JobISP.com เว็บไซต์หางานคุณภาพ ที่รวบรวมงาน แหล่งหางาน สมัครงาน งานราชการ งานพิเศษ ประกาศรับสมัครงาน ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน Resume หาคนทำงาน jobs ทั่วประเทศ กว่า 10,000 อัตรา

   

ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 274439 ฉบับ

381
  พนักงานธนาคาร ฝาก-ถอน,ธุรการ,บุคคล
  อายุ 27 ปีประสบการณ์ 1 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 17000 บาท
 GPA : 3.06   วุฒิ ป.ตรี   สาขา การศึกษาปฐมวัย   จบจาก มรภ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
22 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

382
  กุ๊ก/แม่ครัว/ผู้ช่วยแม่ครัวร้านอาหาร(มุสลิม),แม่บ้านออฟฟิศ,กุ๊ก/ผู้ช่วยกุ๊กร้าน สเต็ก(มุสลิม)
  อายุ 51 ปีประสบการณ์ 10 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 12000 บาท
 GPA :   วุฒิ ประถมศึกษาปีที่ 6   สาขา ประถมศึกษาภาคบังคับ   จบจาก โรงเรียนสุเหร่าสามอิน
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
22 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

383
  พนักงานต้อนรับ,ประสานงาน,เสิร์ฟ
  อายุ 34 ปีประสบการณ์ 6 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 9000 บาท
 GPA : 2.31   วุฒิ ปวช.   สาขา บัญชี   จบจาก วิทยาลัยการอาชีพนางรอง
  จังหวัด บุรีรัมย์
22 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

384
  พนักงานเขียนแบบ,,
  อายุ 24 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 11000 บาท
 GPA : 3.00   วุฒิ ปวส.   สาขา สถาปัตยกรรม   จบจาก วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
  จังหวัด นนทบุรี
22 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

385
  Spa training,,
  อายุ 39 ปีประสบการณ์ 10 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 18000 บาท
 GPA : 3.10   วุฒิ ม.6   สาขา ทั่วไป   จบจาก โรงเรียนผู้ใหญ่ประทุมคงคา
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
22 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

386
  เจ้าหน้าที่ธุรการ,เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย,
  อายุ 26 ปีประสบการณ์ 1 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 3.34   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา นิติศาสตร์   จบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
21 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

387
  ประชาสัมพันธ์,พนักงานต้อนรับ,พนักงานขาย
  อายุ 24 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 10000 บาท
 GPA : 2.50   วุฒิ ม.3   สาขา คอมพิวเตอร์   จบจาก ฤทธิยะวรรณาลัย2
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
21 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

388
  พนักงานขาย,คลังสินค้า,การจักการบุคคล
  อายุ 36 ปีประสบการณ์ 5 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 9000 บาท
 GPA : 2.69   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา การบริหารจัดการ   จบจาก มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
  จังหวัด นครศรีธรรมราช
21 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

389
  พนักงานบุคคล ,พนักงานธุรการ-บุคคล ,
  อายุ 26 ปีประสบการณ์ 1 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 14000 บาท
 GPA : 2.43   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา การปกครอง   จบจาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
21 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

390
  sale,,
  อายุ 32 ปีประสบการณ์ 7 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 20000 บาท
 GPA : 3.00   วุฒิ ปวส.   สาขา การตลาด   จบจาก วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
21 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

391
  เอกสาร,,
  อายุ 30 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 10000 บาท
 GPA : 2.01   วุฒิ ป ตรี   สาขา ประชาสัมพันธ์   จบจาก มหาลัยสยาม
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
21 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

392
  พนักงานบัญชี,พนักงานธุรการ,
  อายุ 26 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 13000 บาท
 GPA : 2.57   วุฒิ บช.บ   สาขา การบัญชี   จบจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
  จังหวัด ตาก
21 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

393
  ฝ่ายผลิต,,
  อายุ 41 ปีประสบการณ์ 10 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 20000 บาท
 GPA : 2.61   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา การจัดการด้านการผลิต   จบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
  จังหวัด สุราษฎร์ธานี
21 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

394
  พนักงานบุคคล,พนักงานสโตร์,งานโรงเเรม
  อายุ 27 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 11000 บาท
 GPA : 2.31   วุฒิ รัฐศาสตร์บัณฑิต   สาขา รัฐศาสตร์   จบจาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  จังหวัด พัทลุง
21 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

395
  กราฟฟิก,ออกแบบ,เขียนแบบ
  อายุ 30 ปีประสบการณ์ 1 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 2.45   วุฒิ ป.ตรี   สาขา ออกแบบผลิตภัณฑ์   จบจาก มหาลัยราชภัฏพระนคร
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
21 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

396
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล,เจ้าหน้าที่ประสานงาน,
  อายุ 26 ปีประสบการณ์ 1 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 3.00   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา รัฐศาสตร์   จบจาก มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
21 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

397
  Supervisor,เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงาน,ประสานงานทั่วไป
  อายุ 31 ปีประสบการณ์ 3 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 14000 บาท
 GPA : 2.38   วุฒิ ปริญญาตี   สาขา สื่อสารมวลชน   จบจาก มหาวิทยาลัย รำคำแหง
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
21 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

398
  PC,,
  อายุ 27 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 9000 บาท
 GPA : 2.31   วุฒิ ม.6   สาขา ศิลป์   จบจาก โรงเรียน สรรพยาวิทยา
  จังหวัด ปทุมธานี
21 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

399
  พนักงาน,,
  อายุ 29 ปีประสบการณ์ 3 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 2.89   วุฒิ รัฐศาสตร์บัณฑิต   สาขา การบริหารรัฐกิจ   จบจาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
21 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

400
  พนักงานขาย,Pc,
  อายุ 22 ปีประสบการณ์ 3 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 12000 บาท
 GPA :   วุฒิ ม.ปลาย   สาขา ทั่วไป   จบจาก กศน
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
21 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

|< หน้าแรก | 1 - 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 - 13722 หน้าสุดท้าย >|