JobISP.com เว็บไซต์หางานคุณภาพ ที่รวบรวมงาน แหล่งหางาน สมัครงาน งานราชการ งานพิเศษ ประกาศรับสมัครงาน ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน Resume หาคนทำงาน jobs ทั่วประเทศ กว่า 10,000 อัตรา

   

ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 274439 ฉบับ

461
  พนักงานทั่วไป,,
  อายุ 26 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 10000 บาท
 GPA : 2.44   วุฒิ ป.ตรี   สาขา นิติศาสตร์   จบจาก ม.นอร์ท-เชียงใหม่
  จังหวัด เชียงใหม่
17 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

462
  ธุรการสำนักงานกฎหมาย,ประชาสัมพันธ์/พนักงานต้อนรับ/call center,บริการลูกค้า
  อายุ 26 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 3.39   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา นิติศาสตร์   จบจาก มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
  จังหวัด นครราชสีมา
17 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

463
  เสมียน,ธุรการ,Qc
  อายุ 43 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 12000 บาท
 GPA : 2.74   วุฒิ ปวส.   สาขา การเงินการธนาคาร   จบจาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรึ
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
17 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

464
  ธุรการ,,
  อายุ 30 ปีประสบการณ์ 4 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 12000 บาท
 GPA : 2.8   วุฒิ ม.ปลาย   สาขา -   จบจาก กศน.เพชรบุรี
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
17 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

465
  โฟร์แมน,,
  อายุ 41 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 25000 บาท
 GPA : 2.50   วุฒิ ปวส.   สาขา การก่อสร้าง   จบจาก วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
  จังหวัด ปทุมธานี
17 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

466
  เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง,เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล,
  อายุ 31 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 2.12   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา การตลาด   จบจาก มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย
  จังหวัด ปทุมธานี
16 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

467
  ประสานงาน ธุรการ,ธนาคาร,แลบวิทยาศาสตร์
  อายุ 28 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 12000 บาท
 GPA : 2.34   วุฒิ วทบ.   สาขา ฟิสิกส์   จบจาก มหาวิทยาลัยศิลปากร
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
16 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

468
  ไฟแนนซ์,,
  อายุ 41 ปีประสบการณ์ 3 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 7000 บาท
 GPA : 1.47   วุฒิ มัธยมศึกษาตอนปลาย   สาขา วิทย์-คณิต   จบจาก ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  จังหวัด พะเยา
16 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

469
  พนักงานบัญชี,,
  อายุ 37 ปีประสบการณ์ 5 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 12000 บาท
 GPA : 2.59   วุฒิ บริหารธุรกิจบัณฑิต   สาขา การบัญชี   จบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
  จังหวัด นครสวรรค์
16 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

470
  เชฟ,เซลล์,
  อายุ 30 ปีประสบการณ์ 3 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 9000 บาท
 GPA : 2.34   วุฒิ ม.ปลาย   สาขา วิทย์   จบจาก การศึกษานอกโรงเรียน
  จังหวัด สกลนคร
16 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

471
  system Admin,ธุรการ,สอนคอมพิวเตอร์
  อายุ 26 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 12000 บาท
 GPA : 2.58   วุฒิ วทบ.   สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ   จบจาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
  จังหวัด ภูเก็ต
16 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

472
  Callcenter,ธุรการออฟฟิต,เร่งรัดหนี้สิน
  อายุ 29 ปีประสบการณ์ 2 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 2.68   วุฒิ ม.6   สาขา วิทย์คณิต   จบจาก รร โยธินบำรุง
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
16 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

473
  ธุรการ,,
  อายุ 30 ปีประสบการณ์ 3 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 2.63   วุฒิ ป.ตรี   สาขา บัญชี   จบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
  จังหวัด สมุทรปราการ
15 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

474
  พนักงานธุรการ,ฝ่ายบุคคล,
  อายุ 26 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 3.33   วุฒิ วทบ.   สาขา เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม   จบจาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  จังหวัด ร้อยเอ็ด
15 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

475
  IT support,งานด้าน IT,
  อายุ 26 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 12000 บาท
 GPA : 2.17   วุฒิ ป.ตรี   สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   จบจาก มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
  จังหวัด ราชบุรี
15 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

476
  ธุรการ,,
  อายุ 31 ปีประสบการณ์ 1 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 13000 บาท
 GPA : 2.74   วุฒิ รัฐศาสตร์บัณฑิต   สาขา บริหารรัฐกิจ   จบจาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  จังหวัด นนทบุรี
15 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

477
  พนักงานขาย,พนักงานบริการ,
  อายุ 27 ปีประสบการณ์ 3 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 12000 บาท
 GPA : 2.1   วุฒิ ปวช.   สาขา การขาย   จบจาก โรงเรียนพัฒน์บริหารธุรกิจ
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
15 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

478
  งานขายทางโทรศัพท์ประจำออฟฟิต,งานขายทางโทรศัพท์ประจำธนาคาร,งานขายประจำห้าง
  อายุ 25 ปีประสบการณ์ 3 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 13000 บาท
 GPA : 2.04   วุฒิ ม.6   สาขา ภาควิชาปกติ   จบจาก วิทยาลัยทองสุข ก.ศ.น. เขตทวีวัฒนา
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
15 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

479
  ช่างซ่อมบำรุง,Qc,
  อายุ 26 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 10000 บาท
 GPA : 2.62   วุฒิ ปวส   สาขา ช่างโลหะ   จบจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  จังหวัด เชียงใหม่
15 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

480
  พนักงานขับรถบรรทุก,พนักงานขับรถผู้บริหาร,
  อายุ 43 ปีประสบการณ์ 3 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 20000 บาท
 GPA : 2.64   วุฒิ ม.ต้น   สาขา คณิต   จบจาก กศน.อ.ปากช่อง
  จังหวัด นครราชสีมา
15 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

|< หน้าแรก | 1 - 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 - 13722 หน้าสุดท้าย >|