JobISP.com เว็บไซต์หางานคุณภาพ ที่รวบรวมงาน แหล่งหางาน สมัครงาน งานราชการ งานพิเศษ ประกาศรับสมัครงาน ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน Resume หาคนทำงาน jobs ทั่วประเทศ กว่า 10,000 อัตรา

   

ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 274439 ฉบับ

61
  Graphic Design,,
  อายุ 26 ปีประสบการณ์ 1 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 3.00   วุฒิ ศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขา ศิลปกรรม(ออกแบบนิเทศศิลป์)   จบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
09 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

62
  เจ้าหน้าที่สินเชื่อ,เจ้าหน้าที่ธุรการ,
  อายุ 33 ปีประสบการณ์ 6 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 10000 บาท
 GPA : 2.25   วุฒิ เศรษฐศาสตร์บัณฑิต   สาขา เศรษฐศาสตร์บัณฑิต   จบจาก มหาวิทยาลัยโยนกลำปาง
  จังหวัด ลำปาง
09 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

63
  ฝ่ายผลิต,,
  อายุ 29 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 10000 บาท
 GPA : 3.21   วุฒิ ม.6   สาขา ทั่วไป   จบจาก โรงเรียนนาแกพิทยาคม
  จังหวัด ระยอง
09 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

64
  เจ้าหน้าที่ธุรการ,,
  อายุ 32 ปีประสบการณ์ 5 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 10000 บาท
 GPA : 2.64   วุฒิ วศบ   สาขา รัฐประศาสนศาสตร์   จบจาก มหาวิทยาลัยโยนกลำปาง
  จังหวัด ลำปาง
09 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

65
  พนักงานขาย,,
  อายุ 26 ปีประสบการณ์ 1 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 10000 บาท
 GPA :   วุฒิ ปวส.   สาขา การตลาด   จบจาก วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร
  จังหวัด เชียงราย
09 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

66
  ธุรการ,,
  อายุ 29 ปีประสบการณ์ 1 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 12000 บาท
 GPA : 2.64   วุฒิ ปวส.   สาขา การจัดการทั่วไป   จบจาก วิทยาลัยการอาชรพสระบุรี
  จังหวัด สระบุรี
09 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

67
  พนักงานธุรการ,,
  อายุ 26 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 13000 บาท
 GPA : 2.23   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม   จบจาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
09 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

68
  นักวิชาการ/ครูทางสังคม,พนักงานฝ่ายบุคล,เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ
  อายุ 26 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 13000 บาท
 GPA : 3.67   วุฒิ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต   สาขา รัฐประศาสนศาสตร์   จบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
  จังหวัด อยุธยา
09 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

69
  วิศวกรสนาม,วิศวกรโยธา ควบคุมงานก่อสร้าง,
  อายุ 26 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 16000 บาท
 GPA : 2.28   วุฒิ ปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมศาสตร์   สาขา วิศวกรรมโยธา   จบจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
  จังหวัด สงขลา
09 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

70
  พนักงานธุรการประสานงาน,พนักงานต้อนรับประจำออฟฟิต,เจ้าหน้าที่สรรหาบุคคล
  อายุ 29 ปีประสบการณ์ 2 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 17000 บาท
 GPA : 2.55   วุฒิ ศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขา ภาษาอังกฤษ   จบจาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
09 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

71
  พนักงานทั่วไป,พนักงานแพ็คสินค้า,call center
  อายุ 33 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 9000 บาท
 GPA : -   วุฒิ ม.3   สาขา -   จบจาก วิมุตยารามพิทยากร
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
09 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

72
  พนักงานทรีทเมทร์,พนักงานขาย,
  อายุ 28 ปีประสบการณ์ 9 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 10000 บาท
 GPA : 3.09   วุฒิ มัธยมศึกษาต้น   สาขา -   จบจาก รรบ้านบุ่งหมากลาน
  จังหวัด อุดรธานี
09 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

73
  ช่างซ่อมบำรุง,ช่างเชื่อม,พนักงานทั่วไป
  อายุ 30 ปีประสบการณ์ 5 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 9000 บาท
 GPA : 3.40   วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)   สาขา เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม   จบจาก วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว
  จังหวัด ฉะเชิงเทรา
09 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

74
  งานบุคคล,งานบัญชี,
  อายุ 36 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 22500 บาท
 GPA : 2.19   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา บริหารธุรกิจ   จบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
  จังหวัด ระยอง
09 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

75
  นิติกร,เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย,ธุระการกฎหมาย
  อายุ 26 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 2.7   วุฒิ นิติศาสตรบัณฑิต (นบ.)   สาขา นิติศาสตร์   จบจาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
09 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

76
  พนักงานขาย,ธุรการ,อื่นๆ
  อายุ 22 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 11000 บาท
 GPA : 2.40   วุฒิ ปวช.   สาขา การขาย   จบจาก วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการภาษานุสรน์
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
08 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

77
  พนักงานการตลาด ออกบูธ,พนักงานฝ่ายขาย,พนักงานธนาคาร
  อายุ 25 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 2.14   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา การเงินและการธนาคาร   จบจาก มหาวิทยาอุบลราชธานี
  จังหวัด อุบลราชธานี
08 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

78
  พนักงานคีย์ข้อมูล,พนักงานตรวจสอบเอกสาร,เจ้าหน้าที่ธุรการ
  อายุ 26 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 9000 บาท
 GPA : 3.47   วุฒิ ปวส.   สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   จบจาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
  จังหวัด พิษณุโลก
08 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

79
  พนักงานเบเกอรี่,,ดีไซด์เนอร์,
  อายุ 27 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 12000 บาท
 GPA : 2.89   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา ภาษาอาหรับ   จบจาก มหาวิทยาลัยฟาฎอนี
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
08 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

80
  กุ๊กเบเกอรี่,,
  อายุ 39 ปีประสบการณ์ 8 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 14000 บาท
 GPA :   วุฒิ ปวส.   สาขา การตลาด   จบจาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
  จังหวัด ชลบุรี
08 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 - 13722 หน้าสุดท้าย >|