JobISP.com เว็บไซต์หางานคุณภาพ ที่รวบรวมงาน แหล่งหางาน สมัครงาน งานราชการ งานพิเศษ ประกาศรับสมัครงาน ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน Resume หาคนทำงาน jobs ทั่วประเทศ กว่า 10,000 อัตรา

   

ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 274439 ฉบับ

541
  ล่ามกัมพูชา,บุคคล,บุคคล
  อายุ 41 ปีประสบการณ์ 5 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 20000 บาท
 GPA : 3.68   วุฒิ Master degree   สาขา การบริหารการศึกษา   จบจาก มมร,BBu
  จังหวัด ชลบุรี
11 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

542
  นักข่าว,ประชาสัมพันธ์,ธุรการห
  อายุ 28 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 18000 บาท
 GPA : 2.3   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา สื่อสารมวลชน   จบจาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
11 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

543
  Accounts Payable,พนักงานบัญชี,
  อายุ 32 ปีประสบการณ์ 5 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 20000 บาท
 GPA : 3.64   วุฒิ ปริญาตรี   สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   จบจาก มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
  จังหวัด ภูเก็ต
11 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

544
  โบว์เค้าท์,,
  อายุ 32 ปีประสบการณ์ 7 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 13000 บาท
 GPA : 2.25   วุฒิ ปวช   สาขา ก่อสร้าง   จบจาก วิทยาเทคนิคบ้านแพง
  จังหวัด สมุทรปราการ
11 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

545
  นักวิชาการ,นักวิจัย,พนักงานขาย
  อายุ 26 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 14000 บาท
 GPA : 2.42   วุฒิ วทบ.   สาขา การประมง   จบจาก มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  จังหวัด ชัยภูมิ
11 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

546
   ธุรการ,พนักงานขาย,บริการลูกค้า
  อายุ 34 ปีประสบการณ์ 4 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 1000 บาท
 GPA : 2.36   วุฒิ ปวส.   สาขา การตลาด   จบจาก กรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
11 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

547
  อาจารย์ช่างยนต์,เจ้าหน้าที่ธุรการ,
  อายุ 34 ปีประสบการณ์ 4 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 3.50   วุฒิ หลักสูตรและการสอน   สาขา หลักสูตรแลพการสอน   จบจาก มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  จังหวัด อุตรดิตถ์
11 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

548
  นักการตลาด,จัดซื้อ,HR
  อายุ 26 ปีประสบการณ์ 1 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 22500 บาท
 GPA : 3.16   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา การจัดการ   จบจาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  จังหวัด สงขลา
11 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

549
  พนักงานควบคุมคุณภาพ,พนักงานควบคุมการจัดส่ง,พนักงานจัดซื้อ
  อายุ 37 ปีประสบการณ์ 13 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 10000 บาท
 GPA : 2.85   วุฒิ ปวช.   สาขา ช่างยนต์   จบจาก วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม
  จังหวัด พิษณุโลก
11 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

550
  เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากร,เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงาน,เจ้าหน้าที่การตลาด
  อายุ 28 ปีประสบการณ์ 4 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 2.92   วุฒิ บธ.บ.   สาขา การตลาด   จบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
  จังหวัด สมุทรปราการ
11 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

551
  ธุรการ,คลังสินค้า,logistics
  อายุ 35 ปีประสบการณ์ 12 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 2.07   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา การตลาด   จบจาก มหาวิทยาลัยบูรพา
  จังหวัด ระยอง
11 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

552
  ธุรการ,,
  อายุ 34 ปีประสบการณ์ 4 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 10000 บาท
 GPA : 2.25   วุฒิ ปวช.   สาขา การบัญชี   จบจาก พาณิชยการจำนค์
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
11 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

553
  พนักงานประชาสัมพันธ์,ไกด์/สตาฟฟ์,พนักงานต้อนรับ
  อายุ 24 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 3.30   วุฒิ ปวส.   สาขา การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว   จบจาก วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสยาม ในพระอุปถัมฯ
  จังหวัด สมุทรสาคร
11 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

554
  Call Center,พนักงานต้อนรับ,บริการลูกค้า
  อายุ 27 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 12000 บาท
 GPA :   วุฒิ ป.ตรี   สาขา โทรทัศน์ วิทยุ   จบจาก ม.รามคำแหง
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
11 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

555
  พนักงานบัญชี,ธุรการ,อื่นๆ
  อายุ 26 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 14000 บาท
 GPA : 3.25   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา การบัญชี   จบจาก มหาวิทยาลัยราชถัฏบุรีรัมย์
  จังหวัด สมุทรปราการ
11 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

556
  พนักงานเสริฟ,พนักงานแคชเชีย,พนักงานขาย
  อายุ 20 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 12000 บาท
 GPA : 3.8   วุฒิ ม.ต้น   สาขา วิท- คณิต   จบจาก โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
  จังหวัด ชลบุรี
10 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

557
  ธุรการ,Pcแนะนำสินค้า,
  อายุ 36 ปีประสบการณ์ 10 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 10000 บาท
 GPA : 2.42   วุฒิ ปวส.   สาขา การตลาด   จบจาก พณิชย์การเชียงราย
  จังหวัด เชียงราย
10 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

558
  พนักงานขับรถ,,
  อายุ 36 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 13000 บาท
 GPA :   วุฒิ มัธยมศึกษาปีที่3   สาขา มัธยม   จบจาก ธัญรัตน์
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
10 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

559
  นักเเสดง,พริตตี้,นางแบบ
  อายุ 23 ปีประสบการณ์ 1 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 20000 บาท
 GPA : 3.18   วุฒิ ม.6   สาขา วิทย์-คณิต   จบจาก บึงกาฬ
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
10 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

560
  ธุรการ,,เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม,พนักงาน
  อายุ 25 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 10000 บาท
 GPA : 3.30   วุฒิ วทบ.   สาขา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม   จบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
  จังหวัด นนทบุรี
10 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

|< หน้าแรก | 1 - 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 - 13722 หน้าสุดท้าย >|