JobISP.com เว็บไซต์หางานคุณภาพ ที่รวบรวมงาน แหล่งหางาน สมัครงาน งานราชการ งานพิเศษ ประกาศรับสมัครงาน ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน Resume หาคนทำงาน jobs ทั่วประเทศ กว่า 10,000 อัตรา

   

ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 274439 ฉบับ

181
  ช่างเชื่อมโลหะ,พนักงานขับรถ,
  อายุ 43 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 2.62   วุฒิ ปวส.   สาขา ก่อสร้าง   จบจาก วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
  จังหวัด ลำพูน
02 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

182
  พนักงานตอนรับ,พนักงานขาย,บัญชี
  อายุ 25 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 10000 บาท
 GPA : 2.78   วุฒิ ม.6   สาขา ศิลป์คำนวน   จบจาก โรงเรียนชลบุรี สุขบท
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
02 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

183
  ประสานงาน,,
  อายุ 26 ปีประสบการณ์ 1 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 20000 บาท
 GPA : 2.78   วุฒิ วทบ.   สาขา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม   จบจาก มหาวิทยาลัยศิลปากร
  จังหวัด นนทบุรี
02 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

184
  ธุรการ,คีย์ข้อมูล,Call Center
  อายุ 27 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 12000 บาท
 GPA : 2.25   วุฒิ ม.ต้น   สาขา วิทย์   จบจาก โรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
02 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

185
  นักวิชาการประมง,,
  อายุ 26 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 13000 บาท
 GPA : 2.53   วุฒิ วทบ   สาขา ประมง   จบจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต กำแพงแสน
  จังหวัด อ่างทอง
02 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

186
  ฝ่ายผลิด,ฝ้ายขาย,บัญชี
  อายุ 26 ปีประสบการณ์ 4 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 9000 บาท
 GPA : 3.45   วุฒิ ม.6   สาขา วิทย์-คณิต   จบจาก โรงเรียนพระแก้ววิทยา
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
02 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

187
  ซ่อมบำรุง,,
  อายุ 27 ปีประสบการณ์ 6 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 12000 บาท
 GPA : 2.0   วุฒิ ม.3   สาขา วิทย์   จบจาก ร.ร.สามเสนวิทยาลัย
  จังหวัด นนทบุรี
02 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

188
  วิศวกร,,
  อายุ 29 ปีประสบการณ์ 1 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 13000 บาท
 GPA : 2.88   วุฒิ วศบ   สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์   จบจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
  จังหวัด บึงกาฬ
02 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

189
  arae sale มือถือ,saleขายอุปกรณ์มือถือ,
  อายุ 37 ปีประสบการณ์ 8 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 20000 บาท
 GPA : 2.9   วุฒิ ปวส.   สาขา การบัญชี   จบจาก พาณิชกรุงเทพ
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
02 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

190
  วิศวกรประมาณราคา,วิศวกรโยธา,ธุรการประจำไซต์งาน
  อายุ 29 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 18000 บาท
 GPA : 2.91   วุฒิ วศบ.   สาขา โยธา   จบจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
  จังหวัด นนทบุรี
02 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

191
  ธุรการ,บัญชี,คีย์ข้อมูล
  อายุ 45 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 13000 บาท
 GPA : 3.20   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา การบัญชี   จบจาก สถาบันราชมงคลกรุงเทพ
  จังหวัด พิษณุโลก
01 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

192
  ธุรการ,,
  อายุ 27 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 12000 บาท
 GPA : 3.11   วุฒิ บริหารธุรกิจบัณฑิต   สาขา การจัดการธุรกิจค้าปลีก   จบจาก วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
01 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

193
  IT Support (Contact),,
  อายุ 27 ปีประสบการณ์ 1 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 3.42   วุฒิ บธ.บ   สาขา ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์   จบจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วข.สุรินทร์
  จังหวัด สุรินทร์
01 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

194
  นักกฏหมาย,,
  อายุ 25 ปีประสบการณ์ 1 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 2.1   วุฒิ ป ตรี   สาขา นิติศาสตร์   จบจาก มหาลัยรามรำแหง
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
01 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

195
  ธุรการ,ผู้ช่วย,
  อายุ 29 ปีประสบการณ์ 2 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 12000 บาท
 GPA : 2.3   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา คอมพิวเตอร์   จบจาก มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
01 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

196
  -,-,-
  อายุ 25 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 11000 บาท
 GPA : 2.88   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา การจัดการ   จบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
  จังหวัด พิษณุโลก
01 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

197
  ขับรถ,,
  อายุ 36 ปีประสบการณ์ 5 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 13000 บาท
 GPA :   วุฒิ ม.3   สาขา ทั่วไป   จบจาก โรงเรียนไทยเจริญ
  จังหวัด ปทุมธานี
01 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

198
  พนักงานparttime,,
  อายุ 22 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 9000 บาท
 GPA :   วุฒิ ปวช   สาขา กราฟฟิก   จบจาก เทคโนโลยีสยาม(สยามเทค)
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
01 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

199
  IT Support,,
  อายุ 38 ปีประสบการณ์ 10 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 2.15   วุฒิ วท.บ.   สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ   จบจาก มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
  จังหวัด ระยอง
01 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

200
  พนักงานขาย,ธุรการ,ประสานงาน
  อายุ 26 ปีประสบการณ์ 1 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 10000 บาท
 GPA : 3.38   วุฒิ ปวส.   สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   จบจาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
  จังหวัด สุพรรณบุรี
01 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 - 13722 หน้าสุดท้าย >|