JobISP.com เว็บไซต์หางานคุณภาพ ที่รวบรวมงาน แหล่งหางาน สมัครงาน งานราชการ งานพิเศษ ประกาศรับสมัครงาน ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน Resume หาคนทำงาน jobs ทั่วประเทศ กว่า 10,000 อัตรา

   

ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 274439 ฉบับ

261
  พนักงานธุรการ,พนักงานคลังสินต้า โสตร์,พนักงานตรวจสอบคุณภาพ
  อายุ 41 ปีประสบการณ์ 20 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 12000 บาท
 GPA : 2.18   วุฒิ ปวส,อนุปริญญา   สาขา การบริหารธุรกิจ บริหารงานทั่วไป   จบจาก สถาบันราชภัฎราชนครินทร์
  จังหวัด ชลบุรี
29 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

262
  พนักงานคอลเซ็นเตอร์,พนักงานร้านกาแฟ,พนักงานประชาสัมพันธ์
  อายุ 26 ปีประสบการณ์ 3 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 11000 บาท
 GPA : 2.94   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา การตลาด   จบจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
29 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

263
  ครู, อาจารย์ ( ดนตรีไทย),Trainer motor,Trainer motor , non motor
  อายุ 29 ปีประสบการณ์ 4 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 27500 บาท
 GPA : 3.05   วุฒิ กศบ.การศึกษาบัณฑิต   สาขา ดนตรีไทย   จบจาก มหาวิยาลัยบูรพา ชลบุรี บางแสน
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
29 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

264
  พนักงานขาย,ฝ่ายบุคคล,ฝ่ายธุรการ,,
  อายุ 26 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 13000 บาท
 GPA : 2.10   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   จบจาก มหาลัยเอเชียอาคเนย์
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
29 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

265
  พนักงาน,,
  อายุ 26 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 13000 บาท
 GPA : 2.72   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   จบจาก มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  จังหวัด เชียงใหม่
29 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

266
  พนักงานขับรถ,พนักงานทั่วไป,
  อายุ 25 ปีประสบการณ์ 1 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 9000 บาท
 GPA : 2.27   วุฒิ ม.ปลาย   สาขา ศิลปทั่วไป   จบจาก โรงเรียนทุ่งโพธฺ์พิทยา
  จังหวัด สุราษฎร์ธานี
29 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

267
  พนักงานบัญชี,ธุรการ,
  อายุ 25 ปีประสบการณ์ 1 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 13000 บาท
 GPA : 3.10   วุฒิ ปวชฺ   สาขา บัญชี   จบจาก วิทยาลัยเทคโนโลยีธีรภาดา
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
28 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

268
  Recruitment officer,พนักงานประสานงานทั่วไป/ธุรการ,พนักงานสรรหาว่าจ้าง
  อายุ 29 ปีประสบการณ์ 1 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 18000 บาท
 GPA : 2.43   วุฒิ ศิลปศาสตร์บัณฑิต   สาขา การสื่อสารมวลชน   จบจาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
28 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

269
  ผู้จัดการการตลาด,ผู้จัดการทั่วไป,ผู้บริหารการตลาด
  อายุ 25 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 2.91   วุฒิ บธ.บ.   สาขา การตลาด   จบจาก มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
28 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

270
  ธุรการ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,พนักงานทั่วไป
  อายุ 25 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 9000 บาท
 GPA : 2.19   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   จบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
  จังหวัด พิษณุโลก
28 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

271
  ช่างเชื่อมโลหะ,ขับรถเบรกโฮ,
  อายุ 43 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 2.62   วุฒิ ปวส.   สาขา ก่อสร้าง   จบจาก วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
  จังหวัด ลำพูน
28 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

272
  ต้อนรับ,โอเปอร์เรเตอร์,ประชาสัมพันธ์
  อายุ 21 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 9000 บาท
 GPA : 2.99   วุฒิ ม.6   สาขา -   จบจาก ศูนย์การศึกษานอกระบบ
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
28 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

273
  กราฟฟิก,creative event ,ประสานงาน
  อายุ 25 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 3.5   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา ภาพพิมพ์   จบจาก สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
28 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

274
  ฝ่ายติดต่อต่างประเทศ,บาริสต้า,
  อายุ 30 ปีประสบการณ์ 2 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 16000 บาท
 GPA : 2.82   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา เอกภาษาอังกฤษ   จบจาก มหาวิทยาลัยศิลปากร
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
28 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

275
  QA,QC,วิจัย,แลป,ประสานงาน,admin,sale coordinator
  อายุ 25 ปีประสบการณ์ 1 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 17000 บาท
 GPA : 3.2   วุฒิ ม.ปลาย   สาขา วิทย์-คณิต   จบจาก เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
  จังหวัด นนทบุรี
28 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

276
  เจ้าหน้าที่ธุรการ ประสานงาน,พนักงานคีย์ข้อมูล,
  อายุ 27 ปีประสบการณ์ 3 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 13000 บาท
 GPA :   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา บริหารทรัพยากรมนุษย์   จบจาก รามคำแหง
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
28 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

277
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล,เจ้าหน้าที่ธุรการ,
  อายุ 25 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 13000 บาท
 GPA : 3.00   วุฒิ ป.ตรี   สาขา บริหารทรัพยากรมนุษย์   จบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
  จังหวัด ขอนแก่น
28 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

278
  พนักงานทั่วไป,,
  อายุ 28 ปีประสบการณ์ 1 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 9000 บาท
 GPA : 1.5   วุฒิ ม.ปลาย   สาขา ศินจีน-อังกฤษ   จบจาก โรงเรียนสารสาสร์วิเทศบางบอน
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
28 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

279
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล,ธุรการ,นิติกร
  อายุ 30 ปีประสบการณ์ 2 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 2.04   วุฒิ นิติศาสตรบันฑิต   สาขา นิติศาสตร์   จบจาก มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  จังหวัด ชลบุรี
28 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

280
  ฝ่ายบุคคล,,
  อายุ 27 ปีประสบการณ์ 1 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 2.66   วุฒิ ป ตรี   สาขา นิติศาสตร์   จบจาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
28 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

|< หน้าแรก | 1 - 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 - 13722 หน้าสุดท้าย >|