JobISP.com เว็บไซต์หางานคุณภาพ ที่รวบรวมงาน แหล่งหางาน สมัครงาน งานราชการ งานพิเศษ ประกาศรับสมัครงาน ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน Resume หาคนทำงาน jobs ทั่วประเทศ กว่า 10,000 อัตรา

   

ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 274439 ฉบับ

281
   งานการผลิต,งานธุรการ,จัดซื้อ
  อายุ 28 ปีประสบการณ์ 1 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 12000 บาท
 GPA : 3.61   วุฒิ บ.ธบ.   สาขา การจัดการทั่วไป   จบจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
  จังหวัด สุรินทร์
27 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

282
  ผู้จัดการ,ผู้ช่วย,
  อายุ 37 ปีประสบการณ์ 8 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 20000 บาท
 GPA :   วุฒิ ปวช   สาขา การขาย   จบจาก โรงเรียนพณิชยการลานนาเชียงใหม่
  จังหวัด เชียงใหม่
27 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

283
  พนักงานขับรถ,,
  อายุ 40 ปีประสบการณ์ 10 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 2.0   วุฒิ ม.3   สาขา คณิต   จบจาก โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
  จังหวัด ปทุมธานี
27 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

284
  พนักงานขาย,Pc/Mar,Supervisorดู Pc/Mar
  อายุ 37 ปีประสบการณ์ 13 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 14000 บาท
 GPA : 2.24   วุฒิ ปวช.   สาขา คอมพิวเตอร์บริหารธุระกิจ   จบจาก โรงเรียนเชียงใหม่บริหารธุระกิจ
  จังหวัด เชียงใหม่
27 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

285
  ครูสอนวิชาสังคมศึกษา,ธุรการ,ผู้ช่วยผู้จัดการ
  อายุ 29 ปีประสบการณ์ 1 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 12000 บาท
 GPA : 2.57   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา สังคมศึกษา   จบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
  จังหวัด นครศรีธรรมราช
27 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

286
  วิศวกรบริการหลังการขาย,,
  อายุ 28 ปีประสบการณ์ 1 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 2.47   วุฒิ วทบ.   สาขา ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ   จบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
  จังหวัด ราชบุรี
27 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

287
  นักเกษตร,พนักงานส่งเสริมการขาย,พนักงานสินเชื่อ
  อายุ 26 ปีประสบการณ์ 1 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 9000 บาท
 GPA : 2.46   วุฒิ วิทยาศาสตร์บัณฑิต   สาขา พืชศาสตร์   จบจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลก
  จังหวัด พิษณุโลก
27 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

288
  เจ้าหน้าที่ธุรการ,เจ้าหน้าที่สินเชื่อ,เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า/ลูกค้าสัมพันธ์
  อายุ 31 ปีประสบการณ์ 5 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 9000 บาท
 GPA : 2.68   วุฒิ รัฐศาสตร์บัณฑิต   สาขา รัฐศาสตร์   จบจาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  จังหวัด นครศรีธรรมราช
27 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

289
  คีร์ข้อมูล,ํุธุรการทั่วไป,ครูผู้ชวย
  อายุ 33 ปีประสบการณ์ 1 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 12000 บาท
 GPA : 2.27   วุฒิ ปวช.   สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   จบจาก ศรีสะเกษบริหารธุรกิจและวิศวกรรม(SBAC)
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
27 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

290
  ประสานงาน,ประชาสัมทพันธ์,บริการลูกค้า
  อายุ 32 ปีประสบการณ์ 1 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 16000 บาท
 GPA : 2.74   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา การจัดการ   จบจาก มหาวิทยาลัยราชพฤกษ
  จังหวัด นนทบุรี
27 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

291
  staff พนักงานต้อนรับ,งานวิจัย,สวัสดิการกองถ่าย
  อายุ 27 ปีประสบการณ์ 2 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 1000 บาท
 GPA : 2.81   วุฒิ ป.ตรี   สาขา มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์   จบจาก มหาวิทยาลัยบูรพา
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
27 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

292
  ธุรการ,,
  อายุ 31 ปีประสบการณ์ 3 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 11000 บาท
 GPA : 2.58   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา รัฐศาสตร์   จบจาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  จังหวัด กำแพงเพชร
26 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

293
  ธุรการ,การเงิน,
  อายุ 26 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 12000 บาท
 GPA : 2.35   วุฒิ ปวส   สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   จบจาก วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
  จังหวัด ร้อยเอ็ด
26 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

294
  ขับรถ,,
  อายุ 48 ปีประสบการณ์ 14 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 13000 บาท
 GPA : 2.10   วุฒิ ป.ว.ช.   สาขา ช่างยนต์   จบจาก เทคโนโลยี่ไทยสุริยะ
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
26 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

295
  ธุรการ,คลังสินค้า,ฝ่ายผลิต
  อายุ 25 ปีประสบการณ์ 2 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 10000 บาท
 GPA : 3.21   วุฒิ ปวส.   สาขา เทคโนโลยีสำนักงาน   จบจาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
  จังหวัด สระบุรี
26 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

296
  พนักงานขาย,ช่างเสริมสวย,พนักงานต้อนรับ
  อายุ 32 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 9000 บาท
 GPA : 2.65   วุฒิ ม.6   สาขา ศิลปะ   จบจาก พิมายวิทยา
  จังหวัด ระยอง
26 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

297
  ประชาสัมพันธ์,,
  อายุ 26 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 17000 บาท
 GPA : 2.96   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา บริหารธุรกิจ การตลาด   จบจาก มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
26 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

298
  แคชเชียร์,,
  อายุ 26 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 10000 บาท
 GPA : 2.72   วุฒิ ม.ปลาย   สาขา วิทย์-คณิต   จบจาก โรงเรียนพบพระวิทยาคม
  จังหวัด ตาก
26 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

299
  พนักงานประกันคุณภาพ,พนักงานควบคุมคุณภาพ,พนักงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
  อายุ 26 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 2.60   วุฒิ วิทยาศาสตร์บัณฑิต   สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร   จบจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
  จังหวัด สมุทรปราการ
26 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

300
  กุ๊กครัวไทย,,
  อายุ 48 ปีประสบการณ์ 20 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 60000 บาท
 GPA :   วุฒิ ปวช   สาขา การโรงแรม   จบจาก อาชีวะหาดใหญ่
  จังหวัด ภูเก็ต
26 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

|< หน้าแรก | 1 - 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 - 13722 หน้าสุดท้าย >|