JobISP.com เว็บไซต์หางานคุณภาพ ที่รวบรวมงาน แหล่งหางาน สมัครงาน งานราชการ งานพิเศษ ประกาศรับสมัครงาน ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน Resume หาคนทำงาน jobs ทั่วประเทศ กว่า 10,000 อัตรา

   

ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 272071 ฉบับ

1
  พนักงานขาย,เจ้าหน้าที่การตลาด,
  อายุ 26 ปีประสบการณ์ 2 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 18000 บาท
 GPA : 2.52   วุฒิ ปริญญษตรี   สาขา เศรษฐศาสตร์   จบจาก ราชมงคล ธัญบุรี
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
19 เมษายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

2
  เจ้าหน้าที่ธุรการ,เจ้าหน้าที่การตลาด,พนักงานธนาคาร
  อายุ 28 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 2.14   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา การตลาด   จบจาก มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
19 เมษายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

3
  Application Consultant,ครูสอนภาษาอังกฤษ,
  อายุ 26 ปีประสบการณ์ 1 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 20000 บาท
 GPA : 3.58   วุฒิ วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต   สาขา ระบบสารสนเทศทางการบัญชี   จบจาก มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
19 เมษายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

4
  ฝ่ายผลิต,,
  อายุ 22 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 9000 บาท
 GPA : 3.68   วุฒิ ปวช.   สาขา การบัญชี   จบจาก วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ
  จังหวัด ระยอง
19 เมษายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

6
  พนักงานขาย,,
  อายุ 31 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 12000 บาท
 GPA : 3.22   วุฒิ ป.ตรี   สาขา การตลาด   จบจาก ม.กรุงเทพ
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
19 เมษายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

7
  ช่างเชื่อม ท่อ ,,
  อายุ 33 ปีประสบการณ์ 8 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 18000 บาท
 GPA : -   วุฒิ ม.3   สาขา -   จบจาก ก.ศ.น อ.ศรีราชา
  จังหวัด ราชบุรี
19 เมษายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

8
  สัตวบาลฟาร์ม,,
  อายุ 27 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 2.04   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา วิทยาศาสตร์เกษตร   จบจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
19 เมษายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

9
  พนักงานขาย,พนักงานคลังสินค้า,พนักงานขับรถ
  อายุ 28 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 12000 บาท
 GPA :   วุฒิ ม.3   สาขา การตลาด   จบจาก ร.ร สามแยกคลองหลอแหล
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
19 เมษายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

10
  สัตวบาล,พนักงานควบคุมคุณภาพ,ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน
  อายุ 25 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 13000 บาท
 GPA : 2.75   วุฒิ วิทยาศาสตร์บัณฑิต   สาขา สัตวศาสตร์   จบจาก มหาวิทยาลัยพะเยา
  จังหวัด ขอนแก่น
19 เมษายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

11
  ลูกจ้างทั่วไป,,
  อายุ 38 ปีประสบการณ์ 10 ปีเงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท
 GPA : 3.09   วุฒิ ม.6   สาขา ทั่วไป   จบจาก ก.ศ.น อำเภอเพ็ญ
  จังหวัด อุดรธานี
19 เมษายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

12
  ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการ,พนักงานธุรการ,เจ้าหน้าที่บุคคล
  อายุ 41 ปีประสบการณ์ 3 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 2.30   วุฒิ รป.บ.   สาขา รัฐประศาสนศาสตร์   จบจาก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  จังหวัด ลพบุรี
19 เมษายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

13
  พนักงานบุคคล,,
  อายุ 25 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 10000 บาท
 GPA : 2.78   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา การปกครองท้องถิ่น   จบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
  จังหวัด นครศรีธรรมราช
19 เมษายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

14
  ธุรการ,,
  อายุ 25 ปีประสบการณ์ 2 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 9000 บาท
 GPA : 3.12   วุฒิ ปวส.   สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   จบจาก วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านสวนพัฒนา
  จังหวัด นครพนม
19 เมษายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

15
  หัวหน้าช่างเทคนิคอาคาร,ช่างดูแลส่วนกลาง,,
  อายุ 41 ปีประสบการณ์ 5 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 20000 บาท
 GPA : 2034   วุฒิ ปวช   สาขา ช่างยนต์   จบจาก เทคโนโลยีกรุงเทพ
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
19 เมษายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

16
  วิศวกร,QA/QC,
  อายุ 25 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 18000 บาท
 GPA : 2.05   วุฒิ วศบ.   สาขา วิศวกรรมเครื่องกล   จบจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
  จังหวัด ระยอง
19 เมษายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

17
  เจ้าหน้าที่บุคคล,เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ,เจ้าหน้าที่ธุรการ
  อายุ 28 ปีประสบการณ์ 3 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 2.10   วุฒิ วทบ.   สาขา วิทยาศาสตร์การประมง   จบจาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิท
  จังหวัด ชุมพร
19 เมษายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

18
  พนักงานประจำออฟฟิต,,
  อายุ 25 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 14000 บาท
 GPA : 2.8   วุฒิ บริหารธุรกิจบัณฑิต   สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   จบจาก มหาวิยาลัยรัตนบัณฑิต
  จังหวัด นครราชสีมา
19 เมษายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

19
  พนักงานธุระการ,พนักงานบริการ,พนักงานต้อนรับ
  อายุ 29 ปีประสบการณ์ 2 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 9000 บาท
 GPA :   วุฒิ ปวส   สาขา การจัดการ   จบจาก วิทยาลัยการจัดการเพชรเกษม
  จังหวัด กาญจนบุรี
19 เมษายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

20
  ประชาสัมพันธ์,พนักงานต้อนรับ,callcenter
  อายุ 29 ปีประสบการณ์ 6 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 13000 บาท
 GPA : 3.6   วุฒิ ม.ปลาย   สาขา ศิลป์-ภาษา   จบจาก อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์
  จังหวัด นครปฐม
19 เมษายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 - 13604 หน้าสุดท้าย >|