JobISP.com เว็บไซต์หางานคุณภาพ ที่รวบรวมงาน แหล่งหางาน สมัครงาน งานราชการ งานพิเศษ ประกาศรับสมัครงาน ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน Resume หาคนทำงาน jobs ทั่วประเทศ กว่า 10,000 อัตรา

   

ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 274439 ฉบับ

241
  พนักงานแคชเชียร์,พนักงานขาย,พนักงานบริการ
  อายุ 22 ปีประสบการณ์ 5 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 12000 บาท
 GPA : 2.75   วุฒิ ม.3   สาขา ไม่มีค่ะ   จบจาก รร.บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
30 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

242
  เจ้าหน้าที่สินเชื่อ,พนักงานขาย,เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
  อายุ 28 ปีประสบการณ์ 2 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 2.87   วุฒิ ศิลปศาสตร์บัญญฺฒิ   สาขา เอกการพัฒนาชุมชน   จบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศร๊ธรรมราช
  จังหวัด นครศรีธรรมราช
29 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

243
  ธุรการ,บัญชี,เลขานุการ
  อายุ 27 ปีประสบการณ์ 1 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 2.92   วุฒิ ป.ตรี   สาขา รัฐศาสตร์   จบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
  จังหวัด นครสวรรค์
29 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

244
  พนักงานบัญชี,การเงิน,คอมพิวเตอร์
  อายุ 34 ปีประสบการณ์ 10 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 14000 บาท
 GPA : 3.21   วุฒิ คุรุศาสตร์ศึกษา   สาขา คอมพิวเตอร์ศึกษา   จบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  จังหวัด กระบี่
29 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

245
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล,ธุรการ,
  อายุ 27 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 12000 บาท
 GPA : 2.10   วุฒิ บริหาร   สาขา ธุรกิจด้านการบิน   จบจาก มหาวิทยาลัยรังสิต
  จังหวัด อุดรธานี
29 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

246
  นักข่าวบันเทิง,ช่างภาพ,
  อายุ 29 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 13000 บาท
 GPA : 2.72   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา วิทยุโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง   จบจาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  จังหวัด ฉะเชิงเทรา
29 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

247
  เจ้าหน้าที่การตลาด,ธุรการ,จัดซื้อ
  อายุ 27 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 2.46   วุฒิ บริหารธุรกิจบัณฑิต   สาขา การตลาด   จบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  จังหวัด ปทุมธานี
29 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

248
  ผู้ช่วยพยาบาลNa,,
  อายุ 22 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 10000 บาท
 GPA : 3.06   วุฒิ ม.6   สาขา วิทย์-คณิต   จบจาก โนนสูงศรีธานี
  จังหวัด นครราชสีมา
29 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

249
  ธุรการ,IT,QC
  อายุ 28 ปีประสบการณ์ 2 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 14000 บาท
 GPA : 2.83   วุฒิ บธบ   สาขา ระบบสารเทศทางคอมพิวเตอร์ พัฒนาซอฟต์แวร์   จบจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
29 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

250
  พนักงานประจำออฟฟิตด้านเอกสาร,ประชาสัมพันธ์,ธุระการ
  อายุ 39 ปีประสบการณ์ 1 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 12000 บาท
 GPA : 2.53   วุฒิ มัธยมต้น ม.3   สาขา วิทย์-คณิต   จบจาก หัวสำโรง
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
29 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

251
  กราฟฟิก,Admin officer/ประสานงาน,ผู้ช่วย/พนักงานทรีตเมนต์
  อายุ 29 ปีประสบการณ์ 2 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 3.31   วุฒิ คอบ.   สาขา คอมพิวเตอร์   จบจาก ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
29 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

252
  พนักงานธุรการ,พนักงานคลังสินต้า โสตร์,พนักงานตรวจสอบคุณภาพ
  อายุ 41 ปีประสบการณ์ 20 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 12000 บาท
 GPA : 2.18   วุฒิ ปวส,อนุปริญญา   สาขา การบริหารธุรกิจ บริหารงานทั่วไป   จบจาก สถาบันราชภัฎราชนครินทร์
  จังหวัด ชลบุรี
29 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

253
  พนักงานคอลเซ็นเตอร์,พนักงานร้านกาแฟ,พนักงานประชาสัมพันธ์
  อายุ 26 ปีประสบการณ์ 3 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 11000 บาท
 GPA : 2.94   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา การตลาด   จบจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
29 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

254
  ครู, อาจารย์ ( ดนตรีไทย),Trainer motor,Trainer motor , non motor
  อายุ 29 ปีประสบการณ์ 4 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 27500 บาท
 GPA : 3.05   วุฒิ กศบ.การศึกษาบัณฑิต   สาขา ดนตรีไทย   จบจาก มหาวิยาลัยบูรพา ชลบุรี บางแสน
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
29 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

255
  พนักงานขาย,ฝ่ายบุคคล,ฝ่ายธุรการ,,
  อายุ 26 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 13000 บาท
 GPA : 2.10   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   จบจาก มหาลัยเอเชียอาคเนย์
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
29 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

256
  พนักงาน,,
  อายุ 26 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 13000 บาท
 GPA : 2.72   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   จบจาก มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  จังหวัด เชียงใหม่
29 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

257
  พนักงานขับรถ,พนักงานทั่วไป,
  อายุ 25 ปีประสบการณ์ 1 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 9000 บาท
 GPA : 2.27   วุฒิ ม.ปลาย   สาขา ศิลปทั่วไป   จบจาก โรงเรียนทุ่งโพธฺ์พิทยา
  จังหวัด สุราษฎร์ธานี
29 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

258
  พนักงานบัญชี,ธุรการ,
  อายุ 25 ปีประสบการณ์ 1 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 13000 บาท
 GPA : 3.10   วุฒิ ปวชฺ   สาขา บัญชี   จบจาก วิทยาลัยเทคโนโลยีธีรภาดา
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
28 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

259
  Recruitment officer,พนักงานประสานงานทั่วไป/ธุรการ,พนักงานสรรหาว่าจ้าง
  อายุ 29 ปีประสบการณ์ 1 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 18000 บาท
 GPA : 2.43   วุฒิ ศิลปศาสตร์บัณฑิต   สาขา การสื่อสารมวลชน   จบจาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
28 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

260
  ผู้จัดการการตลาด,ผู้จัดการทั่วไป,ผู้บริหารการตลาด
  อายุ 25 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 2.91   วุฒิ บธ.บ.   สาขา การตลาด   จบจาก มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
28 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

|< หน้าแรก | 1 - 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 - 13722 หน้าสุดท้าย >|