JobISP.com เว็บไซต์หางานคุณภาพ ที่รวบรวมงาน แหล่งหางาน สมัครงาน งานราชการ งานพิเศษ ประกาศรับสมัครงาน ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน Resume หาคนทำงาน jobs ทั่วประเทศ กว่า 10,000 อัตรา

   

      Resume จะแสดงผลทั้งหมดเมื่อท่านได้ชำระค่าโฆษณา หรือ ได้สมัครเป็นสมาชิกแล้วเท่านั้น ดูรายละเอียดได้ที่นี่ .. คลิ๊ก ..


[ภาพ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น]

พิมพ์ใบสมัครนี้


  เอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี)


1. ข้อมูลส่วนตัว
 ชื่อ-นามสกุล : [ เฉพาะ สมาชิก เท่านั้น สนใจ คลิกที่นี่ ]
 เพศ : ชาย
 สถานะสมรส : โสด
 สัญชาติ : ไทย
 ศาสนา :      พุทธ
 วันเกิด : 22 มกราคม 2527      อายุ 35 ปี
 ส่วนสูง :      176 CM    73 Kg
 สถานะภาพทางทหาร :      ผ่านการเกณฑ์แล้ว
2. ที่อยู่ - ติดต่อ
 ที่อยู่ :      [ เฉพาะ สมาชิก เท่านั้น สนใจ คลิกที่นี่ ]
 จังหวัด :      สมุทรสาคร
 รหัสไปรษณีย์ :      74000
 Email :      [ เฉพาะ สมาชิก เท่านั้น สนใจ คลิกที่นี่ ]
 โทรศัพท์ :      [ เฉพาะ สมาชิก เท่านั้น สนใจ คลิกที่นี่ ]
 มือถือ :      [ เฉพาะ สมาชิก เท่านั้น สนใจ คลิกที่นี่ ]
3. ตำแหน่งงานที่สนใจ
 ลักษณะงานที่ต้องการ :      Full Time ,
 ตำแหน่งที่สนใจ :      พนักงานขับรถ, พนักงานส่งเอกสาร , พนักงานขาย
 ระดับเงินเดือนที่ต้องการ :      14,000 บาท ขึ้นไป
4. การศึกษา
 ปัจจุบัน :      จบการศึกษาแล้ว เมื่อ พ.ศ
การศึกษาสูงสุด
 ระดับการศึกษา : ปวช
 ชื่อสถานศึกษา : มหาวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
 วุฒิการศึกษา : ปวช
 สาขาวิชา : ช่างยนต์
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :      2.90
การศึกษาก่อนหน้านี้
 ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาต้น-ปลาย
 ชื่อสถานศึกษา :      โรงเรียนสุวรรณสุทธารามวิทยา
 วุฒิการศึกษา :      มัธยมศึกษตอนต้น
 สาขาวิชา :     
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :     
5. การทำงาน
 ประสบการณ์ทำงานทั้งหมด :      7 ปี
ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก :      กรกฎาคม 2551 ถึง สิงหาคม 2559
 บริษัท : พร้อมแพค จำกัด
 ที่อยู่บริษัท : 35/132 ม.2 ต.บางน้ำจืด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
 ตำแหน่ง : พนักงานขาย
 เงินเดือน : 16500
 ลักษณะงานที่ทำ :      หาลูกค้ารายใหม่
ดูแลลูกค้ารายเก่า
ส่งเอกสาร วางบิล-รับเช็ค
ประสบการณ์ทำงาน [2]
 เริ่มจาก :      ตุลาคม 2559 ถึง สิงหาคม 2560
 บริษัท :      วันธัชช์โปรเฟสชั่นนัล
 ที่อยู่บริษัท :      99/5 ม.4 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
 ตำแหน่ง :      พนักงานรับ-ส่งเอกสาร
 เงินเดือน :      15000
 ลักษณะงานที่ทำ :      รับเช็ค วางบิล เป็นตัวแทนบริษัทติดต่องานราชการ
ส่งสินค้า
6. ฝึกอบรม
การฝึกอบรม
 เริ่มจาก :      ถึง
 สถาบัน :
 หลักสูตร :
7. ความสามารถพิเศษ
ความสามารถทางภาษา
 ภาษาอังกฤษ :      พูด ปานกลาง     อ่าน ปานกลาง     เขียน ดี
ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์
 โปรแกรมทั่วไปในสำนักงาน : MS Word Ms Excel
 พิมพ์ดีด :      ภาษาไทย คำ/นาที     ภาษาอังกฤษ คำ/นาที
 ด้านคอมพิวเตอร์อื่นๆ :
ความสามารถด้านการขับขี่
 ความสามารถทั่วไป :      รถยนต์ , รถจักรยานยนต์ ,
 ยานพาหนะส่วนตัว :      รถยนต์ , รถจักรยานยนต์ ,
 ความสามารถอื่น :
8. ผลงานที่น่าสนใจ
 โครงการ/ผลงาน :     
 บุคคลอ้างอิง :      [ เฉพาะ สมาชิก เท่านั้น สนใจ คลิกที่นี่ ]