JobISP.com เว็บไซต์หางานคุณภาพ ที่รวบรวมงาน แหล่งหางาน สมัครงาน งานราชการ งานพิเศษ ประกาศรับสมัครงาน ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน Resume หาคนทำงาน jobs ทั่วประเทศ กว่า 10,000 อัตรา

   

ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 274439 ฉบับ

221
  พนักงานธุรการ,,
  อายุ 26 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 2.74   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา รัฐศาสตร์   จบจาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
31 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

222
  การขาย,,
  อายุ 35 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 12000 บาท
 GPA : 1.4   วุฒิ ม.ปลาย   สาขา วิทย์คณิต   จบจาก ศูน์การศึกษนอกโรงเรียย
  จังหวัด นครราชสีมา
31 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

223
  พนักงานทั่วไป,,
  อายุ 24 ปีประสบการณ์ 1 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 9000 บาท
 GPA : 2.31   วุฒิ ปวช   สาขา การตลาด   จบจาก พาณิชยการจำนงค์
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
31 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

224
  พนักงานฝ่ายบุคคล,พนักงานเดินเอกสาร,พนักงานสโตร์,หรือ แม่บ้าน
  อายุ 35 ปีประสบการณ์ 2 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 9000 บาท
 GPA : 1.63   วุฒิ ม.6   สาขา ศิลป์ฝรั่งเศส   จบจาก โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
  จังหวัด ระยอง
31 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

225
  -,,
  อายุ 28 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 12000 บาท
 GPA : 2.13   วุฒิ ปวช   สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   จบจาก รร.รัตนโกสินทร์เทคโนโลยี
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
31 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

226
  พนักงานคอมพิวเตอร์,เว็บโปรแกรมเมอร์,
  อายุ 25 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 3.38   วุฒิ ป.ตรี   สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   จบจาก มทร.ธัญบุรี
  จังหวัด ชุมพร
31 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

227
  พนักงานขาย,,
  อายุ 21 ปีประสบการณ์ 1 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 10000 บาท
 GPA : 1.38   วุฒิ ม.3   สาขา -   จบจาก แย้มจาดวิชชานุสรณ์
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
31 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

228
  โฟร์แมนสนาม,โฟร์แมนโครงสร้าง,โฟร์แมนสถาปัต
  อายุ 24 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 11000 บาท
 GPA : 2.68   วุฒิ ปวส   สาขา ช่างก่อสร้าง   จบจาก วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
  จังหวัด ศรีสะเกษ
31 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

229
  ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ธุรการ,ลูกจ้างประจำ,งานมั่นคง
  อายุ 26 ปีประสบการณ์ 2 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 12000 บาท
 GPA : 2.79   วุฒิ ปวส.   สาขา การบัญชี   จบจาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
  จังหวัด อยุธยา
31 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

230
  แคชเชียร์,พนักงานขาย,คอลเซ็นเตอร์,Call center
  อายุ 27 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 2.95   วุฒิ ม.6   สาขา ทั่วไป   จบจาก กสน.
  จังหวัด สุราษฎร์ธานี
31 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

231
  เจ้าหน้าที่ สิ่งแวดล้อม,เจ้าหน้าที่ สารสนเทศ GIS,เจ้าหน้าที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
  อายุ 26 ปีประสบการณ์ 1 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 27500 บาท
 GPA : 2.54   วุฒิ ว.ท.บ วิทยาศาสตร์บัณฑิต   สาขา การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร   จบจาก มหาววิทยาลัยมหาสารคาม
  จังหวัด ร้อยเอ็ด
31 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

232
  พนักงานธุรการ,พนักงานคีย์ข้อมูล,พนักงานปฏิบัติการ
  อายุ 23 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 10000 บาท
 GPA : 2.40   วุฒิ ปวช   สาขา คอมพิวเตอร์   จบจาก วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
31 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

233
  store,เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล,
  อายุ 39 ปีประสบการณ์ 10 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 25000 บาท
 GPA : 2.72   วุฒิ ศศบ.   สาขา เศรษฐศาสตร์   จบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
  จังหวัด นนทบุรี
30 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

234
  พนักงานคีย์ข้อมูล,เสิร์ฟกาแฟ,
  อายุ 25 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 9000 บาท
 GPA : 2.7   วุฒิ ม.3   สาขา ไม่มี   จบจาก กศน.
  จังหวัด สมุทรปราการ
30 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

235
  พนักงานขาย หรือ พนักงานขาย(PC),,
  อายุ 28 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 10000 บาท
 GPA : 2.59   วุฒิ มัธยมศึกษา ม.ปลาย   สาขา -   จบจาก โรงเรียนบัวเชดวิทยา
  จังหวัด สมุทรปราการ
30 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

236
  พนักงาน,,
  อายุ 25 ปีประสบการณ์ 5 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 10000 บาท
 GPA : 3.02   วุฒิ กศน.ม.ปลาส   สาขา -   จบจาก กศน.เขตบึงกุ่ม
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
30 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

237
  Graphic Design,VDO Editor,Programmer
  อายุ 26 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 2.32   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์   จบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
  จังหวัด อยุธยา
30 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

238
  วิศวกร,,
  อายุ 38 ปีประสบการณ์ 12 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 40000 บาท
 GPA : 2.19   วุฒิ วศบ.   สาขา โยธา   จบจาก มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  จังหวัด จันทบุรี
30 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

239
  เลขานุการ,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,
  อายุ 28 ปีประสบการณ์ 2 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 17000 บาท
 GPA : 3.48   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา รัฐศาสตร์   จบจาก มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
30 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

240
  ช่างศิลป,อาจารย์สอนศิลปะ,พนักงานฝึกอบรม
  อายุ 29 ปีประสบการณ์ 2 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 3   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา จิตรกรรม   จบจาก สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
30 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

|< หน้าแรก | 1 - 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 - 13722 หน้าสุดท้าย >|