JobISP.com เว็บไซต์หางานคุณภาพ ที่รวบรวมงาน แหล่งหางาน สมัครงาน งานราชการ งานพิเศษ ประกาศรับสมัครงาน ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน Resume หาคนทำงาน jobs ทั่วประเทศ กว่า 10,000 อัตรา

   

ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 274439 ฉบับ

421
  พนักงานหน้าร้าน,แม่บ้าน,
  อายุ 27 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 9000 บาท
 GPA : 4   วุฒิ ป.6   สาขา สามัญ   จบจาก รร.วัดศาลากุล
  จังหวัด นนทบุรี
19 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

422
  ฝ่ายบุคคล,จัดซื้อ,Export
  อายุ 27 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 17000 บาท
 GPA : 2.52   วุฒิ นิติศาสตรบัณฑิต   สาขา -   จบจาก มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  จังหวัด ชลบุรี
19 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

423
  พนักงานบัญชี,เจ้าหน้าที่ธุระการ,พนักงานฝ่ายผลิต
  อายุ 24 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 12000 บาท
 GPA : 3.15   วุฒิ ปวส.   สาขา บัญชี   จบจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
  จังหวัด สุรินทร์
19 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

424
  Qa Qc,ทรัพกรมนุาย์,ธุรการ
  อายุ 28 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 12000 บาท
 GPA : 3.19   วุฒิ บริหารธุรกิจ   สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   จบจาก มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
  จังหวัด สงขลา
19 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

425
  โฟร์แมน,,
  อายุ 27 ปีประสบการณ์ 1 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 12000 บาท
 GPA : 2.20   วุฒิ ปวส.   สาขา ช่างโยธา   จบจาก มหาวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
19 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

426
  ประมานงานทั่วไป,ธุรการ,บัญชี
  อายุ 22 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 9000 บาท
 GPA : 3.15   วุฒิ ปวช.   สาขา การบัญชี   จบจาก วิทยาลียเทคนืคธัญบุรี
  จังหวัด ปทุมธานี
18 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

427
  บริการ,,
  อายุ 22 ปีประสบการณ์ 2 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 9000 บาท
 GPA :   วุฒิ ป.6   สาขา ด้านบริการโดยตรง   จบจาก วัดมเหยงคณ์
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
18 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

428
  พนักงานบัญชี,เจ้าหน้าที่บัญชี,
  อายุ 27 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 13000 บาท
 GPA : 2.42   วุฒิ บัญชีบัณฑิต   สาขา บัญชี   จบจาก มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
18 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

429
  พนักงานต้อนรับ,เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า,พนักงานจัดซื้อ
  อายุ 25 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 10000 บาท
 GPA : 2.99   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา ธุรกิจโรงแรม   จบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
  จังหวัด อุบลราชธานี
18 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

430
  กราฟฟิดดีไซน์,,
  อายุ 25 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 18000 บาท
 GPA : 2.50   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา คอมพิวเตอร์กราฟฟิก   จบจาก มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
18 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

431
  พนักงานบริษัทธุรการ,เจ้าหน้าที่การตลาด,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  อายุ 33 ปีประสบการณ์ 7 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 20000 บาท
 GPA : 2.64   วุฒิ บธ.บ.   สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   จบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
  จังหวัด ระยอง
18 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

432
  เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า,,
  อายุ 35 ปีประสบการณ์ 9 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 25000 บาท
 GPA : 2.20   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา การท่องเที่ยวและการโรงแรม   จบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
  จังหวัด ปทุมธานี
18 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

433
  Interior design,,
  อายุ 27 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 18000 บาท
 GPA : 2.8   วุฒิ สถ.บ.   สาขา สถาปัตยกรรมภายใน   จบจาก ลาดกระบัง
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
18 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

434
  Sale,,
  อายุ 40 ปีประสบการณ์ 5 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 13000 บาท
 GPA : 2.61   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา การตลาด   จบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
  จังหวัด นครราชสีมา
18 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

435
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย,ผู้ช่วยทนาย,legal officer
  อายุ 26 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 3.06   วุฒิ นิติศาสตร์บัณฑิต   สาขา กฎหมาย   จบจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์
  จังหวัด อยุธยา
18 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

436
  พนักงานบัญชี,พนักงานการเงิน,
  อายุ 25 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 13000 บาท
 GPA : 2.52   วุฒิ ป.ตรี   สาขา การบัญชี   จบจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  จังหวัด ปทุมธานี
18 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

437
  ครู,เอกสาร,ทั่วไป
  อายุ 27 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 9000 บาท
 GPA : 2.77   วุฒิ ป.ตรี   สาขา จิตวิทยา   จบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
18 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

438
  เจ้าหน้าที่การตลาด,เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย,ธุรการ
  อายุ 38 ปีประสบการณ์ 12 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 25000 บาท
 GPA : 2.4   วุฒิ ป.ตรี   สาขา บัญชี   จบจาก ม.ราชภัฏวไลย์อลงกรณ์ฯ
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
18 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

439
  ผู้ช่วยทนายความ,เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย,นิติกร
  อายุ 25 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 18000 บาท
 GPA : 3.10   วุฒิ นบ   สาขา นิติศาสตร์   จบจาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
17 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

440
  นักวิเคราะ,นักสังคมสังเคราะห์,นักพัฒนา
  อายุ 38 ปีประสบการณ์ 5 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 12000 บาท
 GPA : 2.92   วุฒิ ศศ.บ.   สาขา การพัฒนาชุมชน   จบจาก สถาบันราชภัฏสุรินทร์
  จังหวัด ยโสธร
17 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

|< หน้าแรก | 1 - 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 - 13722 หน้าสุดท้าย >|