JobISP.com เว็บไซต์หางานคุณภาพ ที่รวบรวมงาน แหล่งหางาน สมัครงาน งานราชการ งานพิเศษ ประกาศรับสมัครงาน ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน Resume หาคนทำงาน jobs ทั่วประเทศ กว่า 10,000 อัตรา

   

ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 274439 ฉบับ

274421
  จัดซื้อ,ผู้จัดการ,
  อายุ 32 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 12000 บาท
 GPA : 2.41   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา การจัดการ   จบจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
02 มกราคม 2554รายละเอียดทั้งหมด

274422
  ธุรการ,ประสานงานทั่วไป,ประชาสัมพันธ์
  อายุ 36 ปีประสบการณ์ 3 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 13000 บาท
 GPA : 2.56   วุฒิ ศิลปศาสตร์บัณฑิต   สาขา ภาษาอังกฤษ   จบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
  จังหวัด นนทบุรี
02 มกราคม 2554รายละเอียดทั้งหมด

274423
  จนท.ฝ่ายขาย,,
  อายุ 48 ปีประสบการณ์ 10 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 20000 บาท
 GPA : 2.17   วุฒิ ศศบ.   สาขา นิเทศศาสตร์   จบจาก สถาบันราชภัฏพระนคร
  จังหวัด ปทุมธานี
02 มกราคม 2554รายละเอียดทั้งหมด

274424
  ผู้ช่วยผู้จัดการ,การขาย-การตลาด,งานคอมพิวเตอร์
  อายุ 29 ปีประสบการณ์ 1 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 11000 บาท
 GPA : 3.75   วุฒิ ปวส.   สาขา เทคนิคคอมพิวเตอร์   จบจาก โรงเรียนเทคโนโลยีโพนพิสัย
  จังหวัด หนองคาย
02 มกราคม 2554รายละเอียดทั้งหมด

274425
  พนักงานต้อนรับ,พนักงานขาย,งานราชการ
  อายุ 38 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 10000 บาท
 GPA : 2.55   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา วิทย์-วิจัยการดำเนินงาน   จบจาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  จังหวัด ระยอง
02 มกราคม 2554รายละเอียดทั้งหมด

274426
  พนักงานทั่วไป,,
  อายุ 34 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 8000 บาท
 GPA : 2.78   วุฒิ ม.ปลาย   สาขา วิทย์-คณิต   จบจาก โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
02 มกราคม 2554รายละเอียดทั้งหมด

274427
  Pretty,MC,นักแสดงตัวประกอบ
  อายุ 27 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 1000 บาท
 GPA : 1.50   วุฒิ ปี1   สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   จบจาก ธรรมศาสตร์
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
02 มกราคม 2554รายละเอียดทั้งหมด

274428
  งานบัญชี,งานเกี่ยวข้องบัญชี,งานเกี่ยวข้องบัญชี
  อายุ 33 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 12000 บาท
 GPA :   วุฒิ กำลังศึกษาปริญญาตรี   สาขา บัญชี   จบจาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
02 มกราคม 2554รายละเอียดทั้งหมด

274429
  งานธุรการ,โรงแรม รีสอร์ท,งานบริการ
  อายุ 35 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 7000 บาท
 GPA : 2.67   วุฒิ ศศบ   สาขา อุตสาหกรรมท่องเที่ยว   จบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
  จังหวัด เชียงใหม่
01 มกราคม 2554รายละเอียดทั้งหมด

274430
  เจ้าหน้าที่นิติกรรมสัญญา,ขายสินเชื่อไทยพาณิชย์,ธุรการ
  อายุ 39 ปีประสบการณ์ 3 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 9000 บาท
 GPA : 2.73   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา นิติศาสตร์   จบจาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
01 มกราคม 2554รายละเอียดทั้งหมด

274431
  เจ้าหน้าที่การตลาด,เจ้าหน้าที่ธุรการ,ประชาสัมพันธ์
  อายุ 33 ปีประสบการณ์ 1 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 9000 บาท
 GPA : 2.21   วุฒิ บธบ   สาขา การจัดการ   จบจาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  จังหวัด ขอนแก่น
01 มกราคม 2554รายละเอียดทั้งหมด

274432
  จัดซื้อ,เจ้าหน้าที่ด้านการตลาด,เลขานุการ
  อายุ 35 ปีประสบการณ์ 5 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 12000 บาท
 GPA : 2.99   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา การจัดการทั่วไป   จบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมม์
  จังหวัด อยุธยา
01 มกราคม 2554รายละเอียดทั้งหมด

274433
  ฝ่ายจัดซื้อ,,
  อายุ 31 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท
 GPA : 3.42   วุฒิ บธ.ม.   สาขา การตลาด   จบจาก มหาวิทยาลัยบูรพา
  จังหวัด ชลบุรี
01 มกราคม 2554รายละเอียดทั้งหมด

274434
  เจ้าหน้าที่วิชาการด้านสิ่งแวดล้อม,,
  อายุ 33 ปีประสบการณ์ 1 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 10000 บาท
 GPA : 2.09   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม   จบจาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  จังหวัด บุรีรัมย์
01 มกราคม 2554รายละเอียดทั้งหมด

274435
  Teller,Customer Service,Sale Executive
  อายุ 35 ปีประสบการณ์ 3 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 12000 บาท
 GPA : 2.50   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา มนุษยศาสตร์-สื่อสารมวลชน   จบจาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
01 มกราคม 2554รายละเอียดทั้งหมด

274436
  sales engineer,engineer,
  อายุ 38 ปีประสบการณ์ 4 ปีเงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท
 GPA : 2.5   วุฒิ ป.ตรี   สาขา วิศวกรเครื่องกล   จบจาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  จังหวัด สมุทรปราการ
01 มกราคม 2554รายละเอียดทั้งหมด

274437
  บุคคลากรทางการศึกษา,-,-
  อายุ 42 ปีประสบการณ์ 6 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 3.70   วุฒิ ศษม.   สาขา เทคโนโลยีการศึกษา   จบจาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  จังหวัด สมุทรสาคร
01 มกราคม 2554รายละเอียดทั้งหมด

274438
  ประชาสัมพันธ์,ธุรการ,
  อายุ 35 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 10000 บาท
 GPA : 2.32   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา สือสารมวลชน   จบจาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
01 มกราคม 2554รายละเอียดทั้งหมด

274439
  พนักงาน,,
  อายุ 30 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 10000 บาท
 GPA : 2.75   วุฒิ ม.ปลาย   สาขา บริหารเอกบัญชี   จบจาก รามคำแหง
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
01 มกราคม 2554รายละเอียดทั้งหมด

274440
  ธุรการ,บริการลูกค้า,
  อายุ 32 ปีประสบการณ์ 3 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 9000 บาท
 GPA : 2.94   วุฒิ ปวส.   สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   จบจาก โรงเรียนบางปะกงบริหารธุรกิจ
  จังหวัด ฉะเชิงเทรา
01 มกราคม 2554รายละเอียดทั้งหมด

|< หน้าแรก | 1 - 13711 | 13712 | 13713 | 13714 | 13715 | 13716 | 13717 | 13718 | 13719 | 13720 | 13721 | 13722 |