JobISP.com เว็บไซต์หางานคุณภาพ ที่รวบรวมงาน แหล่งหางาน สมัครงาน งานราชการ งานพิเศษ ประกาศรับสมัครงาน ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน Resume หาคนทำงาน jobs ทั่วประเทศ กว่า 10,000 อัตรา

   

      Resume จะแสดงผลทั้งหมดเมื่อท่านได้ชำระค่าโฆษณา หรือ ได้สมัครเป็นสมาชิกแล้วเท่านั้น ดูรายละเอียดได้ที่นี่ .. คลิ๊ก ..


[ภาพ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น]

พิมพ์ใบสมัครนี้


  เอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี)


1. ข้อมูลส่วนตัว
 ชื่อ-นามสกุล : [ เฉพาะ สมาชิก เท่านั้น สนใจ คลิกที่นี่ ]
 เพศ : หญิง
 สถานะสมรส : โสด
 สัญชาติ : ไทย
 ศาสนา :      พุท
 วันเกิด : 26 ธันวาคม 2535      อายุ 27 ปี
 ส่วนสูง :      164 CM    43 Kg
 สถานะภาพทางทหาร :      -
2. ที่อยู่ - ติดต่อ
 ที่อยู่ :      [ เฉพาะ สมาชิก เท่านั้น สนใจ คลิกที่นี่ ]
 จังหวัด :      นครสวรรค์
 รหัสไปรษณีย์ :      60180
 Email :      [ เฉพาะ สมาชิก เท่านั้น สนใจ คลิกที่นี่ ]
 โทรศัพท์ :      [ เฉพาะ สมาชิก เท่านั้น สนใจ คลิกที่นี่ ]
 มือถือ :      [ เฉพาะ สมาชิก เท่านั้น สนใจ คลิกที่นี่ ]
3. ตำแหน่งงานที่สนใจ
 ลักษณะงานที่ต้องการ :      Full Time ,
 ตำแหน่งที่สนใจ :      ธุรการ, บัญชี , เลขานุการ
 ระดับเงินเดือนที่ต้องการ :      15,000 บาท ขึ้นไป
4. การศึกษา
 ปัจจุบัน :      จบการศึกษาแล้ว เมื่อ พ.ศ 2557
การศึกษาสูงสุด
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 ชื่อสถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 วุฒิการศึกษา : ป.ตรี
 สาขาวิชา : รัฐศาสตร์
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :      2.92
การศึกษาก่อนหน้านี้
 ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาต้น-ปลาย
 ชื่อสถานศึกษา :      โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม
 วุฒิการศึกษา :      ม.ปลาย
 สาขาวิชา :      ศิลป์ภาษา
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :      2.69
5. การทำงาน
 ประสบการณ์ทำงานทั้งหมด :      1 ปี
ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก :      มีนาคม 2559 ถึง กันยายน 2559
 บริษัท : Diamond for you
 ที่อยู่บริษัท : จังหวัดนครสวรรค์
 ตำแหน่ง : พนักงานขาย
 เงินเดือน : 9000
 ลักษณะงานที่ทำ :      ขายเพชร
6. ฝึกอบรม
การฝึกอบรม
 เริ่มจาก :      พฤษภาคม 2556 ถึง พฤษภาคม 2556
 สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 หลักสูตร : คบ. 4 ปี
7. ความสามารถพิเศษ
.
ความสามารถทางภาษา
 ภาษาอังกฤษ :      พูด ปานกลาง     อ่าน ปานกลาง     เขียน ปานกลาง
 ไทย     พูด ดีมาก     อ่าน ดีมาก     เขียน ดีมาก
ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์
 โปรแกรมทั่วไปในสำนักงาน : MS Word Ms Excel Ms Powerpoint บัญชี Express
 โปรแกรมด้านกราฟฟิคดีไซน์ : Photoshop Flash
 โปแกรม / ภาษาคอมพิวเตอร์ / Website : Visual Basic Basic
 ด้านฐานข้อมูล : Mssql
 ระบบปฎิบัติการ / เครือข่าย : Windows
 พิมพ์ดีด :      ภาษาไทย คำ/นาที     ภาษาอังกฤษ คำ/นาที
 ด้านคอมพิวเตอร์อื่นๆ :
ความสามารถด้านการขับขี่
 ความสามารถทั่วไป :      รถยนต์ , รถจักรยานยนต์ ,
 ยานพาหนะส่วนตัว :      รถจักรยานยนต์ ,
 ความสามารถอื่น : ด้านกีฬา
8. ผลงานที่น่าสนใจ
 โครงการ/ผลงาน :      ได้รับการเรียนดีเด่นตอนมัธยมตอนต้น
ได้รับรางวัลบุคลิกภาพดีเด่น ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 บุคคลอ้างอิง :      [ เฉพาะ สมาชิก เท่านั้น สนใจ คลิกที่นี่ ]