JobISP.com เว็บไซต์หางานคุณภาพ ที่รวบรวมงาน แหล่งหางาน สมัครงาน งานราชการ งานพิเศษ ประกาศรับสมัครงาน ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน Resume หาคนทำงาน jobs ทั่วประเทศ กว่า 10,000 อัตรา

   

ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 274439 ฉบับ

361
  Spa training,,
  อายุ 39 ปีประสบการณ์ 10 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 18000 บาท
 GPA : 3.10   วุฒิ ม.6   สาขา ทั่วไป   จบจาก โรงเรียนผู้ใหญ่ประทุมคงคา
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
22 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

362
  เจ้าหน้าที่ธุรการ,เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย,
  อายุ 26 ปีประสบการณ์ 1 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 3.34   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา นิติศาสตร์   จบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
21 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

363
  ประชาสัมพันธ์,พนักงานต้อนรับ,พนักงานขาย
  อายุ 24 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 10000 บาท
 GPA : 2.50   วุฒิ ม.3   สาขา คอมพิวเตอร์   จบจาก ฤทธิยะวรรณาลัย2
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
21 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

364
  พนักงานขาย,คลังสินค้า,การจักการบุคคล
  อายุ 36 ปีประสบการณ์ 5 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 9000 บาท
 GPA : 2.69   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา การบริหารจัดการ   จบจาก มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
  จังหวัด นครศรีธรรมราช
21 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

365
  พนักงานบุคคล ,พนักงานธุรการ-บุคคล ,
  อายุ 26 ปีประสบการณ์ 1 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 14000 บาท
 GPA : 2.43   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา การปกครอง   จบจาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
21 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

366
  sale,,
  อายุ 32 ปีประสบการณ์ 7 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 20000 บาท
 GPA : 3.00   วุฒิ ปวส.   สาขา การตลาด   จบจาก วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
21 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

367
  เอกสาร,,
  อายุ 30 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 10000 บาท
 GPA : 2.01   วุฒิ ป ตรี   สาขา ประชาสัมพันธ์   จบจาก มหาลัยสยาม
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
21 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

368
  พนักงานบัญชี,พนักงานธุรการ,
  อายุ 26 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 13000 บาท
 GPA : 2.57   วุฒิ บช.บ   สาขา การบัญชี   จบจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
  จังหวัด ตาก
21 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

369
  ฝ่ายผลิต,,
  อายุ 41 ปีประสบการณ์ 10 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 20000 บาท
 GPA : 2.61   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา การจัดการด้านการผลิต   จบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
  จังหวัด สุราษฎร์ธานี
21 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

370
  พนักงานบุคคล,พนักงานสโตร์,งานโรงเเรม
  อายุ 27 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 11000 บาท
 GPA : 2.31   วุฒิ รัฐศาสตร์บัณฑิต   สาขา รัฐศาสตร์   จบจาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  จังหวัด พัทลุง
21 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

371
  กราฟฟิก,ออกแบบ,เขียนแบบ
  อายุ 30 ปีประสบการณ์ 1 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 2.45   วุฒิ ป.ตรี   สาขา ออกแบบผลิตภัณฑ์   จบจาก มหาลัยราชภัฏพระนคร
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
21 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

372
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล,เจ้าหน้าที่ประสานงาน,
  อายุ 26 ปีประสบการณ์ 1 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 3.00   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา รัฐศาสตร์   จบจาก มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
21 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

373
  Supervisor,เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงาน,ประสานงานทั่วไป
  อายุ 31 ปีประสบการณ์ 3 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 14000 บาท
 GPA : 2.38   วุฒิ ปริญญาตี   สาขา สื่อสารมวลชน   จบจาก มหาวิทยาลัย รำคำแหง
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
21 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

374
  PC,,
  อายุ 27 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 9000 บาท
 GPA : 2.31   วุฒิ ม.6   สาขา ศิลป์   จบจาก โรงเรียน สรรพยาวิทยา
  จังหวัด ปทุมธานี
21 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

375
  พนักงาน,,
  อายุ 29 ปีประสบการณ์ 3 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 2.89   วุฒิ รัฐศาสตร์บัณฑิต   สาขา การบริหารรัฐกิจ   จบจาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
21 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

376
  พนักงานขาย,Pc,
  อายุ 22 ปีประสบการณ์ 3 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 12000 บาท
 GPA :   วุฒิ ม.ปลาย   สาขา ทั่วไป   จบจาก กศน
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
21 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

377
  ประชาสัมพันธ์,ผู้ช่วยผู้จัดการ,Call center
  อายุ 26 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 13000 บาท
 GPA : 2.75   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา การบริหารทรัพยากรมนุษย์   จบจาก มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
  จังหวัด นครปฐม
21 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

378
  ผู้จัดการ,ผู้ช่วยผู้จัดการ,พนังงาน
  อายุ 40 ปีประสบการณ์ 8 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 45000 บาท
 GPA : 2.64   วุฒิ ป.ตรี   สาขา การจัดการการตลาด   จบจาก ราชภัฏสวนสวุนันทา
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
21 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

379
  ธุรการทั่วไป,ธุรการประสานงาน,ธุรการ
  อายุ 25 ปีประสบการณ์ 4 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 12000 บาท
 GPA : 3.25   วุฒิ ปวช3   สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   จบจาก อาชีวศึกษาจุลมณีอุทุมพรพิสัย
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
20 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

380
  พนักงานบัญชี,ธุรการทั่วไป,
  อายุ 26 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 12000 บาท
 GPA : 2.02   วุฒิ ป.ตรี   สาขา การบัญชี   จบจาก มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
20 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

|< หน้าแรก | 1 - 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 - 13722 หน้าสุดท้าย >|