JobISP.com เว็บไซต์หางานคุณภาพ ที่รวบรวมงาน แหล่งหางาน สมัครงาน งานราชการ งานพิเศษ ประกาศรับสมัครงาน ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน Resume หาคนทำงาน jobs ทั่วประเทศ กว่า 10,000 อัตรา

   

ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 274439 ฉบับ

21
  เลขานุการ,,
  อายุ 33 ปีประสบการณ์ 8 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 27500 บาท
 GPA : 3.32   วุฒิ MBA   สาขา การจัดการ   จบจาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
31 มีนาคม 2562รายละเอียดทั้งหมด

22
  สถาปนิก,ออกแบบ,
  อายุ 30 ปีประสบการณ์ 4 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 27500 บาท
 GPA : 2.47   วุฒิ สถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต   สาขา เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม   จบจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
19 มีนาคม 2562รายละเอียดทั้งหมด

24
  เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินภาคสนาม,เจ้าหน้าที่สินเชื่อ,เร่งรัดหนี้สิน
  อายุ 32 ปีประสบการณ์ 2 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 12000 บาท
 GPA : 2.24   วุฒิ ม.6   สาขา วิทย์   จบจาก ก.ศ.น.
  จังหวัด นครราชสีมา
07 มีนาคม 2562รายละเอียดทั้งหมด

25
  วิศวกรโยธา,,
  อายุ 24 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 22500 บาท
 GPA : 2.85   วุฒิ วศบ.   สาขา วิศวกรรมโยธาและการศึกษา   จบจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  จังหวัด นนทบุรี
เอกสารแนบ 3 ชิ้น
19 กุมภาพันธ์ 2562รายละเอียดทั้งหมด

26
  ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบำรุง,ผู้จัดการฝ่ายโครงการ,ผู้จัดการโรงงาน
  อายุ 45 ปีประสบการณ์ 20 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 80000 บาท
 GPA : 3.04   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา สาขาเครื่องกลเกษตร   จบจาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
  จังหวัด ปทุมธานี
เอกสารแนบ 3 ชิ้น
17 กุมภาพันธ์ 2562รายละเอียดทั้งหมด

28
  งานเอกสารในโรงพยาบาล,เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม,นักสุขาภิบาลอาหาร
  อายุ 23 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 13000 บาท
 GPA : 3.50   วุฒิ วิทยาศาสตร์บัณฑิต   สาขา อนามัยสิ่งแวดล้อม   จบจาก มหาวิทยาลัยปทุมธานี
  จังหวัด ตาก
16 กุมภาพันธ์ 2562รายละเอียดทั้งหมด

30
  ซุปเปอร์ไวเซอร์,เซล,ธุรการ/บุคคล
  อายุ 364 ปีประสบการณ์ 4 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 2.77   วุฒิ ศศบ.   สาขา รัฐประศาสศาสตร์   จบจาก ม.ราชภัฏเพชรบูณณ์
  จังหวัด เพชรบูรณ์
24 ธันวาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

31
  หัวหน้าจัดซื้อ,ผช.ผจก.จัดซื้อ,เจ้าหน้าที่จัดซื้ออาวุโส
  อายุ 40 ปีประสบการณ์ 11 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 22500 บาท
 GPA : 3.03   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา การจัดการ   จบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
  จังหวัด สมุทรปราการ
15 ธันวาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

32
  วิศวกร,,
  อายุ 29 ปีประสบการณ์ 2 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 20000 บาท
 GPA : 2.20   วุฒิ วศบ.   สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า   จบจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
14 ธันวาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

34
  พนักงานการเงิน,พนักงานบัญชี,ธุรการ
  อายุ 23 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 2.59   วุฒิ บช.บ.   สาขา การบัญชี   จบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
  จังหวัด สมุทรปราการ
19 พฤศจิกายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

36
  เสมียนทนาย,ธุรการบุคคล,ผู้จัดการฝึกหัด
  อายุ 31 ปีประสบการณ์ 2 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 12000 บาท
 GPA : 2.72   วุฒิ นิติศาสตร์บัณฑิต   สาขา นิติศาสตร์   จบจาก มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญนา
  จังหวัด บุรีรัมย์
06 พฤศจิกายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

37
  เซลล์ขายสารเคมี,ผู้ช่วยวิจัย,หัวหน้าควบคุมคุณภาพ
  อายุ 28 ปีประสบการณ์ 3 ปีเงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท
 GPA : 2.42   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา เทคโนโลยีชีวภาพ   จบจาก มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  จังหวัด เชียงใหม่
07 ตุลาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

38
  พนักงานขับรถ,,
  อายุ 22 ปีประสบการณ์ 1 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 10000 บาท
 GPA : 2.19   วุฒิ ม.6   สาขา วิทย์-คณิต   จบจาก เมืองกาฬสินธุ์
  จังหวัด กาฬสินธุ์
28 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

40
  งานบริการพนักงานเสิร์ฟ,พนักงานเสิร์ฟ,พนักงานเสิร์ฟ
  อายุ 22 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 9000 บาท
 GPA : 2.86   วุฒิ ม.6   สาขา ศิลป์คำนวณ   จบจาก โรงเรียนสตรีพัทลุง
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
11 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 - 13722 หน้าสุดท้าย >|