JobISP.com เว็บไซต์หางานคุณภาพ ที่รวบรวมงาน แหล่งหางาน สมัครงาน งานราชการ งานพิเศษ ประกาศรับสมัครงาน ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน Resume หาคนทำงาน jobs ทั่วประเทศ กว่า 10,000 อัตรา

   

ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 274439 ฉบับ

481
  งานขายอิสระ,,
  อายุ 33 ปีประสบการณ์ 7 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 2.58   วุฒิ ปวส.   สาขา คอมพิวเตอร์ธระกิจ   จบจาก โรงเรียนพณิชยการกาฬสินธุ์
  จังหวัด ร้อยเอ็ด
15 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

482
  พนักงานขาย,แคชเชียร์,
  อายุ 26 ปีประสบการณ์ 4 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 9000 บาท
 GPA : 2.52   วุฒิ ปวช.   สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   จบจาก วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
  จังหวัด กาญจนบุรี
15 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

483
  QC,QA,วิศวกร
  อายุ 32 ปีประสบการณ์ 4 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 18000 บาท
 GPA : 2.20   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ   จบจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
15 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

484
  พนักงานธุรการ,ธุรการประสานงาน,
  อายุ 25 ปีประสบการณ์ 3 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 10000 บาท
 GPA : 3.28   วุฒิ ปวช   สาขา การขาย   จบจาก วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์
  จังหวัด นนทบุรี
15 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

485
  interior designer,,
  อายุ 27 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 20000 บาท
 GPA : 2.95   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา ครุศาสตร์สถาปัตยกรรมและการออกแบบ   จบจาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดระบัง
  จังหวัด ปทุมธานี
15 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

486
  พนักงานครัว,พนักงานเเคชเชียร์,พนักงานต้อนรับ
  อายุ 32 ปีประสบการณ์ 1 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 7000 บาท
 GPA : 1.94   วุฒิ มัธยมศึกษาตอนต้น   สาขา มัธยมศึกษาตอนต้น   จบจาก โรงเรียนเสนานิคม
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
15 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

487
  พนักงานร้านกาแฟ,,
  อายุ 42 ปีประสบการณ์ 4 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 12000 บาท
 GPA : 0.92   วุฒิ ม.6   สาขา วิทย์-คณิต   จบจาก ศูนย์การศึกษาบางกะปิ
  จังหวัด สมุทรปราการ
15 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

488
  กราฟิกดีไซน์,ช่างภาพ,creative
  อายุ 25 ปีประสบการณ์ 1 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 20000 บาท
 GPA : 3.25   วุฒิ ปริิญญาตรีศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต   สาขา คอมพิวเตอร์กราฟิก   จบจาก มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
15 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

489
  การขาย- การตลาด,ประสานงาน- ประชาสัมพันธ์,Services
  อายุ 37 ปีประสบการณ์ 10 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 35000 บาท
 GPA : 2.54   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา การตลาด   จบจาก ศรีปทุม
  จังหวัด นนทบุรี
14 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

490
  ธุรการประสานงาน,,
  อายุ 28 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 2.14   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   จบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
  จังหวัด ชัยนาท
14 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

491
  อาจารย์,นักวิชาการ,เลขานุการ
  อายุ 32 ปีประสบการณ์ 9 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 20000 บาท
 GPA : 3.75   วุฒิ ศศ.ม.   สาขา สังคมศาสตร์/รัฐศาสตร์   จบจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
14 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

492
  แคชเชียร์,พนักงานขาย,,พนักงานชงกาแฟ,
  อายุ 23 ปีประสบการณ์ 3 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 9000 บาท
 GPA : 2.50   วุฒิ ม.3   สาขา การศึกษาขั้นพื้นฐาน   จบจาก โรงเรียนเทศบาล2
  จังหวัด ระยอง
14 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

493
  ธุรการ,บัญชี,
  อายุ 25 ปีประสบการณ์ 1 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 10000 บาท
 GPA : 3.39   วุฒิ ปวส.   สาขา การบัญชี   จบจาก วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
14 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

494
  พนักงานต้อนรับ,ธุรการ,
  อายุ 26 ปีประสบการณ์ 2 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 10000 บาท
 GPA : 2.79   วุฒิ ปวส   สาขา การตลาด   จบจาก โรงเรียนลำปางพาณิชยาการและเทคโนโลยี
  จังหวัด ลำปาง
14 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

495
  Sale Manager,Trade marketing Manager,
  อายุ 45 ปีประสบการณ์ 15 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 60000 บาท
 GPA : 2.30   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา นิเทศศาสตร์ โฆษณา ประชาสัมพันธ์   จบจาก มหาวิทยากรุงเทพ
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
14 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

496
  เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์,นักวิทยาศาสตร์,
  อายุ 29 ปีประสบการณ์ 2 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 2.46   วุฒิ วท.บ.   สาขา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม   จบจาก มหาวิทยาลัยศิลปากร
  จังหวัด ราชบุรี
14 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

497
  เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์,เจ้าหน้าที่การเงิน,เจ้าหน้าที่เวชระเบียน
  อายุ 24 ปีประสบการณ์ 3 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 10000 บาท
 GPA : 2.35   วุฒิ ม.ต้น   สาขา -   จบจาก กศน.สมุทรปราการ
  จังหวัด สมุทรปราการ
14 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

498
  ธุรการเอกสาร,ธุรการขาย,
  อายุ 26 ปีประสบการณ์ 4 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 10000 บาท
 GPA :   วุฒิ ม.3   สาขา -   จบจาก โรงเรียนเมืองคง
  จังหวัด สมุทรปราการ
14 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

499
  ธุรการ,,
  อายุ 28 ปีประสบการณ์ 3 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 10000 บาท
 GPA : 2.76   วุฒิ ปวส.   สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ   จบจาก วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ
  จังหวัด สมุทรปราการ
14 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

500
  เจ้าหน้าที่ธุรการ จัดซื้อ,เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล,เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป
  อายุ 25 ปีประสบการณ์ 2 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 16000 บาท
 GPA : 2.58   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา บริหาร การจัดการทั่วไป   จบจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
14 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

|< หน้าแรก | 1 - 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 - 13722 หน้าสุดท้าย >|