JobISP.com เว็บไซต์หางานคุณภาพ ที่รวบรวมงาน แหล่งหางาน สมัครงาน งานราชการ งานพิเศษ ประกาศรับสมัครงาน ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน Resume หาคนทำงาน jobs ทั่วประเทศ กว่า 10,000 อัตรา

   

ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 274439 ฉบับ

2
  นักวิชาการสาธารณสุข (สิ่งแวดล้อม),นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ,นักพัฒนาองค์กร ISO
  อายุ 24 ปีประสบการณ์ 2 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 13000 บาท
 GPA : 2.04   วุฒิ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุข   สาขา อนามัยสิ่งแวดล้อม   จบจาก มหาวิยาลัยพะเยา
  จังหวัด พิษณุโลก
21 กันยายน 2562รายละเอียดทั้งหมด

3
  ทำเอกสาร ,คีย์ข้อมูล,เจ้าหน้าที่QA,เจ้าหน้าที่คุมคลัง
  อายุ 33 ปีประสบการณ์ 5 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 14000 บาท
 GPA : 3.18   วุฒิ ปวช   สาขา บัญชี   จบจาก พัฒนบริหารธุรกิจ
  จังหวัด นครปฐม
20 กันยายน 2562รายละเอียดทั้งหมด

4
  วิศวกร,ช่างเทคนิค,
  อายุ 25 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท
 GPA : 2.32   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า   จบจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
  จังหวัด นครราชสีมา
09 กันยายน 2562รายละเอียดทั้งหมด

7
  งานธุรการ,การเงิน,ประชาสัมพันธ์
  อายุ 23 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 14000 บาท
 GPA : 2.77   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา การจัดการทั่วไป   จบจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
18 สิงหาคม 2562รายละเอียดทั้งหมด

8
  IT support,,
  อายุ 36 ปีประสบการณ์ 8 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 30000 บาท
 GPA : 3.11   วุฒิ วิทยาศาสตร์บัณฑิต   สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ   จบจาก มหาวิทยาลัยธรบุรี
  จังหวัด สมุทรสาคร
18 สิงหาคม 2562รายละเอียดทั้งหมด

9
  manager,,
  อายุ 47 ปีประสบการณ์ 18 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 60000 บาท
 GPA : 3.62   วุฒิ MBA   สาขา บริหารธุรกิจ   จบจาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
01 สิงหาคม 2562รายละเอียดทั้งหมด

11
  ผู้จัดการทั่วไป,ผู้จัดการโรงงาน,ผู้จัดการสำนักงาน
  อายุ 36 ปีประสบการณ์ 13 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 35000 บาท
 GPA : 2.16   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา การตลาด   จบจาก มหาวิทยาลัยสยาม
  จังหวัด นนทบุรี
16 กรกฎาคม 2562รายละเอียดทั้งหมด

12
  นักวิชาการสาธารณสุข,เจ้าหน้าที่สาธารณสุข,เจ้าหน้าที่เวชระเบียน
  อายุ 23 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 3.59   วุฒิ วทบ.   สาขา สาธารณสุขศาสตร์   จบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
  จังหวัด ศรีสะเกษ
09 กรกฎาคม 2562รายละเอียดทั้งหมด

13
  วิศวกรไฟฟ้า,,
  อายุ 24 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 17000 บาท
 GPA : 2.12   วุฒิ วศบ.   สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า   จบจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
  จังหวัด นครราชสีมา
เอกสารแนบ 2 ชิ้น
29 มิถุนายน 2562รายละเอียดทั้งหมด

14
  วิศวะเคมี ,วิศวะกระบวนการ ,
  อายุ 23 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 18000 บาท
 GPA : 2.60   วุฒิ ป.ตรี   สาขา วิศวเคมีและกระบวนการ   จบจาก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  จังหวัด ชลบุรี
24 มิถุนายน 2562รายละเอียดทั้งหมด

15
  Production Manager,Warehouse Manager,Q.C.Manager
  อายุ 55 ปีประสบการณ์ 20 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 45000 บาท
 GPA : 3.14   วุฒิ สาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต   สาขา การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม   จบจาก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  จังหวัด ระยอง
เอกสารแนบ 5 ชิ้น
20 มิถุนายน 2562รายละเอียดทั้งหมด

16
  หัวช่างเทคนิคงานวิศวกรรมอาคารสูง,ช่างเทคนิคเครื่องมือแพทย์ โฟร์แทนควบคุมงานระบบ,เจ้าหน้าความปลอดภัย ระดับหัวหน้างาน บริหาร
  อายุ 28 ปีประสบการณ์ 4 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 20000 บาท
 GPA : 2.56   วุฒิ วิศวกรรมศาสตร์   สาขา วิศกรรเครื่องกล   จบจาก มหาวิทยาลัยสยาม
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
15 มิถุนายน 2562รายละเอียดทั้งหมด

18
  วิศกรไฟฟ้า,วิศกรประจำไซด์งาน,วิศกรพลังงาน
  อายุ 23 ปีประสบการณ์ 1 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 2.84   วุฒิ วศบ.   สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า   จบจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
  จังหวัด แพร่
เอกสารแนบ 1 ชิ้น
02 มิถุนายน 2562รายละเอียดทั้งหมด

19
  วิศวกร,ประมาณราคา,,
  อายุ 23 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 17000 บาท
 GPA : 3.09   วุฒิ วศ.บ.   สาขา วิศวกรรมโยธา   จบจาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
27 พฤษภาคม 2562รายละเอียดทั้งหมด

20
  โฟร์แมนควบคุมงานก่อสร้าง,,
  อายุ 22 ปีประสบการณ์ 1 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 12000 บาท
 GPA : 2.55   วุฒิ ปวส   สาขา ช่างโยธา   จบจาก วิทยาลัยเทคนิคดุสิต
  จังหวัด ปทุมธานี
24 พฤษภาคม 2562รายละเอียดทั้งหมด

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 - 13722 หน้าสุดท้าย >|