JobISP.com เว็บไซต์หางานคุณภาพ ที่รวบรวมงาน แหล่งหางาน สมัครงาน งานราชการ งานพิเศษ ประกาศรับสมัครงาน ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน Resume หาคนทำงาน jobs ทั่วประเทศ กว่า 10,000 อัตรา

   

ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 274439 ฉบับ

341
  นักออกเเบบเเะพัฒนาผลิตภัณฑ์,Graphic Design,
  อายุ 27 ปีประสบการณ์ 1 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 2.88   วุฒิ ปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต   สาขา ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม   จบจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
24 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

342
  ประชาสัมพันธ์,ประสานงาน,
  อายุ 29 ปีประสบการณ์ 4 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 2.14   วุฒิ วท.บ.เคมี   สาขา เคมี   จบจาก มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  จังหวัด เชียงใหม่
24 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

343
  ประชาสัมพันธ์,ธุรการ,บริการ
  อายุ 26 ปีประสบการณ์ 1 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 10000 บาท
 GPA : 2.8   วุฒิ ม.6   สาขา อังกฤษ-ฝรั่งเศส   จบจาก เบญจมราชานุสรณ์
  จังหวัด นนทบุรี
24 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

344
  พนักงานต้อนรับ,พนักงานขาย,
  อายุ 23 ปีประสบการณ์ 1 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 9000 บาท
 GPA : 3.33   วุฒิ ม.6   สาขา วิทย์-คณิต   จบจาก โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์
  จังหวัด สมุทรสาคร
24 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

345
  IT Suport,programmer,อาจารย์สอนคอมพิวเตอร์
  อายุ 27 ปีประสบการณ์ 1 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 16000 บาท
 GPA : 2.93   วุฒิ คอบ.   สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์   จบจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
  จังหวัด ศรีสะเกษ
24 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

346
  เจ้าหน้าที่ธุรการ,พนักงานสปา,
  อายุ 26 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 12000 บาท
 GPA : 2.19   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา ภาษาอังกฤษ   จบจาก มทร.รัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุขจักรวรรดิ์
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
24 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

347
  คอมพิวเตอร์,,
  อายุ 28 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 2.82   วุฒิ วิศวกรรมศาสตร์   สาขา คอมพิวเตอร์   จบจาก มหาวิทยาลัย
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
24 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

348
  การขาย,,
  อายุ 21 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 9000 บาท
 GPA :   วุฒิ กศน. ม.ปลาย   สาขา การเงิน   จบจาก กศน. ไผ่ขวาง
  จังหวัด พิจิตร
24 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

349
  พนักงานขาย,แคชเชียร์,
  อายุ 23 ปีประสบการณ์ 1 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 9000 บาท
 GPA : 3.69   วุฒิ ม.3   สาขา ภาษา-คณิต   จบจาก โคกม่วงประชาสรรค์
  จังหวัด สมุทรสาคร
24 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

350
  พนักงานขาย,พนักงานทั่วไป,พนักงานร้าน
  อายุ 29 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 1000 บาท
 GPA : 1.75   วุฒิ ม ปลาย   สาขา -   จบจาก การศึกษานอกระบบ
  จังหวัด นครปฐม
24 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

351
  Cook,Commis,Waitress
  อายุ 27 ปีประสบการณ์ 4 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 16000 บาท
 GPA : 2.89   วุฒิ ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต   สาขา ออกแบบแฟชั่นและการจัดการสินค้า   จบจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
24 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

352
  นักวิชาการประมง,พนักงานที่ทำงานเกี่ยวกับสายประมง,พนักงานทั่วไป
  อายุ 27 ปีประสบการณ์ 1 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 13000 บาท
 GPA : 2.96   วุฒิ วทบ.ประมง   สาขา เทคโนโลยีการประมง   จบจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ
  จังหวัด เลย
23 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

353
  บุคคล ตรวจสอบ ,เร่งรัด ต้อนรับ,ขายทั่วไป
  อายุ 29 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 12000 บาท
 GPA : 2.82   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา รัฐศาสตร์   จบจาก มหามุกฏราชวิทยาลัย
  จังหวัด ขอนแก่น
23 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

354
  พนักงานขาย,พนักงานขับรถ,
  อายุ 26 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 10000 บาท
 GPA :   วุฒิ ม.ต้น   สาขา ศิล-ภาษา   จบจาก โรงเรียนทุ่งสงวิทยา
  จังหวัด นครศรีธรรมราช
23 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

355
  ทั่วไป,,
  อายุ 28 ปีประสบการณ์ 2 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 10000 บาท
 GPA : 2.60   วุฒิ ปวช   สาขา พณิชยการ คอมพิวเตอร์บริหารธุรกิจ   จบจาก วิทยาลัยพณิชยการสยาม ในพระอุปถัมภ์
  จังหวัด นนทบุรี
23 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

356
  co-producer,art directer,photography
  อายุ 23 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 17000 บาท
 GPA : 2.97   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์   จบจาก มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  จังหวัด สมุทรปราการ
23 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

357
  พนักงานขับรถตู้รับส่งผู้โดยสาร,พนักงานขับรถตู้,
  อายุ 32 ปีประสบการณ์ 5 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 10000 บาท
 GPA : 2.45   วุฒิ ม.3   สาขา โยธา   จบจาก โรงเรียนวังแขมวิทยาคม
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
23 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

358
  พนักงานบัญชี,พนักงานต้อนรับ,
  อายุ 22 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 9000 บาท
 GPA : 3.00   วุฒิ ปวช.   สาขา การบัญชี   จบจาก วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียว
  จังหวัด สมุทรสาคร
23 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

359
  เลขานุการ,เจ้าหน้าที่ธุรการ,เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
  อายุ 25 ปีประสบการณ์ 1 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 2.75   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา บริหารการจัดการ   จบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
23 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

360
  งานฝ่ายผลิต,,
  อายุ 32 ปีประสบการณ์ 4 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 18000 บาท
 GPA : 2.41   วุฒิ ปวส.   สาขา เครื่องกล   จบจาก โรงเรียนเทคนิคธุรกิจบัณฑิต
  จังหวัด สุราษฎร์ธานี
23 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

|< หน้าแรก | 1 - 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 - 13722 หน้าสุดท้าย >|