JobISP.com เว็บไซต์หางานคุณภาพ ที่รวบรวมงาน แหล่งหางาน สมัครงาน งานราชการ งานพิเศษ ประกาศรับสมัครงาน ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน Resume หาคนทำงาน jobs ทั่วประเทศ กว่า 10,000 อัตรา

   

ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 274439 ฉบับ

41
  พนักงาน IT สารสนเทศ ,พนักงานทั่วไป ป.ตรี,บริหารทั่วไป
  อายุ 26 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 14000 บาท
 GPA : 2.80   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์   จบจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
  จังหวัด น่าน
11 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

42
  บัญชี,การเงิน,อาจารย์
  อายุ 38 ปีประสบการณ์ 12 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 50000 บาท
 GPA : 3.28   วุฒิ MBA   สาขา การเงินการธนาคาร   จบจาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
11 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

43
  วิศวกรประจำโรงงาน,,
  อายุ 26 ปีประสบการณ์ 1 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 20000 บาท
 GPA : 2.60   วุฒิ อศบ   สาขา เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์   จบจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  จังหวัด เชียงใหม่
10 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

44
  พนักงานตรวจสอบเอกสาร,พนักงานบัญชี,พนักงานต้อนรับ
  อายุ 30 ปีประสบการณ์ 2 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 10000 บาท
 GPA : 2.38   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา การบัญชี   จบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์
  จังหวัด เพชรบูรณ์
10 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

45
  พนักงานฝ่ายบุคคล ,พนักงานประชาสัมพันธ์,เลขานุการ
  อายุ 26 ปีประสบการณ์ 1 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 2.65   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา บริหารธุรกิจ   จบจาก มหาลัยสยาม
  จังหวัด นนทบุรี
10 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

46
  พยาบาลวิชาชีพ,,
  อายุ 37 ปีประสบการณ์ 10 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 35000 บาท
 GPA : 3.24   วุฒิ พยาบาลศาสตร์บัณฑิต   สาขา พยาบาลศาสตร์   จบจาก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี มหาวิทยาลั
  จังหวัด ปทุมธานี
10 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

47
  รปภ,ฝ่ายผลิต,
  อายุ 24 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 10000 บาท
 GPA : 3.67   วุฒิ ป.6   สาขา -   จบจาก ร.ร บ้านลำต้นกล้วย
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
10 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

48
  พนักงานบุคคล,พนักงานประชาสัมพันธ์,
  อายุ 25 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 10000 บาท
 GPA : 2.30   วุฒิ วทบ   สาขา การจัดการ   จบจาก มหาลัยราชภัฏเพชรบุรี
  จังหวัด เพชรบุรี
10 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

49
  ธุรการ,เลขา,
  อายุ 31 ปีประสบการณ์ 3 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 11000 บาท
 GPA : 2.43   วุฒิ บริหารธุรกิจบัณฑิต   สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   จบจาก มหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา
  จังหวัด ภูเก็ต
10 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

50
  ฝ่ายขาย,ผลักดันการตลาด,
  อายุ 31 ปีประสบการณ์ 5 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 12000 บาท
 GPA : 3.21   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม   จบจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  จังหวัด สุราษฎร์ธานี
10 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

51
  นักข่าวภาคสนาม,ผู้สื่อข่าว,Staff Event
  อายุ 26 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 14000 บาท
 GPA : 2.41   วุฒิ ศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขา นิเทศศาสตร์ (วารสารศาสตร์และสื่อออนไลน์)   จบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
10 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

52
  พนักงานขับรถ,พนักงานส่งเอกสาร,พนักงานขาย
  อายุ 35 ปีประสบการณ์ 7 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 14000 บาท
 GPA : 2.90   วุฒิ ปวช   สาขา ช่างยนต์   จบจาก มหาวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
  จังหวัด สมุทรสาคร
10 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

53
  นักข่าวภาคสนาม,ผู้สื่อข่าว,Staff Event
  อายุ 25 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 14000 บาท
 GPA : 2.49   วุฒิ ศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขา นิเทศศาสตร์ (วารสารศาสตร์และสื่อออนไลน์)   จบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
10 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

54
  เจ้าหน้าที่ธุรการ,เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน,
  อายุ 26 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 13000 บาท
 GPA : 2.95   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา เศรษฐศาสตร์   จบจาก มหาวิทยาลัยทักษิณ
  จังหวัด ภูเก็ต
10 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

55
  เจ้าหน้าที่ธุรการ,เลขานุการ,ประสานงาน. ประชาสัมพันธ์
  อายุ 24 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 12000 บาท
 GPA : 2.6   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา เลขานุการทางการแพทย์   จบจาก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
  จังหวัด ปทุมธานี
10 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

56
  พนักงานทั่วไป,พี่เลี้ยงเด็ก,ธุรการ
  อายุ 22 ปีประสบการณ์ 2 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 12000 บาท
 GPA : กำลั   วุฒิ ปวส.   สาขา บัญชี   จบจาก เทคโนปทุม
  จังหวัด ปทุมธานี
10 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

57
  งานช่างประจำโรงแรม,งานโรงงาน,
  อายุ 32 ปีประสบการณ์ 10 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 13000 บาท
 GPA : 2.63   วุฒิ ม.ปลาย   สาขา -   จบจาก ศุนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
  จังหวัด ชลบุรี
10 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

58
  กราฟิกดีไซน์,,
  อายุ 26 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 2.46   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา ออกแบบผลิตภัณฑ์   จบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่
  จังหวัด เชียงใหม่
10 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

59
  พนักงานเร่งรัดทางโทรศัพท์,ประชาสัมพันธ์,
  อายุ 27 ปีประสบการณ์ 3 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 10000 บาท
 GPA : 2.5   วุฒิ ม.3   สาขา สามัญ   จบจาก ศิริมงคลศึกษา
  จังหวัด นนทบุรี
09 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

60
  ธุรการ,,
  อายุ 27 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 14000 บาท
 GPA : 3.51   วุฒิ ปวช.   สาขา บรืหาร   จบจาก ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
09 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 - 13722 หน้าสุดท้าย >|