JobISP.com เว็บไซต์หางานคุณภาพ ที่รวบรวมงาน แหล่งหางาน สมัครงาน งานราชการ งานพิเศษ ประกาศรับสมัครงาน ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน Resume หาคนทำงาน jobs ทั่วประเทศ กว่า 10,000 อัตรา

   

ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 274439 ฉบับ

1
  การตลาด,,
  อายุ 26 ปีประสบการณ์ 1 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 2.06   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา การตลาด   จบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
  จังหวัด ศรีสะเกษ
17 เมษายน 2562รายละเอียดทั้งหมด

3
  ธุรการ,ธุรการประสานงาน,ธุรการบัญชี
  อายุ 37 ปีประสบการณ์ 11 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 20000 บาท
 GPA : 2.51   วุฒิ วิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขา เศรษฐศาสตรบัณฑิต   จบจาก มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  จังหวัด พิษณุโลก
11 เมษายน 2562รายละเอียดทั้งหมด

5
  เลขานุการ,,
  อายุ 33 ปีประสบการณ์ 8 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 27500 บาท
 GPA : 3.32   วุฒิ MBA   สาขา การจัดการ   จบจาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
31 มีนาคม 2562รายละเอียดทั้งหมด

6
  สถาปนิก,ออกแบบ,
  อายุ 30 ปีประสบการณ์ 4 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 27500 บาท
 GPA : 2.47   วุฒิ สถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต   สาขา เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม   จบจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
19 มีนาคม 2562รายละเอียดทั้งหมด

8
  เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินภาคสนาม,เจ้าหน้าที่สินเชื่อ,เร่งรัดหนี้สิน
  อายุ 32 ปีประสบการณ์ 2 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 12000 บาท
 GPA : 2.24   วุฒิ ม.6   สาขา วิทย์   จบจาก ก.ศ.น.
  จังหวัด นครราชสีมา
07 มีนาคม 2562รายละเอียดทั้งหมด

9
  วิศวกรโยธา,,
  อายุ 24 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 22500 บาท
 GPA : 2.85   วุฒิ วศบ.   สาขา วิศวกรรมโยธาและการศึกษา   จบจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  จังหวัด นนทบุรี
เอกสารแนบ 3 ชิ้น
19 กุมภาพันธ์ 2562รายละเอียดทั้งหมด

10
  ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบำรุง,ผู้จัดการฝ่ายโครงการ,ผู้จัดการโรงงาน
  อายุ 45 ปีประสบการณ์ 20 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 80000 บาท
 GPA : 3.04   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา สาขาเครื่องกลเกษตร   จบจาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
  จังหวัด ปทุมธานี
เอกสารแนบ 3 ชิ้น
17 กุมภาพันธ์ 2562รายละเอียดทั้งหมด

12
  งานเอกสารในโรงพยาบาล,เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม,นักสุขาภิบาลอาหาร
  อายุ 23 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 13000 บาท
 GPA : 3.50   วุฒิ วิทยาศาสตร์บัณฑิต   สาขา อนามัยสิ่งแวดล้อม   จบจาก มหาวิทยาลัยปทุมธานี
  จังหวัด ตาก
16 กุมภาพันธ์ 2562รายละเอียดทั้งหมด

13
  Programmer,Engineer,Other
  อายุ 31 ปีประสบการณ์ 1 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 17000 บาท
 GPA : 2.46   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย   จบจาก มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
07 มกราคม 2562รายละเอียดทั้งหมด

15
  ซุปเปอร์ไวเซอร์,เซล,ธุรการ/บุคคล
  อายุ 364 ปีประสบการณ์ 4 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 2.77   วุฒิ ศศบ.   สาขา รัฐประศาสศาสตร์   จบจาก ม.ราชภัฏเพชรบูณณ์
  จังหวัด เพชรบูรณ์
24 ธันวาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

16
  หัวหน้าจัดซื้อ,ผช.ผจก.จัดซื้อ,เจ้าหน้าที่จัดซื้ออาวุโส
  อายุ 40 ปีประสบการณ์ 11 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 22500 บาท
 GPA : 3.03   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา การจัดการ   จบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
  จังหวัด สมุทรปราการ
15 ธันวาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

17
  วิศวกร,,
  อายุ 29 ปีประสบการณ์ 2 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 20000 บาท
 GPA : 2.20   วุฒิ วศบ.   สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า   จบจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
14 ธันวาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

19
  พนักงานการเงิน,พนักงานบัญชี,ธุรการ
  อายุ 23 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 2.59   วุฒิ บช.บ.   สาขา การบัญชี   จบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
  จังหวัด สมุทรปราการ
19 พฤศจิกายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 - 13722 หน้าสุดท้าย >|