JobISP.com เว็บไซต์หางานคุณภาพ ที่รวบรวมงาน แหล่งหางาน สมัครงาน งานราชการ งานพิเศษ ประกาศรับสมัครงาน ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน Resume หาคนทำงาน jobs ทั่วประเทศ กว่า 10,000 อัตรา

   

      Resume จะแสดงผลทั้งหมดเมื่อท่านได้ชำระค่าโฆษณา หรือ ได้สมัครเป็นสมาชิกแล้วเท่านั้น ดูรายละเอียดได้ที่นี่ .. คลิ๊ก ..


[ภาพ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น]

พิมพ์ใบสมัครนี้


  เอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี)


1. ข้อมูลส่วนตัว
 ชื่อ-นามสกุล : [ เฉพาะ สมาชิก เท่านั้น สนใจ คลิกที่นี่ ]
 เพศ : หญิง
 สถานะสมรส : โสด
 สัญชาติ : ไทย
 ศาสนา :      พุทธ
 วันเกิด : 26 มกราคม 2534      อายุ 28 ปี
 ส่วนสูง :      150 CM    42 Kg
 สถานะภาพทางทหาร :     
2. ที่อยู่ - ติดต่อ
 ที่อยู่ :      [ เฉพาะ สมาชิก เท่านั้น สนใจ คลิกที่นี่ ]
 จังหวัด :      เชียงใหม่
 รหัสไปรษณีย์ :      50300
 Email :      [ เฉพาะ สมาชิก เท่านั้น สนใจ คลิกที่นี่ ]
 โทรศัพท์ :      [ เฉพาะ สมาชิก เท่านั้น สนใจ คลิกที่นี่ ]
 มือถือ :      [ เฉพาะ สมาชิก เท่านั้น สนใจ คลิกที่นี่ ]
3. ตำแหน่งงานที่สนใจ
 ลักษณะงานที่ต้องการ :      Full Time ,
 ตำแหน่งที่สนใจ :      เซลล์ขายสารเคมี, ผู้ช่วยวิจัย , หัวหน้าควบคุมคุณภาพ
 ระดับเงินเดือนที่ต้องการ :       บาท ขึ้นไป
4. การศึกษา
 ปัจจุบัน :      จบการศึกษาแล้ว เมื่อ พ.ศ 2556
การศึกษาสูงสุด
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 ชื่อสถานศึกษา : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
 สาขาวิชา : เทคโนโลยีชีวภาพ
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :      2.42
การศึกษาก่อนหน้านี้
 ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาต้น-ปลาย
 ชื่อสถานศึกษา :      โรงเรียนสีคิ้ว สวัสดิ์ผดุงวิทยา
 วุฒิการศึกษา :      มัธยมศึกษาตอนปลาย
 สาขาวิชา :      วิทย์-คณิต
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :      3.00
5. การทำงาน
 ประสบการณ์ทำงานทั้งหมด :      3 ปี
ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก :      เมษายน 2558 ถึง 2561
 บริษัท : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 ที่อยู่บริษัท : 110 ถนนอินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
 ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนักวิจัย
 เงินเดือน :
 ลักษณะงานที่ทำ :      งานด้าน Molecular
1.สกัด DNA ของตัวอย่างแบคทีเรียโดยใช้ ชุด kit DNA Tissue kit
สกัด DNA ของตัวอย่างเลือดโดยใช้ ชุด kit DNA Blood kit
2.เตรียมตัวอย่างสำหรับการทำ PCR และ gel electrophoresis
3.เตรียมผลิตภัณฑ์ เพื่อส่ง sequence ในบางกรณี
งานด้าน cell culture
1.ทดสอบเซลล์ด้วยวิธี Elisa
2.เตรียมตัวอย่างเลือดด้วยวิธี PBMC
3.เลี้ยงเซลล์เม็ดเลือดขาว, เซลล์ไวรัส เปลี่ยนmedia ให้เซลล์ ดูการเติบโตของเซลล์
ภายใต้กล้องจุลทรรศน์
4. เคยทำเซลล์ด้วยวิธี FLOW CYTOMETRIC
ประสบการณ์ทำงาน [2]
 เริ่มจาก :      มิถุนายน 2557 ถึง มีนาคม 2558
 บริษัท :      บริษัทพรีเซิร์ฟ อะโกร โปรดักส์ จำกัด
 ที่อยู่บริษัท :      ตำบล ขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
 ตำแหน่ง :      พนักงานประกันคุณภาพประจำห้องปฏิบัติการ
 เงินเดือน :     
 ลักษณะงานที่ทำ :      1.ตรวจเชื้อ จากผลิตภัณฑ์ ที่โรงงานผลิตในแต่ละวัน
2.รายงานผลเชื้อให้กับบริษัท
3.ควบคุมคุณภาพของพนักงาน
6. ฝึกอบรม
การฝึกอบรม
 เริ่มจาก :      มกราคม 2557 ถึง มกราคม 2557
 สถาบัน : สถาบันอาหารกระทรวงอุตสาหกรรม
 หลักสูตร : ความสำคัญและการตรวจรับรองอาหารฮาลาลเพื่อการส่งออก
7. ความสามารถพิเศษ
.
ความสามารถทางภาษา
 ภาษาอังกฤษ :      พูด ปานกลาง     อ่าน ดี     เขียน ดี
ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์
 โปรแกรมทั่วไปในสำนักงาน : MS Word Ms Excel Ms Powerpoint
 ระบบปฎิบัติการ / เครือข่าย : Windows
 พิมพ์ดีด :      ภาษาไทย 33 คำ/นาที     ภาษาอังกฤษ 27 คำ/นาที
 ด้านคอมพิวเตอร์อื่นๆ :
ความสามารถด้านการขับขี่
 ความสามารถทั่วไป :      รถจักรยานยนต์ ,
 ยานพาหนะส่วนตัว :      รถจักรยานยนต์ ,
 ความสามารถอื่น : มีความถนัดในการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือพื้นฐานในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา
8. ผลงานที่น่าสนใจ
 โครงการ/ผลงาน :      งานวิจัย เรื่องการคัดเลือกเชื้อแบคทีเรียที่ผลิต indole acetic acid จากน้ำหมักพืช
 บุคคลอ้างอิง :      [ เฉพาะ สมาชิก เท่านั้น สนใจ คลิกที่นี่ ]