JobISP.com เว็บไซต์หางานคุณภาพ ที่รวบรวมงาน แหล่งหางาน สมัครงาน งานราชการ งานพิเศษ ประกาศรับสมัครงาน ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน Resume หาคนทำงาน jobs ทั่วประเทศ กว่า 10,000 อัตรา

   

ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 274439 ฉบับ

81
  บริการลูกค้า,การตลาด,ประชาสัมพันธ์
  อายุ 39 ปีประสบการณ์ 9 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 9000 บาท
 GPA : 2.05   วุฒิ บธม.   สาขา การตลาด   จบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  จังหวัด สุราษฎร์ธานี
08 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

82
  บัญชี,,
  อายุ 29 ปีประสบการณ์ 1 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 13000 บาท
 GPA : 3.24   วุฒิ บัญชีบัณฑิต(บช.บ.)   สาขา การบัญชี   จบจาก มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
  จังหวัด ระยอง
08 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

83
  Slate Man,,
  อายุ 21 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 10000 บาท
 GPA : 2.01   วุฒิ ม.6   สาขา ศิลป์-ญี่ปุ่น   จบจาก โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
08 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

84
  ธุรการ ,marketing,HR
  อายุ 26 ปีประสบการณ์ 1 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 2.84   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา บริหาร   จบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
08 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

85
  เจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์,ขาย/ประชาสัมพันธ์,
  อายุ 27 ปีประสบการณ์ 8 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 2.93   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา บริหารทรัพยากรมนุษย์   จบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  จังหวัด สมุทรสาคร
08 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

86
  การตลาด,พนักงานประชาสัมพันธ์,ธุรการประสานงานต่างๆ
  อายุ 27 ปีประสบการณ์ 2 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 17000 บาท
 GPA : 2.62   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา การตลาด   จบจาก มหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
08 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

87
  พัฒนาอาหาร,ครูสอนทำอาหาร,
  อายุ 26 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 3.48   วุฒิ อุดมศึกษา   สาขา ธุรกิจอาหาร   จบจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
  จังหวัด ชลบุรี
08 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

88
  พนักงานขายสินค้า,,
  อายุ 29 ปีประสบการณ์ 2 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 18000 บาท
 GPA : 2.39   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา วิชาการโฆษณา   จบจาก มหาวืทยาลัย ศรีปทุม
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
08 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

89
  พนักงานขาย,พนักงานต้อนรับ,
  อายุ 28 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 9000 บาท
 GPA : 2.92   วุฒิ ม.3   สาขา เครื่องสายไทย   จบจาก โรงเรียนวิทยาลัยนาฏศิลป
  จังหวัด พิษณุโลก
08 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

90
  พนักงานนำเช้า/ส่งออก,ฝ่ายจัดชื้อ/ประสานงาน,ธุรการ
  อายุ 26 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 13000 บาท
 GPA : 2.50   วุฒิ ปวส   สาขา การจัดการคลังสินค้า   จบจาก วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
  จังหวัด ระยอง
08 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

91
  ธุรการบุคคล ,ธุรการฝ่ายขาย,คีย์ข้อมูล
  อายุ 26 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 14000 บาท
 GPA : 2.56   วุฒิ วิทยาศาสตรบัญฑิต   สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ   จบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
  จังหวัด สกลนคร
08 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

92
  Head chef,Chef de cuisine,Sous chef
  อายุ 35 ปีประสบการณ์ 11 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 45000 บาท
 GPA : 3.44   วุฒิ ม.ปลาย   สาขา -   จบจาก กศน.จังหวัดปทุมธานี
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
07 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

93
  process Engineer,chemicals Engineer,QC/QA
  อายุ 28 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 14000 บาท
 GPA : 2.12   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา เคมีและชีวภาพ   จบจาก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  จังหวัด อุบลราชธานี
07 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

94
  ธุรการ,,
  อายุ 33 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 14000 บาท
 GPA : 2.7   วุฒิ ปวส   สาขา การตลาด   จบจาก เทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
07 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

95
  ประชาสัมพันธ์,ธุรการ ประสานงาน,
  อายุ 26 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 12000 บาท
 GPA : 3.75   วุฒิ 4 ปี   สาขา การประชาสัมพันธ์   จบจาก มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
07 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

96
  ทั่วไป,,
  อายุ 34 ปีประสบการณ์ 5 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 12000 บาท
 GPA :   วุฒิ ปวช   สาขา การตลาด   จบจาก พาณิชยการจรัลสนิทวงศ์
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
07 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

97
  ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการ,ธุรการ/ประสานงาน,ประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า
  อายุ 26 ปีประสบการณ์ 1 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 2.85   วุฒิ วทบ.   สาขา เกษตรเคมี   จบจาก มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  จังหวัด ลำพูน
07 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

98
  พนักงานขาย,,
  อายุ 31 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 9000 บาท
 GPA : 2.22   วุฒิ มัธยมศึกษาตอนต้น   สาขา -   จบจาก โรงเรียนตราษตระการคุณ
  จังหวัด ตราด
07 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

99
  ธุรการ,ประชาสัมพันธ์,เลขานุการ
  อายุ 26 ปีประสบการณ์ 4 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 2.7   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา การตลาด   จบจาก มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
07 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

100
  พนักงานธุรการ,พนักงานคีย์ข้อมูล,เจ้าหน้าที่ประสานงาน
  อายุ 33 ปีประสบการณ์ 5 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 3.21   วุฒิ บริหารธุรกิจ   สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   จบจาก วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
07 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 - 13722 หน้าสุดท้าย >|