JobISP.com เว็บไซต์หางานคุณภาพ ที่รวบรวมงาน แหล่งหางาน สมัครงาน งานราชการ งานพิเศษ ประกาศรับสมัครงาน ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน Resume หาคนทำงาน jobs ทั่วประเทศ กว่า 10,000 อัตรา

   

ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 274439 ฉบับ

441
  เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า,,
  อายุ 35 ปีประสบการณ์ 9 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 25000 บาท
 GPA : 2.20   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา การท่องเที่ยวและการโรงแรม   จบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
  จังหวัด ปทุมธานี
18 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

442
  Interior design,,
  อายุ 27 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 18000 บาท
 GPA : 2.8   วุฒิ สถ.บ.   สาขา สถาปัตยกรรมภายใน   จบจาก ลาดกระบัง
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
18 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

443
  Sale,,
  อายุ 40 ปีประสบการณ์ 5 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 13000 บาท
 GPA : 2.61   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา การตลาด   จบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
  จังหวัด นครราชสีมา
18 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

444
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย,ผู้ช่วยทนาย,legal officer
  อายุ 26 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 3.06   วุฒิ นิติศาสตร์บัณฑิต   สาขา กฎหมาย   จบจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์
  จังหวัด อยุธยา
18 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

445
  พนักงานบัญชี,พนักงานการเงิน,
  อายุ 25 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 13000 บาท
 GPA : 2.52   วุฒิ ป.ตรี   สาขา การบัญชี   จบจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  จังหวัด ปทุมธานี
18 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

446
  ครู,เอกสาร,ทั่วไป
  อายุ 27 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 9000 บาท
 GPA : 2.77   วุฒิ ป.ตรี   สาขา จิตวิทยา   จบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
18 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

447
  เจ้าหน้าที่การตลาด,เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย,ธุรการ
  อายุ 38 ปีประสบการณ์ 12 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 25000 บาท
 GPA : 2.4   วุฒิ ป.ตรี   สาขา บัญชี   จบจาก ม.ราชภัฏวไลย์อลงกรณ์ฯ
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
18 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

448
  ผู้ช่วยทนายความ,เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย,นิติกร
  อายุ 25 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 18000 บาท
 GPA : 3.10   วุฒิ นบ   สาขา นิติศาสตร์   จบจาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
17 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

449
  นักวิเคราะ,นักสังคมสังเคราะห์,นักพัฒนา
  อายุ 38 ปีประสบการณ์ 5 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 12000 บาท
 GPA : 2.92   วุฒิ ศศ.บ.   สาขา การพัฒนาชุมชน   จบจาก สถาบันราชภัฏสุรินทร์
  จังหวัด ยโสธร
17 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

450
  เจ้าหน้าที่ประสานงานการตลาด,เจ้าหน้าที่การคลังสินค้า,
  อายุ 26 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 12000 บาท
 GPA : 2.37   วุฒิ เศรษฐศาบันฑิต   สาขา เศรษฐศาสตร์   จบจาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  จังหวัด ราชบุรี
17 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

451
  ประสานงาน,คอลเซ็นเตอร์,ประจำออฟฟิศ
  อายุ 30 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 22500 บาท
 GPA : 2.83   วุฒิ ม.3   สาขา วิทย์-คณิต   จบจาก รร.ชนะใช้กิจการ
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
17 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

452
  เจ้าหน้าที่คลังสินค้า,เจ้าหน้าที่ประสานงานการขาย,
  อายุ 32 ปีประสบการณ์ 2 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 12000 บาท
 GPA : 2.30   วุฒิ ฺBBA   สาขา การตลาด   จบจาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  จังหวัด ตรัง
17 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

453
  ธุรการ,,
  อายุ 28 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 9000 บาท
 GPA : 2.57   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   จบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
  จังหวัด ชลบุรี
17 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

454
  พนักงานทั่วไป,,
  อายุ 26 ปีประสบการณ์ 3 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 10000 บาท
 GPA : 2.39   วุฒิ ม.6   สาขา วิทย์-คณิต   จบจาก โรงเรียนสนามชัยเขต
  จังหวัด ฉะเชิงเทรา
17 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

455
  วิศวกรฝ่ายผลิต,QC/QA,วิศวกรขาย
  อายุ 25 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 13000 บาท
 GPA : 3.70   วุฒิ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   สาขา วิศวกรรมเกษตรและอาหาร   จบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
17 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

456
  พนักงานคอมพิวเตอร์,พนักงานธุรการ,พนักงาน Call Center
  อายุ 26 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 13000 บาท
 GPA : 3.03   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ   จบจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  จังหวัด ชัยนาท
17 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

457
  เลขานุการ,ธุรการประชาสัมพันธ์,บุคคล
  อายุ 28 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 16000 บาท
 GPA : -   วุฒิ -   สาขา การจัดการ   จบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
17 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

458
  . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินภาคสนาม (ประจำสาขาลำปาง,,
  อายุ 26 ปีประสบการณ์ 2 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 10000 บาท
 GPA : 3.47   วุฒิ ปวส   สาขา เทคนิคยานยนต์   จบจาก วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา
  จังหวัด ลำปาง
17 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

459
  พนักงาน,,
  อายุ 26 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 9000 บาท
 GPA :   วุฒิ ม.3   สาขา ทั่วไป   จบจาก กศน.ธัญบุรี
  จังหวัด ปทุมธานี
17 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

460
  ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการ,นิติกร/สินเชื่อ,
  อายุ 32 ปีประสบการณ์ 3 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 12000 บาท
 GPA : 2.95   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา นิติศาสตร์   จบจาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  จังหวัด หนองคาย
17 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

|< หน้าแรก | 1 - 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 - 13722 หน้าสุดท้าย >|