JobISP.com เว็บไซต์หางานคุณภาพ ที่รวบรวมงาน แหล่งหางาน สมัครงาน งานราชการ งานพิเศษ ประกาศรับสมัครงาน ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน Resume หาคนทำงาน jobs ทั่วประเทศ กว่า 10,000 อัตรา

   

ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 274439 ฉบับ

1
  ธุรการ,ประสานงาน,คีย์ข้อมูล
  อายุ 30 ปีประสบการณ์ 3 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 2.24   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา รัฐประศาสนศาสตร์   จบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
30 พฤศจิกายน 2542รายละเอียดทั้งหมด

2
  คอมพิวเตอร์,,
  อายุ 28 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 12000 บาท
 GPA : 2.50   วุฒิ วทบ.   สาขา คอมพิวเตอร์   จบจาก เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
  จังหวัด ตาก
30 พฤศจิกายน 2542รายละเอียดทั้งหมด

3
  สัตวบาล,์ผู้ช่วยสัตวแพทย์,ส่งเสริมการเกษตร
  อายุ 25 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 14000 บาท
 GPA : 2.50   วุฒิ วทบ.   สาขา สัตวศาสตร์   จบจาก มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  จังหวัด เชียงราย
30 พฤศจิกายน 2542รายละเอียดทั้งหมด

4
  เจ้าหน้าที่สโตร์,,
  อายุ 51 ปีประสบการณ์ 20 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 16000 บาท
 GPA : 2.32   วุฒิ บธบ.   สาขา บริหารธุรกิจ การจัดการ   จบจาก มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
30 พฤศจิกายน 2542รายละเอียดทั้งหมด

5
  การขาย,,
  อายุ 28 ปีประสบการณ์ 4 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 3.21   วุฒิ ปวช.   สาขา ธระกิจค้าปลีก   จบจาก ปัญญาภิวัฒิเทคโนธุระกิจ
  จังหวัด อุบลราชธานี
30 พฤศจิกายน 2542รายละเอียดทั้งหมด

6
  ผู้ช่วย,พนักงานประจำ,พนักงานขาย
  อายุ 28 ปีประสบการณ์ 1 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 11000 บาท
 GPA : 3.27   วุฒิ ปวส.   สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   จบจาก วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด
  จังหวัด ร้อยเอ็ด
30 พฤศจิกายน 2542รายละเอียดทั้งหมด

7
  ครูพี่เลี้ยงเด็ก,,
  อายุ 30 ปีประสบการณ์ 3 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 9000 บาท
 GPA : 2.44   วุฒิ ม.3   สาขา ไม่มี   จบจาก โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม
  จังหวัด นครปฐม
30 พฤศจิกายน 2542รายละเอียดทั้งหมด

8
  Admin,Document,ประชาสัมพันธ์,เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า,ธุรการ,ประสานงาน,คีย์ข้อมูล
  อายุ 27 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 18000 บาท
 GPA : 2.36   วุฒิ ป.ตรี   สาขา การจัดการโลจิสติกส์   จบจาก มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  จังหวัด ระยอง
30 พฤศจิกายน 2542รายละเอียดทั้งหมด

9
  วิศวกรโยธา,วิศวกรอาวุโส,
  อายุ 32 ปีประสบการณ์ 5 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 32500 บาท
 GPA : 2.20   วุฒิ คณะวิศวกรรม   สาขา สาขาวิศวกรรมโยธา   จบจาก มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
30 พฤศจิกายน 2542รายละเอียดทั้งหมด

10
  Fiel activity staff,,
  อายุ 28 ปีประสบการณ์ 1 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 13000 บาท
 GPA : 2.50   วุฒิ ม.6   สาขา ศิลป์-คำนวณ   จบจาก โรงเรียนสว่างแดนดิน
  จังหวัด สกลนคร
30 พฤศจิกายน 2542รายละเอียดทั้งหมด

11
  ช่างไฟฟ้า,เขียนแบบ,ธุรการ
  อายุ 41 ปีประสบการณ์ 13 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 16000 บาท
 GPA : 2.41   วุฒิ ปวส   สาขา ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์   จบจาก ฐานเทคโนโลยี
  จังหวัด นครปฐม
30 พฤศจิกายน 2542รายละเอียดทั้งหมด

12
  งานขับรถ,,
  อายุ 44 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 12000 บาท
 GPA : 2.25   วุฒิ ปวช   สาขา การก่อสร้าง   จบจาก วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
  จังหวัด ชลบุรี
30 พฤศจิกายน 2542รายละเอียดทั้งหมด

13
  โฟร์แมนงานก่อสร้าง,โฟร์แมนงานสถาปัตย์,ผู้จัดการโครงการ
  อายุ 38 ปีประสบการณ์ 15 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 22500 บาท
 GPA : 3.44   วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   สาขา ช่างก่อสร้าง   จบจาก วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
  จังหวัด พิจิตร
30 พฤศจิกายน 2542รายละเอียดทั้งหมด

14
  พนักงานขับรถ,,
  อายุ 29 ปีประสบการณ์ 2 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 10000 บาท
 GPA : 1.88   วุฒิ ม.ต้น   สาขา สามัน วิทย์ - คณิต   จบจาก โรงเรียน ทุ่งศรีอุดม
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
30 พฤศจิกายน 2542รายละเอียดทั้งหมด

15
  ธุรการประสานงาน,แปลเอกสารอังกฤษ-ไทย,พนังงานฝ่ายบุคคลหรือตรวจเอกสาร
  อายุ 38 ปีประสบการณ์ 4 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 2.52   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา คณะศิลปะศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ   จบจาก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  จังหวัด ระยอง
30 พฤศจิกายน 2542รายละเอียดทั้งหมด

16
  พนักงานคลังสินค้า,,
  อายุ 21 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 10000 บาท
 GPA : 2.50   วุฒิ ม.3   สาขา --   จบจาก โรงเรียนวัดหัวคู้
  จังหวัด สมุทรปราการ
30 พฤศจิกายน 2542รายละเอียดทั้งหมด

17
  ผู้ช่วยกุ๊ก,,
  อายุ 26 ปีประสบการณ์ 3 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 9000 บาท
 GPA : 2.18   วุฒิ ม.ต้น   สาขา คณิต - อังกฤษ   จบจาก โรงเรียนปทุมวิทยากร
  จังหวัด อุบลราชธานี
30 พฤศจิกายน 2542รายละเอียดทั้งหมด

18
  ประชาสัมพันธ์,พนักงานต้อนรับ,ครู
  อายุ 27 ปีประสบการณ์ 2 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 12000 บาท
 GPA : 2.60   วุฒิ ป.ตรี   สาขา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร   จบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
  จังหวัด อุดรธานี
30 พฤศจิกายน 2542รายละเอียดทั้งหมด

19
  ช่างภาพ,ผู้ช่วยผู้กำกับ,งานด้านตัดต่อ
  อายุ 25 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 16000 บาท
 GPA : 2.10   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา โฆษณา   จบจาก มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  จังหวัด นนทบุรี
30 พฤศจิกายน 2542รายละเอียดทั้งหมด

20
  พนักงานขาย,,
  อายุ 28 ปีประสบการณ์ 1 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 13000 บาท
 GPA : 2.40   วุฒิ ม6   สาขา สังคม   จบจาก โรงเรียนประชาบำรุง
  จังหวัด พะเยา
30 พฤศจิกายน 2542รายละเอียดทั้งหมด

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 - 13722 หน้าสุดท้าย >|