JobISP.com เว็บไซต์หางานคุณภาพ ที่รวบรวมงาน แหล่งหางาน สมัครงาน งานราชการ งานพิเศษ ประกาศรับสมัครงาน ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน Resume หาคนทำงาน jobs ทั่วประเทศ กว่า 10,000 อัตรา

   

ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 274439 ฉบับ

501
  ธุรการ,พนักงานเสิร์ฟ/ต้อนรับ,แคชเชียร์
  อายุ 33 ปีประสบการณ์ 2 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 12000 บาท
 GPA : 2.73   วุฒิ ปวช   สาขา การบัญชี   จบจาก วิทยาลัยเทคนิคเขาวง
  จังหวัด ชลบุรี
14 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

502
  -,-,-
  อายุ 38 ปีประสบการณ์ 7 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 9000 บาท
 GPA : 2.92   วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. )   สาขา อิเล็กทรอนิกส์ ( อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ )   จบจาก วิทยาลัยเทคนิค ร้อยเอ็ด
  จังหวัด ร้อยเอ็ด
14 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

503
  เจ้าหน้าที่การตลาด,,
  อายุ 28 ปีประสบการณ์ 1 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 12000 บาท
 GPA : 2.36   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา การตลาด   จบจาก มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  จังหวัด ลำพูน
14 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

504
  เจ้าหน้าที่ธุรการ,เจ้าหน้าที่สโตร์,ฝึกอบรม
  อายุ 39 ปีประสบการณ์ 10 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 18000 บาท
 GPA : 2.23   วุฒิ บธ.บ   สาขา บริหารทรัพยากรมนุษย์   จบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  จังหวัด ภูเก็ต
14 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

505
  พนักงานขับรถ,พนักงานสินเชื่อ,งานด้านการบริการ
  อายุ 32 ปีประสบการณ์ 3 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 9000 บาท
 GPA : 3.14   วุฒิ ศิลปศาสตร์บัณฑิต   สาขา รัฐประศาสนศาสตร์   จบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
  จังหวัด ลำปาง
14 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

506
  พนักงานขาย,แม่บ้าน,พนักงานโรงงาน
  อายุ 26 ปีประสบการณ์ 2 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 10000 บาท
 GPA : 2.23   วุฒิ ม.6   สาขา -   จบจาก กศน.วัดสน
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
13 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

507
  เจ้าหน้าที่ gis,เจ้าหน้าที่ภูมิศาสตร์,
  อายุ 26 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 17000 บาท
 GPA : 2.68   วุฒิ วทบ.   สาขา ภูมิศาสตร์   จบจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  จังหวัด ฉะเชิงเทรา
13 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

508
  กุ๊กอาหารเกาหลี,,
  อายุ 33 ปีประสบการณ์ 4 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 2.00   วุฒิ ม3   สาขา -   จบจาก กสน
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
13 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

509
  พนักงานขายร้านแว่น,Pcประจำห้าง,พนักงานขายรองเท้า
  อายุ 28 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 9000 บาท
 GPA : 2.24   วุฒิ ม6   สาขา วิทย์คณิต   จบจาก กศน
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
13 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

510
  ธุระการ,พนักงานขายหน้าร้าน,
  อายุ 39 ปีประสบการณ์ 12 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 12000 บาท
 GPA : 3.22   วุฒิ ปวส   สาขา คอมพิวเตอ   จบจาก วิยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ
  จังหวัด นครพนม
13 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

511
  พนักงานธุรการ,พนักงานคลังสินค้า,
  อายุ 26 ปีประสบการณ์ 4 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 2.10   วุฒิ ปวส.   สาขา การตลาด   จบจาก มหาวิทยาลัยธนบุรี
  จังหวัด สมุทรสาคร
13 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

512
  ด้านเศษรฐศาสตร์,ด้านธนาคาร,ด้านจัดเก็บรายได้
  อายุ 26 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 12000 บาท
 GPA : 2.81   วุฒิ ศ.บ   สาขา เศษรฐศาสตร์ธุรกิจ   จบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
  จังหวัด มุกดาหาร
13 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

513
  ช่างไฟฟ้า,ข่างซ่อมบำรุงโรงงาน,พนักงานฝ่ายผลิต
  อายุ 27 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 13000 บาท
 GPA : 2.86   วุฒิ เทคโนโลยีบัณฑิต   สาขา เทคโทโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม   จบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพวเพชร
  จังหวัด สุโขทัย
13 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

514
  พนักงานธุรการ,พนักงานฝ่ายบุคคล,พนักงานประสานงานและคีย์ข้อมูล
  อายุ 27 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 12000 บาท
 GPA : 2.80   วุฒิ ป.ตรี   สาขา การจัดการ   จบจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  จังหวัด อยุธยา
13 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

515
  พนักงานขับรถผู้บริหาร,,
  อายุ 42 ปีประสบการณ์ 10 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 12000 บาท
 GPA : 2.47   วุฒิ ปวช   สาขา ช่างกลโรงงาน   จบจาก วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
  จังหวัด ชลบุรี
13 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

516
  พนักงานขาย,พนักงานิเสิร์ฟ,พนักงานคลังสินค้า
  อายุ 21 ปีประสบการณ์ 1 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 10000 บาท
 GPA : 2.81   วุฒิ มัธยมศึกษาปีที่3   สาขา การบริหาร   จบจาก ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมื
  จังหวัด จันทบุรี
13 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

517
  พนักงานบัญชี,พนักงานธุรการ,
  อายุ 27 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 12000 บาท
 GPA : 2.03   วุฒิ ป.ตรี   สาขา บัญชี   จบจาก มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  จังหวัด นนทบุรี
13 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

518
  อาจารย์?สอนพลศึกษา สอนว่ายน้ำ? ฟิสเนส,พนักงานโรงงาน? งานโรงแรม,พนักงาน?ขับ?รถ?
  อายุ 40 ปีประสบการณ์ 10 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 10000 บาท
 GPA : 2.80   วุฒิ วทบ.   สาขา การฝึกและการจัดการกีฬา   จบจาก มหาวิทยาลัย?ราชภัฏ?ภูเก็ต?
  จังหวัด กระบี่
13 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

519
  ธุรการ,,
  อายุ 26 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 12000 บาท
 GPA : 3.16   วุฒิ ปวช.   สาขา บัญชี   จบจาก การอาชีพนวมินทราชูทิศ
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
13 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

520
  ช่างอาคาร,ช่างเทคนิค,
  อายุ 34 ปีประสบการณ์ 3 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 12000 บาท
 GPA : 2.14   วุฒิ ปวช   สาขา ช่างกลโรงงาน   จบจาก เทคนิคอ่างทอง
  จังหวัด ปทุมธานี
13 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

|< หน้าแรก | 1 - 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 - 13722 หน้าสุดท้าย >|