JobISP.com เว็บไซต์หางานคุณภาพ ที่รวบรวมงาน แหล่งหางาน สมัครงาน งานราชการ งานพิเศษ ประกาศรับสมัครงาน ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน Resume หาคนทำงาน jobs ทั่วประเทศ กว่า 10,000 อัตรา

   

      Resume จะแสดงผลทั้งหมดเมื่อท่านได้ชำระค่าโฆษณา หรือ ได้สมัครเป็นสมาชิกแล้วเท่านั้น ดูรายละเอียดได้ที่นี่ .. คลิ๊ก ..






[ภาพ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น]

พิมพ์ใบสมัครนี้


  เอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี)


1. ข้อมูลส่วนตัว
 ชื่อ-นามสกุล : [ เฉพาะ สมาชิก เท่านั้น สนใจ คลิกที่นี่ ]
 เพศ : หญิง
 สถานะสมรส : โสด
 สัญชาติ : ไทย
 ศาสนา :      พุทธ
 วันเกิด : 16 มีนาคม 2525      อายุ 37 ปี
 ส่วนสูง :      163 CM    52 Kg
 สถานะภาพทางทหาร :     
2. ที่อยู่ - ติดต่อ
 ที่อยู่ :      [ เฉพาะ สมาชิก เท่านั้น สนใจ คลิกที่นี่ ]
 จังหวัด :      ปทุมธานี
 รหัสไปรษณีย์ :      12120
 Email :      [ เฉพาะ สมาชิก เท่านั้น สนใจ คลิกที่นี่ ]
 โทรศัพท์ :      [ เฉพาะ สมาชิก เท่านั้น สนใจ คลิกที่นี่ ]
 มือถือ :      [ เฉพาะ สมาชิก เท่านั้น สนใจ คลิกที่นี่ ]
3. ตำแหน่งงานที่สนใจ
 ลักษณะงานที่ต้องการ :      Full Time ,
 ตำแหน่งที่สนใจ :      พยาบาลวิชาชีพ, ,
 ระดับเงินเดือนที่ต้องการ :      35,000 บาท ขึ้นไป
4. การศึกษา
 ปัจจุบัน :      จบการศึกษาแล้ว เมื่อ พ.ศ 2548
การศึกษาสูงสุด
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 ชื่อสถานศึกษา : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล
 วุฒิการศึกษา : พยาบาลศาสตร์บัณฑิต
 สาขาวิชา : พยาบาลศาสตร์
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :      3.24
การศึกษาก่อนหน้านี้
 ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาต้น-ปลาย
 ชื่อสถานศึกษา :      โรงเรียนโยธินบูรณะ
 วุฒิการศึกษา :      มัธยมศึกษาปีที่6
 สาขาวิชา :      วิทย์-คณิต
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :      2.75
5. การทำงาน
 ประสบการณ์ทำงานทั้งหมด :      10 ปี
ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก :      พฤษภาคม 2548 ถึง พฤษภาคม 2551
 บริษัท : โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
 ที่อยู่บริษัท : ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
 ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ
 เงินเดือน : 12500
 ลักษณะงานที่ทำ :      พยาบาลวิชาชีพประจำหัวผู้ป่วยศัลยกรรมอุบัติเหตุ
ประสบการณ์ทำงาน [2]
 เริ่มจาก :      พฤษภาคม 2551 ถึง พฤษภาคม 2558
 บริษัท :      โรงพยาบาลกรุงเทพ-พัทยา
 ที่อยู่บริษัท :      301 ม.6 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
 ตำแหน่ง :      พยาบาลวิชาชีพประจำแผนกอุบัติเหตุแลฉุกเฉิน
 เงินเดือน :      36000
 ลักษณะงานที่ทำ :      พยาบาลวิชาชีพประจำแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
พยาบาลประจำรถAmbulance
6. ฝึกอบรม
การฝึกอบรม
 เริ่มจาก :      มีนาคม 2556 ถึง มิถุนายน 2556
 สถาบัน : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 หลักสูตร : การพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมประสาทและอายุรกรรมประสาท
การฝึกอบรม [2]
 เริ่มจาก : กันยายน 2554 ถึง กันยายน 2554
 สถาบัน : สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน
 หลักสูตร : ครู ก
7. ความสามารถพิเศษ
ความสามารถทางภาษา
 ภาษาอังกฤษ :      พูด ดี     อ่าน ดี     เขียน ปานกลาง
ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์
 โปรแกรมทั่วไปในสำนักงาน : MS Word Ms Excel Ms Powerpoint
 พิมพ์ดีด :      ภาษาไทย 50 คำ/นาที     ภาษาอังกฤษ 30 คำ/นาที
 ด้านคอมพิวเตอร์อื่นๆ :
ความสามารถด้านการขับขี่
 ความสามารถทั่วไป :      รถยนต์ ,
 ยานพาหนะส่วนตัว :      รถยนต์ ,
 ความสามารถอื่น :
8. ผลงานที่น่าสนใจ
 โครงการ/ผลงาน :      พยาบาลวิชาชีพมีประสบการณ์งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน งาน Pre-hospital
เป็นอาจารย์สอนผู้เข้าอบรมหลักสูตร EMT-B 110 ชั่วโมง (ครู ก ของ สพฉ)
พยาบาลวิชาชีพมีความรู้เฉพาะทางหลักสูตรระบบประสาท
เป็นวิทยากรการดูแลผู้ป่วยระบบประสาท
 บุคคลอ้างอิง :      [ เฉพาะ สมาชิก เท่านั้น สนใจ คลิกที่นี่ ]