JobISP.com เว็บไซต์หางานคุณภาพ ที่รวบรวมงาน แหล่งหางาน สมัครงาน งานราชการ งานพิเศษ ประกาศรับสมัครงาน ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน Resume หาคนทำงาน jobs ทั่วประเทศ กว่า 10,000 อัตรา

   

ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 274439 ฉบับ

521
  Creative content/Marketing content,Digitalmaketing/photographer,Hotel/travel/admin
  อายุ 25 ปีประสบการณ์ 1 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 17000 บาท
 GPA : 2.50   วุฒิ ป.ตรี   สาขา การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ   จบจาก มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
12 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

522
  ผจก.สาขา,,
  อายุ 37 ปีประสบการณ์ 10 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 20000 บาท
 GPA : 2.20   วุฒิ ม.ปลาย   สาขา วิทย์-คณิต   จบจาก ห้วยทับทันวิทยาคม
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
12 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

523
  เด็กติดรถส่งของ,คลังสินค้า,โรงงาน
  อายุ 29 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 9000 บาท
 GPA : 2.93   วุฒิ ปวช   สาขา การขาย   จบจาก พณิชยการจำนงค์
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
12 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

524
  คลังสินค้า ,ติดรถส่งของ,
  อายุ 44 ปีประสบการณ์ 10 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 9000 บาท
 GPA :   วุฒิ ม 3   สาขา -   จบจาก มหรรณพาราม
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
12 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

525
  พนักงานบริการ,พนักงานขาย,
  อายุ 22 ปีประสบการณ์ 1 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 9000 บาท
 GPA : 2.37   วุฒิ ม.ต้น   สาขา ภาคบังคับ   จบจาก เมืองพัทยา11
  จังหวัด ชลบุรี
12 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

526
  พนักงานต้อนรับ,,
  อายุ 29 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 2.43   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา การจัดการ   จบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
  จังหวัด สุราษฎร์ธานี
12 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

527
  พนักงานแจกผ้าขนหนูในฟิสเนส,,
  อายุ 36 ปีประสบการณ์ 15 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 13000 บาท
 GPA : 3.00   วุฒิ มัธยมศึกษาตอนปลาย   สาขา วิทย์-คณิต   จบจาก โรงเรียนขามสะแกแสง
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
12 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

528
  ธุรการ,ฝ่ายบุคคล,
  อายุ 30 ปีประสบการณ์ 4 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 17000 บาท
 GPA : 2.1   วุฒิ ป.ตรี   สาขา การตลาด   จบจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  จังหวัด สมุทรปราการ
12 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

529
  พนักงานการตลาดการขาย,ผู้จัดการฝึกหัดการตลาด,พนักงานคอมพิวเตอร์
  อายุ 25 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 2.73   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา การจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ   จบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
  จังหวัด นนทบุรี
12 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

530
  Lab Analysis,Operation,Part time
  อายุ 28 ปีประสบการณ์ 4 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 17000 บาท
 GPA : 2.60   วุฒิ ปวส   สาขา เคมีอุตสาหกรรม   จบจาก วิทยาลัยเทคนิคระยอง
  จังหวัด ระยอง
12 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

531
  พนักงานการตลาดการขาย,ผู้จัดการฝึกหัดการตลาด,พนักงานคอมพิวเตอร์
  อายุ 24 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 3.10   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา การจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ   จบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
12 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

532
  พนักงานธุรการ,พนักงานบุคคล,พนักงานจัดซื้อ
  อายุ 25 ปีประสบการณ์ 1 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 14000 บาท
 GPA : 2.65   วุฒิ ศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขา การจัดการนวัตกรรมสังคม   จบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
  จังหวัด นนทบุรี
12 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

533
  ธุระการ,สโตร์,แคชเชียร์
  อายุ 37 ปีประสบการณ์ 3 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 10000 บาท
 GPA : 2.47   วุฒิ ป.ตรี   สาขา รัฐศาสตร์   จบจาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  จังหวัด ปทุมธานี
12 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

534
  ช่างภาพ,,
  อายุ 25 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 20000 บาท
 GPA : 2.92   วุฒิ ป.ตรี   สาขา วิทยุ-โทรทัศน์   จบจาก มหาวิทยาลัย ราชภัทสวนสุนันทา
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
12 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

535
  ช่างเทคนิก,วิศกร,
  อายุ 27 ปีประสบการณ์ 1 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 2.53   วุฒิ อสบ.   สาขา อิเล็กทรอนิกส์   จบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
  จังหวัด นครราชสีมา
12 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

536
  พนักงานทั่วไป,,
  อายุ 25 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 12000 บาท
 GPA : 2.60   วุฒิ ป.ตรี   สาขา นิติศาสตร์   จบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
  จังหวัด กาฬสินธุ์
11 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

537
  ล่ามกัมพูชา,บุคคล,บุคคล
  อายุ 41 ปีประสบการณ์ 5 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 20000 บาท
 GPA : 3.68   วุฒิ Master degree   สาขา การบริหารการศึกษา   จบจาก มมร,BBu
  จังหวัด ชลบุรี
11 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

538
  นักข่าว,ประชาสัมพันธ์,ธุรการห
  อายุ 28 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 18000 บาท
 GPA : 2.3   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา สื่อสารมวลชน   จบจาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
11 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

539
  Accounts Payable,พนักงานบัญชี,
  อายุ 32 ปีประสบการณ์ 5 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 20000 บาท
 GPA : 3.64   วุฒิ ปริญาตรี   สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   จบจาก มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
  จังหวัด ภูเก็ต
11 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

540
  โบว์เค้าท์,,
  อายุ 32 ปีประสบการณ์ 7 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 13000 บาท
 GPA : 2.25   วุฒิ ปวช   สาขา ก่อสร้าง   จบจาก วิทยาเทคนิคบ้านแพง
  จังหวัด สมุทรปราการ
11 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

|< หน้าแรก | 1 - 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 - 13722 หน้าสุดท้าย >|