JobISP.com เว็บไซต์หางานคุณภาพ ที่รวบรวมงาน แหล่งหางาน สมัครงาน งานราชการ งานพิเศษ ประกาศรับสมัครงาน ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน Resume หาคนทำงาน jobs ทั่วประเทศ กว่า 10,000 อัตรา

   

ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 270733 ฉบับ

1
  ธุรการ,บริการลูกค้า,คีย์ข้อมูล
  อายุ 23 ปีประสบการณ์ 1 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 11000 บาท
 GPA : 2.65   วุฒิ ปวช.   สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   จบจาก วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม
  จังหวัด สมุทรสาคร
20 มกราคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

2
  พนักงานบัญชี,พนักงานธุรการ,พนักงานต้อนรับ
  อายุ 24 ปีประสบการณ์ 4 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 2.91   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา การจัดการ   จบจาก วิทยาลัยทองสุข
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
20 มกราคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

3
  พนักงานธุรการ,,
  อายุ 33 ปีประสบการณ์ 2 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 12000 บาท
 GPA : 2.20   วุฒิ ป.ตรี   สาขา การตลาด   จบจาก มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
  จังหวัด ปทุมธานี
20 มกราคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

4
  นักวิชาการสาธารณสุข ,ธุรการประสานงานภายใน,เจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูล
  อายุ 27 ปีประสบการณ์ 1 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 3.37   วุฒิ วิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขา สาธารณสุขศาสตร์   จบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
19 มกราคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

5
  ตรวจสอบ,กฎหมาย,
  อายุ 25 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 65.2   วุฒิ นิติศาสตร์บัณฑิต   สาขา กฎหมาย   จบจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  จังหวัด เชียงใหม่
19 มกราคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

6
   ขับรถผู้บริหาร,,
  อายุ 43 ปีประสบการณ์ 10 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 12000 บาท
 GPA :   วุฒิ ม.3   สาขา มัธยมศึกษาตอนต้น   จบจาก โรงเรียน ศรีพฤฒา
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
19 มกราคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

7
  นักวิชาการสาธารณสุข,พนักงานต้อนรับ,พนักงานทั่วไป
  อายุ 28 ปีประสบการณ์ 1 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 13000 บาท
 GPA : 2.17   วุฒิ วทบ.   สาขา สาธารณสุขศาสตร์   จบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
  จังหวัด หนองคาย
19 มกราคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

8
  นักโภชนาการ,QC,ฝ่ายผลิต
  อายุ 25 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 13000 บาท
 GPA : 3.4   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา อาหารและโภชนาการ   จบจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  จังหวัด ระยอง
19 มกราคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

9
  พนักงานขาย,พนักงานต้อนรับ,พนักงานบริการ
  อายุ 22 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 3.08   วุฒิ ม6   สาขา วิทย์-คณิต   จบจาก โรงเรียนถนนหักพิทยาคม
  จังหวัด บุรีรัมย์
19 มกราคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

10
  Trainner,พนังานธุรการ/จัดซื้อ ,พนักงาน Call center
  อายุ 38 ปีประสบการณ์ 4 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 12000 บาท
 GPA : 2.10   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   จบจาก วิทยาลัยเมืองหาดใหญ่
  จังหวัด ยะลา
19 มกราคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

11
  Callcenter,นักข่าว,สปา
  อายุ 26 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 12000 บาท
 GPA : 2.35   วุฒิ อนุปริญญา   สาขา การตลาดคณะบริหารธุรกิจ   จบจาก เทคโนโลยีสยาม
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
19 มกราคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

12
  ออกแบบตกแต่ง,เขียนแบบ,ออกแบบผลิตภัณฑ์
  อายุ 24 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 13000 บาท
 GPA : 3.08   วุฒิ ศป.บ. ออกแบบอุตสาหกรรม   สาขา ออกแบบอุตสาหกรรม   จบจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
  จังหวัด เพชรบูรณ์
19 มกราคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

13
  ทำ Motion graphic,ตัดต่อวีดีโอ,ออกแบบผลิตภันณ์
  อายุ 26 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 3.14   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา เทคโนโลยีมัลติมีเดีย   จบจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรราชทงคลธัญบุรี
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
19 มกราคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

14
  พนักงานการเงิน,พนักงานธุระการ,พนักทั่วไป
  อายุ 34 ปีประสบการณ์ 3 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 1000 บาท
 GPA : 2.79   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา บริหารธุรกิจ(การจัดการทั่วไป)   จบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์
  จังหวัด เพชรบูรณ์
19 มกราคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

15
  พนักงานฝ่ายบริการลูกค้าหรือประชาสัมพันธ์,พนักงานธุรการ,Cell centre
  อายุ 27 ปีประสบการณ์ 10 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 2.72   วุฒิ ปวส   สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   จบจาก วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจขอนแก่น
  จังหวัด ปทุมธานี
19 มกราคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

16
  Administrator,ธุรการและฝ่ายบุคคล,เจ้าหน้าที่/พนักงานไอที
  อายุ 25 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 16000 บาท
 GPA : 3.18   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ   จบจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  จังหวัด อยุธยา
19 มกราคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

17
  ขายของหน้าร้าน,เครื่องดื่ม,,
  อายุ 30 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 9000 บาท
 GPA : 2.5   วุฒิ ม.6   สาขา วิทย์   จบจาก โรงเรียนกสน.เมืองเชียงใหม่
  จังหวัด เชียงใหม่
19 มกราคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

18
  พนักงานโรงงาน,,
  อายุ 26 ปีประสบการณ์ 1 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 9000 บาท
 GPA : 1.51   วุฒิ ม.ปลาย   สาขา วิทย์-คณิต   จบจาก การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตดอนเมือง
  จังหวัด ชลบุรี
19 มกราคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

19
  พนักงานบัญชี,,
  อายุ 24 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 12000 บาท
 GPA : 2.46   วุฒิ บช.ช   สาขา การบัญชี   จบจาก มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  จังหวัด ลพบุรี
19 มกราคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

20
  สินเชื่อ,ธุรการ,การเงิน
  อายุ 24 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 10000 บาท
 GPA : 2.45   วุฒิ ศศบ.   สาขา สหวิทยาการการบริหาร   จบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
  จังหวัด เชียงราย
18 มกราคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 - 13537 หน้าสุดท้าย >|