JobISP.com เว็บไซต์หางานคุณภาพ ที่รวบรวมงาน แหล่งหางาน สมัครงาน งานราชการ งานพิเศษ ประกาศรับสมัครงาน ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน Resume หาคนทำงาน jobs ทั่วประเทศ กว่า 10,000 อัตรา

   

ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 274439 ฉบับ

321
  พนักงานขาย,ธุรการ,ประชาสัมพันธ์
  อายุ 29 ปีประสบการณ์ 1 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 13000 บาท
 GPA : 2.43   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา ภาษาไทย   จบจาก มหาวิทยาลันราชภัฏพิบูลสงคราม
  จังหวัด ตาก
25 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

322
  พนักงานขาย,,
  อายุ 28 ปีประสบการณ์ 1 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 10000 บาท
 GPA : 2.0   วุฒิ ม.3   สาขา วิทย์-คณิต   จบจาก บ้านลำเพียก
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
25 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

323
  พนักงานบัญชี,พนักงานการเงิน,เจ้าหน้่ที่สต็อค
  อายุ 30 ปีประสบการณ์ 4 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 22500 บาท
 GPA : 3.72   วุฒิ ปวส   สาขา บัญชี   จบจาก โรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
25 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

324
  พนักงานธนาคาร,พนักงานฝ่ายบุคคล,พนักงานธุรการ
  อายุ 30 ปีประสบการณ์ 1 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 10000 บาท
 GPA : 3.63   วุฒิ รป.ม.   สาขา รัฐประศาสนศาสตร์   จบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี
  จังหวัด ลพบุรี
25 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

325
  เจ้าหน้าที่สินเชื่อ,เร่งรัดหนี้สิน,ตรวจสอบสินเชื่อ
  อายุ 38 ปีประสบการณ์ 1 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 10000 บาท
 GPA : 2.04   วุฒิ วทบ.   สาขา สถิติประยุกต์   จบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
  จังหวัด สุรินทร์
25 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

326
   พนักงานรับประกันคุณภาพสินค้า,พนักงานฝ่ายผลิต,พนักงานสโตร์ สต็อก
  อายุ 30 ปีประสบการณ์ 3 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 9000 บาท
 GPA : 2.58   วุฒิ ม.6   สาขา วิทย์-คณิต   จบจาก โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
  จังหวัด ชลบุรี
25 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

327
  พนักงานขับรถ,พนักงานส่งของ,-
  อายุ 34 ปีประสบการณ์ 4 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 9000 บาท
 GPA : -   วุฒิ ม.3   สาขา -   จบจาก โรงเรียนหอวังนนทบุรี
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
25 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

328
  ประชาสัมพันธ์,ธุรการ,บริการลูกค้า
  อายุ 38 ปีประสบการณ์ 6 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 13000 บาท
 GPA : 2.10   วุฒิ ปวช   สาขา สาขาเอการขายและการตลาด   จบจาก โรงเรียนพาณิชย์การมีนบุรี
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
25 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

329
  พนักงานคอมพิวเตอร์,ช่างคอมพิวเตอร์,
  อายุ 27 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 10000 บาท
 GPA : 3.22   วุฒิ วทบ.   สาขา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำนักงาน   จบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
  จังหวัด เพชรบุรี
25 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

330
  ครูสอนศิลปะ,,
  อายุ 25 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 13000 บาท
 GPA : 2.76   วุฒิ ศิลปบัณฑิต   สาขา ศิลปะภาพพิมพ์   จบจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  จังหวัด ปทุมธานี
25 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

331
  HR.ฝึกอบรม,Call center,ครูฝึก รปภ.
  อายุ 33 ปีประสบการณ์ 1 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 2.52   วุฒิ ป.ตรี   สาขา นิเทศศาตร์   จบจาก มหาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  จังหวัด สมุทรปราการ
25 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

332
  ธุรการ,ฝ่ายจัดซื้อ,คงคลัง/เช็คสินค้า
  อายุ 26 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 12000 บาท
 GPA : 2.80   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   จบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
  จังหวัด พิษณุโลก
25 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

333
  Room Attendant,Public Area,Waitress
  อายุ 36 ปีประสบการณ์ 7 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 11000 บาท
 GPA : 2.18   วุฒิ มัธยมศึกษาตอนต้น   สาขา การศึกษานอกโรงเรียน   จบจาก ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอบางละมุง
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
25 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

334
  บัญชีการเงิน,ธุรการทั่วไป,อื่นๆ
  อายุ 37 ปีประสบการณ์ 16 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 3.10   วุฒิ ปวส   สาขา การบัญชี   จบจาก เอกวิทย์อ่อนนุชบริหารธุรกิจ
  จังหวัด สมุทรปราการ
25 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

335
  graphics design,creative,designer
  อายุ 27 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 20000 บาท
 GPA : 3.39   วุฒิ ศ.บ.   สาขา จิตรกรรม   จบจาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  จังหวัด เชียงใหม่
24 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

336
  พนักงาน,,
  อายุ 28 ปีประสบการณ์ 4 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 7000 บาท
 GPA :   วุฒิ กศน.ม.ปลาย   สาขา พื้นฐาน   จบจาก วิทยาลัยอาชีวศึกษา
  จังหวัด ปัตตานี
24 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

337
  พนักงานประจำ,,
  อายุ 29 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 2.02   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   จบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
24 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

338
  ผู้สื่อข่าว,บรรณาธิการ,นักเขียน
  อายุ 27 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 20000 บาท
 GPA : 3.42   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา   จบจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
24 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

339
  ธุรการ,,
  อายุ 31 ปีประสบการณ์ 1 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 2.01   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา รัฐประศาสนศาตร์บัญฑิต   จบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
  จังหวัด อุดรธานี
24 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

340
  พนักงานต้อนรับ,พนักงานขายในห้าง,
  อายุ 23 ปีประสบการณ์ 3 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 10000 บาท
 GPA :   วุฒิ ม.ปลาย   สาขา -   จบจาก ก.ศ.น วัดลาดสนุน
  จังหวัด ปทุมธานี
24 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

|< หน้าแรก | 1 - 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 - 13722 หน้าสุดท้าย >|