JobISP.com เว็บไซต์หางานคุณภาพ ที่รวบรวมงาน แหล่งหางาน สมัครงาน งานราชการ งานพิเศษ ประกาศรับสมัครงาน ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน Resume หาคนทำงาน jobs ทั่วประเทศ กว่า 10,000 อัตรา

   

ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 274439 ฉบับ

381
  sale,,
  อายุ 32 ปีประสบการณ์ 7 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 20000 บาท
 GPA : 3.00   วุฒิ ปวส.   สาขา การตลาด   จบจาก วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
21 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

382
  เอกสาร,,
  อายุ 30 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 10000 บาท
 GPA : 2.01   วุฒิ ป ตรี   สาขา ประชาสัมพันธ์   จบจาก มหาลัยสยาม
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
21 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

383
  พนักงานบัญชี,พนักงานธุรการ,
  อายุ 26 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 13000 บาท
 GPA : 2.57   วุฒิ บช.บ   สาขา การบัญชี   จบจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
  จังหวัด ตาก
21 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

384
  ฝ่ายผลิต,,
  อายุ 41 ปีประสบการณ์ 10 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 20000 บาท
 GPA : 2.61   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา การจัดการด้านการผลิต   จบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
  จังหวัด สุราษฎร์ธานี
21 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

385
  พนักงานบุคคล,พนักงานสโตร์,งานโรงเเรม
  อายุ 27 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 11000 บาท
 GPA : 2.31   วุฒิ รัฐศาสตร์บัณฑิต   สาขา รัฐศาสตร์   จบจาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  จังหวัด พัทลุง
21 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

386
  กราฟฟิก,ออกแบบ,เขียนแบบ
  อายุ 30 ปีประสบการณ์ 1 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 2.45   วุฒิ ป.ตรี   สาขา ออกแบบผลิตภัณฑ์   จบจาก มหาลัยราชภัฏพระนคร
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
21 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

387
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล,เจ้าหน้าที่ประสานงาน,
  อายุ 26 ปีประสบการณ์ 1 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 3.00   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา รัฐศาสตร์   จบจาก มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
21 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

388
  Supervisor,เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงาน,ประสานงานทั่วไป
  อายุ 31 ปีประสบการณ์ 3 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 14000 บาท
 GPA : 2.38   วุฒิ ปริญญาตี   สาขา สื่อสารมวลชน   จบจาก มหาวิทยาลัย รำคำแหง
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
21 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

389
  PC,,
  อายุ 27 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 9000 บาท
 GPA : 2.31   วุฒิ ม.6   สาขา ศิลป์   จบจาก โรงเรียน สรรพยาวิทยา
  จังหวัด ปทุมธานี
21 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

390
  พนักงาน,,
  อายุ 29 ปีประสบการณ์ 3 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 2.89   วุฒิ รัฐศาสตร์บัณฑิต   สาขา การบริหารรัฐกิจ   จบจาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
21 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

391
  พนักงานขาย,Pc,
  อายุ 22 ปีประสบการณ์ 3 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 12000 บาท
 GPA :   วุฒิ ม.ปลาย   สาขา ทั่วไป   จบจาก กศน
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
21 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

392
  ประชาสัมพันธ์,ผู้ช่วยผู้จัดการ,Call center
  อายุ 26 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 13000 บาท
 GPA : 2.75   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา การบริหารทรัพยากรมนุษย์   จบจาก มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
  จังหวัด นครปฐม
21 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

393
  ผู้จัดการ,ผู้ช่วยผู้จัดการ,พนังงาน
  อายุ 40 ปีประสบการณ์ 8 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 45000 บาท
 GPA : 2.64   วุฒิ ป.ตรี   สาขา การจัดการการตลาด   จบจาก ราชภัฏสวนสวุนันทา
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
21 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

394
  ธุรการทั่วไป,ธุรการประสานงาน,ธุรการ
  อายุ 25 ปีประสบการณ์ 4 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 12000 บาท
 GPA : 3.25   วุฒิ ปวช3   สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   จบจาก อาชีวศึกษาจุลมณีอุทุมพรพิสัย
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
20 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

395
  พนักงานบัญชี,ธุรการทั่วไป,
  อายุ 26 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 12000 บาท
 GPA : 2.02   วุฒิ ป.ตรี   สาขา การบัญชี   จบจาก มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
20 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

396
  คาร์โก้,ช่างยนต์,สายการบิน
  อายุ 41 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 12000 บาท
 GPA : 3.05   วุฒิ ป.ว.ส   สาขา ช่างยนต์   จบจาก โรงเรียนเทคโนโลยีปทุมธานี
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
20 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

397
  Support@Service,,
  อายุ 35 ปีประสบการณ์ 10 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 27500 บาท
 GPA : 2.55   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา วิทายาการจัดการ   จบจาก มหาวิทยาลัยราชฏักพระนคร
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
20 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

398
  เจ้าหน้าที่ธุรการ,เจ้าหน้าที่HR,
  อายุ 26 ปีประสบการณ์ 1 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 13000 บาท
 GPA : 2.50   วุฒิ ป.ตรี   สาขา การจักการ   จบจาก ม.ราชมงคลตะวันออก
  จังหวัด ชลบุรี
20 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

399
  บุคคล,ประชาสัมพันธ์,
  อายุ 31 ปีประสบการณ์ 3 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 2.48   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา ศิปลศาสตร์   จบจาก มหาวิทยาลัยสยาม
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
20 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

400
  ผู้ช่วยด้านต่างๆ,,
  อายุ 26 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 11000 บาท
 GPA : 2.51   วุฒิ ม.ปลาย   สาขา วิทย์-คณิต   จบจาก โรงเรียนมุกดาหาร
  จังหวัด มุกดาหาร
20 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

|< หน้าแรก | 1 - 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 - 13722 หน้าสุดท้าย >|