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 14000 บาท
 GPA : 2.7   วุฒิ ปวส   สาขา การตลาด   จบจาก เทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
07 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

104
  ประชาสัมพันธ์,ธุรการ ประสานงาน,
  อายุ 26 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 12000 บาท
 GPA : 3.75   วุฒิ 4 ปี   สาขา การประชาสัมพันธ์   จบจาก มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
07 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

105
  ทั่วไป,,
  อายุ 34 ปีประสบการณ์ 5 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 12000 บาท
 GPA :   วุฒิ ปวช   สาขา การตลาด   จบจาก พาณิชยการจรัลสนิทวงศ์
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
07 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

106
  ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการ,ธุรการ/ประสานงาน,ประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า
  อายุ 26 ปีประสบการณ์ 1 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 2.85   วุฒิ วทบ.   สาขา เกษตรเคมี   จบจาก มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  จังหวัด ลำพูน
07 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

107
  พนักงานขาย,,
  อายุ 31 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 9000 บาท
 GPA : 2.22   วุฒิ มัธยมศึกษาตอนต้น   สาขา -   จบจาก โรงเรียนตราษตระการคุณ
  จังหวัด ตราด
07 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

108
  ธุรการ,ประชาสัมพันธ์,เลขานุการ
  อายุ 26 ปีประสบการณ์ 4 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 2.7   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา การตลาด   จบจาก มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
07 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

109
  พนักงานธุรการ,พนักงานคีย์ข้อมูล,เจ้าหน้าที่ประสานงาน
  อายุ 33 ปีประสบการณ์ 5 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 3.21   วุฒิ บริหารธุรกิจ   สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   จบจาก วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
07 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

110
  ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศ,ช่างเครื่องยนต์,ช่างไฟฟ้าอาคาร/โรงงาน
  อายุ 28 ปีประสบการณ์ 5 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 13000 บาท
 GPA : 3.2   วุฒิ ปวส.   สาขา อิเล็กทรอนิกส์   จบจาก วิทยาลัยกาญจนาพิเศษหนองจอก
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
07 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

111
  พนักงานบัญชี,,
  อายุ 33 ปีประสบการณ์ 5 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 20000 บาท
 GPA : 3.01   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา บริหารธุรกิจการบัญชี   จบจาก มหาลัยราชภัฎสวนดุสิต
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
07 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

112
  เจ้าหน้าที่การเงินบัญชี,เจ้าหน้าที่ธุรการ,
  อายุ 28 ปีประสบการณ์ 1 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 13000 บาท
 GPA : 2.65   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา การบัญชี   จบจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  จังหวัด สระบุรี
07 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

113
  Project Manager/Assi.Manager ,Maintenance/Mechanical/Project Enginerring,หน.ส่วน/ผช.หน.ส่วนฝ่ายวิศวกรรม
  อายุ 48 ปีประสบการณ์ 15 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 40000 บาท
 GPA : 3.93   วุฒิ ประกาศนียบัตร ป-บันฑิต   สาขา การจัดการและประเมินโครงการ   จบจาก มหาลัยกาญจนบุรี
  จังหวัด กาญจนบุรี
07 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

114
  พนักงานเลขานุการ,พนักงานการตลาด,พนักงานเอกสาร
  อายุ 23 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 10000 บาท
 GPA :   วุฒิ ปวส   สาขา การโรงแรม   จบจาก มหาลัยบูรพา
  จังหวัด ชลบุรี
07 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

115
  บริการลูกค้า,ธุรการ,พนักงานทั่วไป
  อายุ 28 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 9000 บาท
 GPA : 2.5   วุฒิ ปวช.3   สาขา คหกรรม   จบจาก วิทยาลัยอาชีวะสุโขทัย
  จังหวัด สุโขทัย
07 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

116
  CSR ,Producer,Marketing Officer
  อายุ 41 ปีประสบการณ์ 16 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 32500 บาท
 GPA : 2.47   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา สื่อสารมวลชน   จบจาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
07 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

117
  ธรุการ,,
  อายุ 32 ปีประสบการณ์ 5 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 10000 บาท
 GPA : 2.57   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา นิเทศศาสตร์   จบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
  จังหวัด ชุมพร
07 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

118
  วิศวกรสายการผลิต/ควบคุมการผลิต ,QC /QA,เจ้าหน้าที่คลังสินค้า/ดูแลควบคุมสินค้า
  อายุ 27 ปีประสบการณ์ 3 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 3.10   วุฒิ วิศวกรรมศาสตร์   สาขา วิศวกรรมการจัดการ   จบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  จังหวัด นนทบุรี
07 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

119
  พนักงานขาย,Sele,พนักงานทั่วไป
  อายุ 28 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 9000 บาท
 GPA : 2.57   วุฒิ ปวช.   สาขา การโรงแรมและการท่องเที่ยว   จบจาก วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
  จังหวัด สุรินทร์
06 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

120
  งานด้านวิทยาศาสตร์อาหาร,งานอาหารและเครื่องดื่ม,
  อายุ 26 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 16000 บาท
 GPA : 2.24   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา เทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรม   จบจาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
06 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 - 13722 หน้าสุดท้าย >|