JobISP.com เว็บไซต์หางานคุณภาพ ที่รวบรวมงาน แหล่งหางาน สมัครงาน งานราชการ งานพิเศษ ประกาศรับสมัครงาน ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน Resume หาคนทำงาน jobs ทั่วประเทศ กว่า 10,000 อัตรา

   

      Resume จะแสดงผลทั้งหมดเมื่อท่านได้ชำระค่าโฆษณา หรือ ได้สมัครเป็นสมาชิกแล้วเท่านั้น ดูรายละเอียดได้ที่นี่ .. คลิ๊ก ..


[ภาพ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น]

พิมพ์ใบสมัครนี้


  เอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี)


1. ข้อมูลส่วนตัว
 ชื่อ-นามสกุล : [ เฉพาะ สมาชิก เท่านั้น สนใจ คลิกที่นี่ ]
 เพศ : ชาย
 สถานะสมรส : โสด
 สัญชาติ : ไทย
 ศาสนา :      พุทธ
 วันเกิด : 28 กันยายน 2537      อายุ 25 ปี
 ส่วนสูง :      173 CM    80 Kg
 สถานะภาพทางทหาร :      พ้นสภาพ
2. ที่อยู่ - ติดต่อ
 ที่อยู่ :      [ เฉพาะ สมาชิก เท่านั้น สนใจ คลิกที่นี่ ]
 จังหวัด :      กรุงเทพมหานคร
 รหัสไปรษณีย์ :      10240
 Email :      [ เฉพาะ สมาชิก เท่านั้น สนใจ คลิกที่นี่ ]
 โทรศัพท์ :      [ เฉพาะ สมาชิก เท่านั้น สนใจ คลิกที่นี่ ]
 มือถือ :      [ เฉพาะ สมาชิก เท่านั้น สนใจ คลิกที่นี่ ]
3. ตำแหน่งงานที่สนใจ
 ลักษณะงานที่ต้องการ :      Full Time ,
 ตำแหน่งที่สนใจ :      ผู้จัดการการตลาด, ผู้จัดการทั่วไป , ผู้บริหารการตลาด
 ระดับเงินเดือนที่ต้องการ :      15,000 บาท ขึ้นไป
4. การศึกษา
 ปัจจุบัน :      จบการศึกษาแล้ว เมื่อ พ.ศ 2558
การศึกษาสูงสุด
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 ชื่อสถานศึกษา : มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
 วุฒิการศึกษา : บธ.บ.
 สาขาวิชา : การตลาด
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :      2.91
การศึกษาก่อนหน้านี้
 ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาต้น-ปลาย
 ชื่อสถานศึกษา :      โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
 วุฒิการศึกษา :      ม.ปลาย
 สาขาวิชา :      วิทย์-คณิตและคอมพิวเตอร์
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :      2.98
5. การทำงาน
 ประสบการณ์ทำงานทั้งหมด :      0 ปี
6. ฝึกอบรม
การฝึกอบรม
 เริ่มจาก :      ถึง
 สถาบัน :
 หลักสูตร :
7. ความสามารถพิเศษ
ความสามารถทางภาษา
 ภาษาอังกฤษ :      พูด ปานกลาง     อ่าน ปานกลาง     เขียน ปานกลาง
 ภาษาจีน     พูด ปานกลาง     อ่าน ปานกลาง     เขียน ปานกลาง
ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์
 โปรแกรมทั่วไปในสำนักงาน : MS Word Ms Excel Ms Powerpoint
 โปรแกรมด้านกราฟฟิคดีไซน์ : Photoshop
 พิมพ์ดีด :      ภาษาไทย 31 คำ/นาที     ภาษาอังกฤษ 29 คำ/นาที
 ด้านคอมพิวเตอร์อื่นๆ :
ความสามารถด้านการขับขี่
 ความสามารถทั่วไป :      รถยนต์ , รถจักรยานยนต์ ,
 ยานพาหนะส่วนตัว :     
 ความสามารถอื่น :
8. ผลงานที่น่าสนใจ
 โครงการ/ผลงาน :      -คณะกรรมการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ฝ่ายวิชาการ
-ผู้คิดและจัดโครงการนักศึกษา โครงการ ?พี่สอนน้องสอบ?
-ประธานโครงการนักศึกษา โครงการ ?ทำบุญตักบาตรตอนเช้าทุกเดือน?
-ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการนักศึกษา โครงการ ?เทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 2?
-ที่ปรึกษาฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการนักศึกษา โครงการ ?เทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 3?
-นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมเชิงวิชาการทางบริหารธุรกิจระดับชาติ ครั้งที่ 4 เรื่อง "กลยุทธ์ของธุรกิจแบบ ทีช สตาร์ทอัพ: กรณีศึกษาบริษัท เอนนี่แวร์ ทู โก"
-นำเสนอผลงานวิจัยในโครงการการประชุมวิชาการทางบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 2 เรื่อง "ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อไวน์ : กรณีศึกษาร้านเวิลด์คลาสไวน์"
 บุคคลอ้างอิง :      [ เฉพาะ สมาชิก เท่านั้น สนใจ คลิกที่นี่ ]