JobISP.com เว็บไซต์หางานคุณภาพ ที่รวบรวมงาน แหล่งหางาน สมัครงาน งานราชการ งานพิเศษ ประกาศรับสมัครงาน ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน Resume หาคนทำงาน jobs ทั่วประเทศ กว่า 10,000 อัตรา

   

ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 274439 ฉบับ

201
  พนักงานขาย,พนักงานชงกาแฟ,กราฟฟิกร้านอัดรูป
  อายุ 38 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 13000 บาท
 GPA : 1.86   วุฒิ ม.6   สาขา สามัญ   จบจาก กศนแพร่
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
01 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

202
  นักวิจัย,นักออกแบบ,ผู้แทนขาย
  อายุ 26 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 18000 บาท
 GPA : 2.95   วุฒิ วทบ.   สาขา Packaging Technology   จบจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
01 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

203
  สัตวบาล,ธุรการทั่วไป,พนักงานทั่วไป
  อายุ 26 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 12000 บาท
 GPA : 2.11   วุฒิ วทบ.   สาขา สัตวศาสตร์   จบจาก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  จังหวัด สมุทรปราการ
01 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

204
  ธุรการ ,จัดซื้อทั่วไป,เสมียน
  อายุ 21 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 10000 บาท
 GPA : 3.41   วุฒิ ปวช   สาขา คอมพิวเตอร์   จบจาก วิทยาลัยเทคโนโลยีบางปะกงบริหารธุรกิจ
  จังหวัด สมุทรปราการ
01 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

205
  โฟร์แมนคุมงาน เข็มเจาะ,,
  อายุ 27 ปีประสบการณ์ 3 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 20000 บาท
 GPA : 2.11   วุฒิ ปวช   สาขา การออกแบบ   จบจาก โรงเรียนไทยวิจิตรศิลปอาชีวะ
  จังหวัด นนทบุรี
01 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

206
  โฟร์แมน,,
  อายุ 37 ปีประสบการณ์ 13 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 25000 บาท
 GPA : 2.42   วุฒิ ปวส.   สาขา ช่างก่อสร้าง   จบจาก วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว
  จังหวัด ปราจีนบุรี
01 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

207
  พนักงานบัญชี,เจ้าหน้าที่ธุรการ,บริการลูกค้า
  อายุ 28 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 10000 บาท
 GPA : 2.86   วุฒิ บช.บ   สาขา การบัญชี   จบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
  จังหวัด พิษณุโลก
31 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

208
  ธุรการ/ประสานงาน/ศีย์ข้อมูล,Support/it/ช่างคอมพิวเตอร์,ช่างอิเล็กทรอนิกส์/ช่างไฟฟ้า
  อายุ 26 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 12000 บาท
 GPA : 2.75   วุฒิ บริหารธุรกิจบัณฑิต   สาขา ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์   จบจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง
  จังหวัด ลำปาง
31 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

209
  ธุรการ,คีย์ข้อมูล,แคชเชียร์
  อายุ 26 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 10000 บาท
 GPA : 2.97   วุฒิ วท.บ   สาขา การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร   จบจาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  จังหวัด ปทุมธานี
31 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

210
  วิศวกร,,
  อายุ 26 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 3.15   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา วิศวกรรมโทรคมนาคม   จบจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
  จังหวัด พัทลุง
31 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

211
  ผู้ช่วยเภสัชกร,พนักงานเวชรเบียน,ผู้ช่วยแพทย์,พยาบาล
  อายุ 26 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 10000 บาท
 GPA : 3.13   วุฒิ วทบ.   สาขา สาธารณสุขศาสตร์   จบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
  จังหวัด ตรัง
31 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

212
  พนักงานธุรการ,,
  อายุ 26 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 2.74   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา รัฐศาสตร์   จบจาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
31 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

213
  การขาย,,
  อายุ 35 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 12000 บาท
 GPA : 1.4   วุฒิ ม.ปลาย   สาขา วิทย์คณิต   จบจาก ศูน์การศึกษนอกโรงเรียย
  จังหวัด นครราชสีมา
31 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

214
  พนักงานทั่วไป,,
  อายุ 24 ปีประสบการณ์ 1 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 9000 บาท
 GPA : 2.31   วุฒิ ปวช   สาขา การตลาด   จบจาก พาณิชยการจำนงค์
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
31 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

215
  พนักงานฝ่ายบุคคล,พนักงานเดินเอกสาร,พนักงานสโตร์,หรือ แม่บ้าน
  อายุ 35 ปีประสบการณ์ 2 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 9000 บาท
 GPA : 1.63   วุฒิ ม.6   สาขา ศิลป์ฝรั่งเศส   จบจาก โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
  จังหวัด ระยอง
31 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

216
  -,,
  อายุ 28 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 12000 บาท
 GPA : 2.13   วุฒิ ปวช   สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   จบจาก รร.รัตนโกสินทร์เทคโนโลยี
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
31 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

217
  พนักงานคอมพิวเตอร์,เว็บโปรแกรมเมอร์,
  อายุ 25 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 3.38   วุฒิ ป.ตรี   สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   จบจาก มทร.ธัญบุรี
  จังหวัด ชุมพร
31 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

218
  พนักงานขาย,,
  อายุ 21 ปีประสบการณ์ 1 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 10000 บาท
 GPA : 1.38   วุฒิ ม.3   สาขา -   จบจาก แย้มจาดวิชชานุสรณ์
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
31 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

219
  โฟร์แมนสนาม,โฟร์แมนโครงสร้าง,โฟร์แมนสถาปัต
  อายุ 24 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 11000 บาท
 GPA : 2.68   วุฒิ ปวส   สาขา ช่างก่อสร้าง   จบจาก วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
  จังหวัด ศรีสะเกษ
31 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

220
  ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ธุรการ,ลูกจ้างประจำ,งานมั่นคง
  อายุ 26 ปีประสบการณ์ 2 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 12000 บาท
 GPA : 2.79   วุฒิ ปวส.   สาขา การบัญชี   จบจาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
  จังหวัด อยุธยา
31 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 - 13722 หน้าสุดท้าย >|