JobISP.com เว็บไซต์หางานคุณภาพ ที่รวบรวมงาน แหล่งหางาน สมัครงาน งานราชการ งานพิเศษ ประกาศรับสมัครงาน ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน Resume หาคนทำงาน jobs ทั่วประเทศ กว่า 10,000 อัตรา

   

ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 274439 ฉบับ

401
  ประชาสัมพันธ์,ผู้ช่วยผู้จัดการ,Call center
  อายุ 26 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 13000 บาท
 GPA : 2.75   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา การบริหารทรัพยากรมนุษย์   จบจาก มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
  จังหวัด นครปฐม
21 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

402
  ผู้จัดการ,ผู้ช่วยผู้จัดการ,พนังงาน
  อายุ 40 ปีประสบการณ์ 8 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 45000 บาท
 GPA : 2.64   วุฒิ ป.ตรี   สาขา การจัดการการตลาด   จบจาก ราชภัฏสวนสวุนันทา
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
21 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

403
  ธุรการทั่วไป,ธุรการประสานงาน,ธุรการ
  อายุ 25 ปีประสบการณ์ 4 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 12000 บาท
 GPA : 3.25   วุฒิ ปวช3   สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   จบจาก อาชีวศึกษาจุลมณีอุทุมพรพิสัย
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
20 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

404
  พนักงานบัญชี,ธุรการทั่วไป,
  อายุ 26 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 12000 บาท
 GPA : 2.02   วุฒิ ป.ตรี   สาขา การบัญชี   จบจาก มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
20 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

405
  คาร์โก้,ช่างยนต์,สายการบิน
  อายุ 41 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 12000 บาท
 GPA : 3.05   วุฒิ ป.ว.ส   สาขา ช่างยนต์   จบจาก โรงเรียนเทคโนโลยีปทุมธานี
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
20 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

406
  Support@Service,,
  อายุ 35 ปีประสบการณ์ 10 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 27500 บาท
 GPA : 2.55   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา วิทายาการจัดการ   จบจาก มหาวิทยาลัยราชฏักพระนคร
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
20 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

407
  เจ้าหน้าที่ธุรการ,เจ้าหน้าที่HR,
  อายุ 26 ปีประสบการณ์ 1 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 13000 บาท
 GPA : 2.50   วุฒิ ป.ตรี   สาขา การจักการ   จบจาก ม.ราชมงคลตะวันออก
  จังหวัด ชลบุรี
20 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

408
  บุคคล,ประชาสัมพันธ์,
  อายุ 31 ปีประสบการณ์ 3 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 2.48   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา ศิปลศาสตร์   จบจาก มหาวิทยาลัยสยาม
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
20 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

409
  ผู้ช่วยด้านต่างๆ,,
  อายุ 26 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 11000 บาท
 GPA : 2.51   วุฒิ ม.ปลาย   สาขา วิทย์-คณิต   จบจาก โรงเรียนมุกดาหาร
  จังหวัด มุกดาหาร
20 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

410
  พนักงานขาย,คลังสินค้า,การจักการบุคคล
  อายุ 36 ปีประสบการณ์ 5 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 14000 บาท
 GPA : 2.69   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา การบริหารจัดการ   จบจาก มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
  จังหวัด นครศรีธรรมราช
20 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

411
  บัญชี,ธุรการ,คีย์ข้อมูล
  อายุ 54 ปีประสบการณ์ 20 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 11000 บาท
 GPA : 3.98   วุฒิ ป.ตรี   สาขา การบัญชี   จบจาก ม.รามคำแหง
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
20 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

412
  Social Media Marketing,คีย์ข้อมูล,อิ่นๆ
  อายุ 26 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 9000 บาท
 GPA :   วุฒิ ป.ตรี   สาขา เทคโนโลยีมัลติมีเดีย   จบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  จังหวัด นครปฐม
20 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

413
  อาจาร์ สมบัติ,,
  อายุ 31 ปีประสบการณ์ 2 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 12000 บาท
 GPA :   วุฒิ ม.3   สาขา คอม ช่างซ่อม   จบจาก เศรฐบุตรบำเพ็ญ
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
20 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

414
  พนักงานคอลเซ็นเตอร์,พนักงานธุรการ,
  อายุ 40 ปีประสบการณ์ 5 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 10000 บาท
 GPA : 2.08   วุฒิ มัธยมปลาย   สาขา -   จบจาก ศบ.อ.กศน.ไทรน้อย
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
20 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

415
  พนักงานบัญชี,,
  อายุ 33 ปีประสบการณ์ 7 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 25000 บาท
 GPA : 2.24   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   จบจาก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
20 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

416
  เจ้าหน้าที่ประสานงาน,เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ,ควบคุมงาน
  อายุ 27 ปีประสบการณ์ 1 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 10000 บาท
 GPA :   วุฒิ บธ.   สาขา การจัดการ   จบจาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  จังหวัด สมุทรปราการ
20 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

417
  พนักงานบัญชี,,
  อายุ 35 ปีประสบการณ์ 1 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 27500 บาท
 GPA : 3.71   วุฒิ บชบ.   สาขา การบัญชี   จบจาก วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามล
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
20 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

418
  Creative , AE , Copy writer,Production house,Social Media
  อายุ 26 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 2.63   วุฒิ มหาวิทยาลัย   สาขา นิเทศศาสตร์   จบจาก มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
20 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

419
  พนักงานแนะนำสินค้า PC,,
  อายุ 22 ปีประสบการณ์ 1 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 9000 บาท
 GPA : 3.61   วุฒิ ม.ปลาย   สาขา ศิลป์-ภาษา   จบจาก รร.ฝางชนูปถัมภ์
  จังหวัด เชียงใหม่
19 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

420
  ขับรถ ส่งสินค้า,,
  อายุ 28 ปีประสบการณ์ 1 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 12000 บาท
 GPA : -   วุฒิ ป.6   สาขา -   จบจาก โรงเรียนบ้านร่องบัวลอย
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
19 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

|< หน้าแรก | 1 - 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 - 13722 หน้าสุดท้าย >|