JobISP.com เว็บไซต์หางานคุณภาพ ที่รวบรวมงาน แหล่งหางาน สมัครงาน งานราชการ งานพิเศษ ประกาศรับสมัครงาน ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน Resume หาคนทำงาน jobs ทั่วประเทศ กว่า 10,000 อัตรา

   

ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 274439 ฉบับ

301
  พนักงานฝ่ายธุรการ,พนักงานฝ่ายบุคคล,
  อายุ 26 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 13000 บาท
 GPA : 3.29   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา การจัดการ   จบจาก มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
  จังหวัด ระยอง
26 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

302
  พนักงานต้อนรับ,ลูกค้าสัมพันธ์,เลขานุการ
  อายุ 33 ปีประสบการณ์ 10 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 12000 บาท
 GPA : 2.32   วุฒิ บริหารธุรกิจบัณฑิต   สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   จบจาก มหาวิทยาลับราชภัฏเชียงใหม่
  จังหวัด เชียงใหม่
26 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

303
  เด็กติดรถส่งของ,สโตร์,
  อายุ 24 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 9000 บาท
 GPA :   วุฒิ ประถมศึกษา   สาขา คอมพิวเตอร์   จบจาก โรจนะนิมิตรวิทยา
  จังหวัด สมุทรปราการ
26 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

304
  พนักงานธุรการ,,
  อายุ 32 ปีประสบการณ์ 6 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 11000 บาท
 GPA : 3.33   วุฒิ ปวส   สาขา คอมพิวเตอร์   จบจาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
  จังหวัด ลำปาง
26 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

305
  พนักงานขาย,แคชเชียร์,
  อายุ 27 ปีประสบการณ์ 1 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 11000 บาท
 GPA : 3.33   วุฒิ ปวส.   สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   จบจาก สยามบริหารธุากิจ นนทบุรี
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
26 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

306
  การตลาด/การขาย,,
  อายุ 39 ปีประสบการณ์ 6 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 10000 บาท
 GPA :   วุฒิ ปวส.   สาขา การตลาด/บัญชี   จบจาก พรเพชรโพลีเทคนิคร้อยเอ็ด
  จังหวัด ร้อยเอ็ด
26 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

307
  พนักงานจัดสโตร์สินค้า,คีย์ข้อมูล,IT
  อายุ 26 ปีประสบการณ์ 2 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 13000 บาท
 GPA : 2.03   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   จบจาก มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
26 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

308
  วิศวกรโยธา,,
  อายุ 29 ปีประสบการณ์ 3 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 22500 บาท
 GPA : 2.60   วุฒิ วศบ.   สาขา โยธา   จบจาก ธรรมศาสตร์
  จังหวัด ชลบุรี
26 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

309
  โฟร์แมนอวุโส ช่างสำรวจรังวัด,,
  อายุ 48 ปีประสบการณ์ 20 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 30000 บาท
 GPA : 2.32   วุฒิ ปวช.   สาขา ช่างก่อสร้าง   จบจาก วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
  จังหวัด น่าน
25 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

310
  นักสถิติ,พนักงานคีย์ข้อมูล,พนักงานธุรการ
  อายุ 25 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 2.62   วุฒิ วทบ.   สาขา สถิติ   จบจาก มหาวิทยาลัยนเรศวร
  จังหวัด พิษณุโลก
25 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

311
  ธุรการฝ่ายขาย,เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล,ฝ่ายผลิต
  อายุ 31 ปีประสบการณ์ 6 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 12000 บาท
 GPA : 2.40   วุฒิ รปบ.   สาขา การปกครอง   จบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
25 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

312
  พนักงานขาย,ธุรการ,ประชาสัมพันธ์
  อายุ 29 ปีประสบการณ์ 1 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 13000 บาท
 GPA : 2.43   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา ภาษาไทย   จบจาก มหาวิทยาลันราชภัฏพิบูลสงคราม
  จังหวัด ตาก
25 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

313
  พนักงานขาย,,
  อายุ 28 ปีประสบการณ์ 1 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 10000 บาท
 GPA : 2.0   วุฒิ ม.3   สาขา วิทย์-คณิต   จบจาก บ้านลำเพียก
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
25 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

314
  พนักงานบัญชี,พนักงานการเงิน,เจ้าหน้่ที่สต็อค
  อายุ 30 ปีประสบการณ์ 4 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 22500 บาท
 GPA : 3.72   วุฒิ ปวส   สาขา บัญชี   จบจาก โรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
25 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

315
  พนักงานธนาคาร,พนักงานฝ่ายบุคคล,พนักงานธุรการ
  อายุ 30 ปีประสบการณ์ 1 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 10000 บาท
 GPA : 3.63   วุฒิ รป.ม.   สาขา รัฐประศาสนศาสตร์   จบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี
  จังหวัด ลพบุรี
25 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

316
  เจ้าหน้าที่สินเชื่อ,เร่งรัดหนี้สิน,ตรวจสอบสินเชื่อ
  อายุ 38 ปีประสบการณ์ 1 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 10000 บาท
 GPA : 2.04   วุฒิ วทบ.   สาขา สถิติประยุกต์   จบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
  จังหวัด สุรินทร์
25 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

317
   พนักงานรับประกันคุณภาพสินค้า,พนักงานฝ่ายผลิต,พนักงานสโตร์ สต็อก
  อายุ 30 ปีประสบการณ์ 3 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 9000 บาท
 GPA : 2.58   วุฒิ ม.6   สาขา วิทย์-คณิต   จบจาก โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
  จังหวัด ชลบุรี
25 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

318
  พนักงานขับรถ,พนักงานส่งของ,-
  อายุ 34 ปีประสบการณ์ 4 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 9000 บาท
 GPA : -   วุฒิ ม.3   สาขา -   จบจาก โรงเรียนหอวังนนทบุรี
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
25 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

319
  ประชาสัมพันธ์,ธุรการ,บริการลูกค้า
  อายุ 38 ปีประสบการณ์ 6 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 13000 บาท
 GPA : 2.10   วุฒิ ปวช   สาขา สาขาเอการขายและการตลาด   จบจาก โรงเรียนพาณิชย์การมีนบุรี
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
25 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

320
  พนักงานคอมพิวเตอร์,ช่างคอมพิวเตอร์,
  อายุ 27 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 10000 บาท
 GPA : 3.22   วุฒิ วทบ.   สาขา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำนักงาน   จบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
  จังหวัด เพชรบุรี
25 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

|< หน้าแรก | 1 - 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 - 13722 หน้าสุดท้าย >|