JobISP.com เว็บไซต์หางานคุณภาพ ที่รวบรวมงาน แหล่งหางาน สมัครงาน งานราชการ งานพิเศษ ประกาศรับสมัครงาน ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน Resume หาคนทำงาน jobs ทั่วประเทศ กว่า 10,000 อัตรา

   

ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 274439 ฉบับ

274421
  พนักงาน,,
  อายุ 33 ปีประสบการณ์ 1 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 9000 บาท
 GPA : 2.50   วุฒิ ม.ปลาย   สาขา นิติศาสตร์   จบจาก รามคำแหง
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
01 มกราคม 2554รายละเอียดทั้งหมด

274422
  นักวิชาการ,ประชาสัมพันธ์,
  อายุ 32 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 7000 บาท
 GPA : 2.5   วุฒิ วทบ.   สาขา วิทยาศซาสตร์สุขภาพ   จบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
  จังหวัด นครสวรรค์
01 มกราคม 2554รายละเอียดทั้งหมด

274423
  ประชาสัมพันธ์,พนักงานขาย,ช่างยนต์
  อายุ 30 ปีประสบการณ์ 3 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 7000 บาท
 GPA : 2.97   วุฒิ ประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   สาขา เครื่องกล   จบจาก วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
  จังหวัด เชียงใหม่
01 มกราคม 2554รายละเอียดทั้งหมด

274424
  IT support,ช่างคอมฯ,webMaster
  อายุ 35 ปีประสบการณ์ 2 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 8000 บาท
 GPA : 2.58   วุฒิ วท.บ   สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ   จบจาก วิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพฯ
  จังหวัด ปัตตานี
01 มกราคม 2554รายละเอียดทั้งหมด

274425
  Import-Export,,
  อายุ 40 ปีประสบการณ์ 8 ปีเงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท
 GPA : 2.52   วุฒิ วิทยาศาสตร์บัณฑิต   สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์   จบจาก สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
01 มกราคม 2554รายละเอียดทั้งหมด

274426
  พนักงานการตลาด,ออกแบบกราฟิก,การขาย
  อายุ 32 ปีประสบการณ์ 1 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 8000 บาท
 GPA : 2.05   วุฒิ นิเทศศาสตร์บัณฑิต   สาขา สื่อสารการตลาด   จบจาก มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
  จังหวัด ลำพูน
01 มกราคม 2554รายละเอียดทั้งหมด

274427
  QC,,
  อายุ 35 ปีประสบการณ์ 1 ปีเงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท
 GPA : 2.89   วุฒิ ปวส.   สาขา สัตวศาสตร์   จบจาก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
  จังหวัด ปทุมธานี
01 มกราคม 2554รายละเอียดทั้งหมด

274428
  พนักงานขาย,Tachnical Sales Representative,Product Specialist
  อายุ 38 ปีประสบการณ์ 1 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 20000 บาท
 GPA : 2.46   วุฒิ สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต   สาขา สัตวแพทยศาสตร์   จบจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  จังหวัด นนทบุรี
01 มกราคม 2554รายละเอียดทั้งหมด

274429
  คลังสินค้า,ธุรการทั่วไป,
  อายุ 36 ปีประสบการณ์ 1 ปีเงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท
 GPA : 2.20   วุฒิ ปวส.   สาขา ช่างไฟฟ้า   จบจาก โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่
  จังหวัด เชียงใหม่
01 มกราคม 2554รายละเอียดทั้งหมด

274430
  ช่างเทคนิค,,
  อายุ 44 ปีประสบการณ์ 5 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 11000 บาท
 GPA : 2.50   วุฒิ วทบ.   สาขา อุตสาหกรรม   จบจาก ม.ราชฎัภจันทรเกษม
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
01 มกราคม 2554รายละเอียดทั้งหมด

274431
  พนักงานทั่วไป,,
  อายุ 32 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 7000 บาท
 GPA : 2.7   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา บัญชี   จบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
  จังหวัด พิษณุโลก
01 มกราคม 2554รายละเอียดทั้งหมด

274432
  ธุรการ ประสานงาน,ดูแลสถานที่,งานเช็คของ
  อายุ 47 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 8000 บาท
 GPA : 2.53   วุฒิ ปวช ปริญญาตรี   สาขา ครูช่าง   จบจาก วิทยาลัยครู
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
01 มกราคม 2554รายละเอียดทั้งหมด

274433
  ฝ่ายบุคคล,ผลิต/QC.,คลังสินค้า
  อายุ 49 ปีประสบการณ์ 15 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 8000 บาท
 GPA : 2.47   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา รัฐศาสตร์   จบจาก ม.รามคำแหง
  จังหวัด สมุทรสาคร
01 มกราคม 2554รายละเอียดทั้งหมด

274434
  call center,งานคีย์ข้อมูล,งานบุคคล
  อายุ 31 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 9000 บาท
 GPA : 2.63   วุฒิ ปวส   สาขา ภาษาต่างประเทศ   จบจาก เทคโนโลยีชนะพลขันธ์
  จังหวัด ศรีสะเกษ
01 มกราคม 2554รายละเอียดทั้งหมด

274435
  พนักงานคีย์ข้อมูล,พนักงานจัดเอกสาน,ผู้ช่วย
  อายุ 31 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 9000 บาท
 GPA : 2.30   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา ภาษาญี่ปุ่น   จบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
01 มกราคม 2554รายละเอียดทั้งหมด

274436
  งานประกัน.ทำพรบ.ประจำออฟฟิต,,
  อายุ 36 ปีประสบการณ์ 6 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 7000 บาท
 GPA : 2.27   วุฒิ ปวช.   สาขา เลขานุการ   จบจาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
  จังหวัด ชลบุรี
01 มกราคม 2554รายละเอียดทั้งหมด

274437
  งานบัญชี,งานผู้ช่วยด้านต่างๆ,มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์
  อายุ 31 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 7000 บาท
 GPA : 2.60   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา การบัญชี   จบจาก มหาวิทยาลัยเกษมบัณทิต
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
01 มกราคม 2554รายละเอียดทั้งหมด

274438
  พนักงานประสานงาน,เจ้าหน้าที่ธุรการ,-
  อายุ 33 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 9000 บาท
 GPA : 2.79   วุฒิ บธบ.   สาขา การจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์   จบจาก สงขลานครินทร์
  จังหวัด สงขลา
01 มกราคม 2554รายละเอียดทั้งหมด

274439
  วิศวกรโรงงาน,วิศวกรโครงการ,วิศวกรบำรุงรักษา
  อายุ 38 ปีประสบการณ์ 5 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 19000 บาท
 GPA : 2.26   วุฒิ อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต   สาขา เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม   จบจาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  จังหวัด ตรัง
01 มกราคม 2554รายละเอียดทั้งหมด

274440
  ตากล้อง,,
  อายุ 33 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท
 GPA : 2.58   วุฒิ นิเทศศาสตร์   สาขา โฆษณา   จบจาก มหาลัยรารชภัฎนครศรีธรรมราช
  จังหวัด สุราษฎร์ฯ
01 มกราคม 2554รายละเอียดทั้งหมด

|< หน้าแรก | 1 - 13711 | 13712 | 13713 | 13714 | 13715 | 13716 | 13717 | 13718 | 13719 | 13720 | 13721 | 13722 |