JobISP.com เว็บไซต์หางานคุณภาพ ที่รวบรวมงาน แหล่งหางาน สมัครงาน งานราชการ งานพิเศษ ประกาศรับสมัครงาน ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน Resume หาคนทำงาน jobs ทั่วประเทศ กว่า 10,000 อัตรา

   

ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 274439 ฉบับ

241
  เสมียน,ธุรการ,เลขานุการ
  อายุ 25 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 2.86   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา รัฐประศาสนศาสตร์   จบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  จังหวัด นครศรีธรรมราช
30 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

242
  ธุการ,ฝ่ายบุคคล,บัญชี
  อายุ 27 ปีประสบการณ์ 1 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 12000 บาท
 GPA : 3.13   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา บริหารธุรกิจ   จบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
  จังหวัด สกลนคร
30 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

243
  คีย์ข้อมูล,ธุรการ,
  อายุ 34 ปีประสบการณ์ 13 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 13000 บาท
 GPA : 2.58   วุฒิ ปวส   สาขา การบัญชี   จบจาก รร.ชลพิณิชพนิจชยาการ
  จังหวัด ชลบุรี
30 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

244
  รายได้เสริม,ตัวแทนจำหน่ายความสวย ความงาม,งานอิสระ
  อายุ 31 ปีประสบการณ์ 3 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 10000 บาท
 GPA : 2.30   วุฒิ วิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขา ชีววิทยา   จบจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  จังหวัด สระแก้ว
30 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

245
  หัวหน้าแผนกเครื่องทำความเย็น,,
  อายุ 49 ปีประสบการณ์ 19 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 22500 บาท
 GPA : 2.2   วุฒิ ป.ว.ช   สาขา ช่างยนตื   จบจาก โปลี่เทคนิคราขบุรี
  จังหวัด สมุทรสาคร
30 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

246
  ครูสอนภาษาอังกฤษ,ธุรการ,งานประสาานงาน
  อายุ 29 ปีประสบการณ์ 3 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 2.51   วุฒิ ป.ตรี   สาขา มนุษยศาสตร์   จบจาก มศว ประสานมิตร
  จังหวัด ชลบุรี
30 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

247
  เจ้าหน้าที่ประสานงานลูกค้า,การตลาด,ทั่วไป,พนักงานธุรการ,เจ้าหน้าที่การตลาด
  อายุ 25 ปีประสบการณ์ 1 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 12000 บาท
 GPA : กำลั   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา การตลาด   จบจาก มหาวิทยาลัยธนบุรี
  จังหวัด สมุทรปราการ
30 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

248
  IT Support,,
  อายุ 25 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 13000 บาท
 GPA : 2.48   วุฒิ ม.6   สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ   จบจาก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
  จังหวัด ปทุมธานี
30 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

249
  ธุรการ,จัดซื้อ,
  อายุ 25 ปีประสบการณ์ 2 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 16000 บาท
 GPA : 3.09   วุฒิ ปวส   สาขา คอมพิวเตอร์   จบจาก วิทยาลัยเทคโนโลยีไออารืพีซี
  จังหวัด ระยอง
30 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

250
  พนักงานแคชเชียร์,พนักงานขาย,พนักงานบริการ
  อายุ 22 ปีประสบการณ์ 5 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 12000 บาท
 GPA : 2.75   วุฒิ ม.3   สาขา ไม่มีค่ะ   จบจาก รร.บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
30 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

251
  เจ้าหน้าที่สินเชื่อ,พนักงานขาย,เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
  อายุ 28 ปีประสบการณ์ 2 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 2.87   วุฒิ ศิลปศาสตร์บัญญฺฒิ   สาขา เอกการพัฒนาชุมชน   จบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศร๊ธรรมราช
  จังหวัด นครศรีธรรมราช
29 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

252
  ธุรการ,บัญชี,เลขานุการ
  อายุ 27 ปีประสบการณ์ 1 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 2.92   วุฒิ ป.ตรี   สาขา รัฐศาสตร์   จบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
  จังหวัด นครสวรรค์
29 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

253
  พนักงานบัญชี,การเงิน,คอมพิวเตอร์
  อายุ 34 ปีประสบการณ์ 10 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 14000 บาท
 GPA : 3.21   วุฒิ คุรุศาสตร์ศึกษา   สาขา คอมพิวเตอร์ศึกษา   จบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  จังหวัด กระบี่
29 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

254
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล,ธุรการ,
  อายุ 27 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 12000 บาท
 GPA : 2.10   วุฒิ บริหาร   สาขา ธุรกิจด้านการบิน   จบจาก มหาวิทยาลัยรังสิต
  จังหวัด อุดรธานี
29 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

255
  นักข่าวบันเทิง,ช่างภาพ,
  อายุ 29 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 13000 บาท
 GPA : 2.72   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา วิทยุโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง   จบจาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  จังหวัด ฉะเชิงเทรา
29 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

256
  เจ้าหน้าที่การตลาด,ธุรการ,จัดซื้อ
  อายุ 27 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 2.46   วุฒิ บริหารธุรกิจบัณฑิต   สาขา การตลาด   จบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  จังหวัด ปทุมธานี
29 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

257
  ผู้ช่วยพยาบาลNa,,
  อายุ 22 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 10000 บาท
 GPA : 3.06   วุฒิ ม.6   สาขา วิทย์-คณิต   จบจาก โนนสูงศรีธานี
  จังหวัด นครราชสีมา
29 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

258
  ธุรการ,IT,QC
  อายุ 28 ปีประสบการณ์ 2 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 14000 บาท
 GPA : 2.83   วุฒิ บธบ   สาขา ระบบสารเทศทางคอมพิวเตอร์ พัฒนาซอฟต์แวร์   จบจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
29 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

259
  พนักงานประจำออฟฟิตด้านเอกสาร,ประชาสัมพันธ์,ธุระการ
  อายุ 39 ปีประสบการณ์ 1 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 12000 บาท
 GPA : 2.53   วุฒิ มัธยมต้น ม.3   สาขา วิทย์-คณิต   จบจาก หัวสำโรง
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
29 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

260
  กราฟฟิก,Admin officer/ประสานงาน,ผู้ช่วย/พนักงานทรีตเมนต์
  อายุ 29 ปีประสบการณ์ 2 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 3.31   วุฒิ คอบ.   สาขา คอมพิวเตอร์   จบจาก ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
29 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

|< หน้าแรก | 1 - 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 - 13722 หน้าสุดท้าย >|