JobISP.com เว็บไซต์หางานคุณภาพ ที่รวบรวมงาน แหล่งหางาน สมัครงาน งานราชการ งานพิเศษ ประกาศรับสมัครงาน ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน Resume หาคนทำงาน jobs ทั่วประเทศ กว่า 10,000 อัตรา

   

      Resume จะแสดงผลทั้งหมดเมื่อท่านได้ชำระค่าโฆษณา หรือ ได้สมัครเป็นสมาชิกแล้วเท่านั้น ดูรายละเอียดได้ที่นี่ .. คลิ๊ก ..


[ภาพ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น]

พิมพ์ใบสมัครนี้


  เอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี)


1. ข้อมูลส่วนตัว
 ชื่อ-นามสกุล : [ เฉพาะ สมาชิก เท่านั้น สนใจ คลิกที่นี่ ]
 เพศ : ชาย
 สถานะสมรส : โสด
 สัญชาติ : ไทย
 ศาสนา :      พุทธ
 วันเกิด : 28 กุมภาพันธ์ 2531      อายุ 31 ปี
 ส่วนสูง :      160 CM    52 Kg
 สถานะภาพทางทหาร :     
2. ที่อยู่ - ติดต่อ
 ที่อยู่ :      [ เฉพาะ สมาชิก เท่านั้น สนใจ คลิกที่นี่ ]
 จังหวัด :      บุรีรัมย์
 รหัสไปรษณีย์ :      31000
 Email :      [ เฉพาะ สมาชิก เท่านั้น สนใจ คลิกที่นี่ ]
 โทรศัพท์ :      [ เฉพาะ สมาชิก เท่านั้น สนใจ คลิกที่นี่ ]
 มือถือ :      [ เฉพาะ สมาชิก เท่านั้น สนใจ คลิกที่นี่ ]
3. ตำแหน่งงานที่สนใจ
 ลักษณะงานที่ต้องการ :      Full Time , Part Time ,
 ตำแหน่งที่สนใจ :      เสมียนทนาย, ธุรการบุคคล , ผู้จัดการฝึกหัด
 ระดับเงินเดือนที่ต้องการ :      12,000 บาท ขึ้นไป
4. การศึกษา
 ปัจจุบัน :      จบการศึกษาแล้ว เมื่อ พ.ศ 2554
การศึกษาสูงสุด
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 ชื่อสถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญนา
 วุฒิการศึกษา : นิติศาสตร์บัณฑิต
 สาขาวิชา : นิติศาสตร์
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :      2.72
การศึกษาก่อนหน้านี้
 ระดับการศึกษา : ต่ำกว่ามัธยม
 ชื่อสถานศึกษา :     
 วุฒิการศึกษา :     
 สาขาวิชา :     
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :     
5. การทำงาน
 ประสบการณ์ทำงานทั้งหมด :      2 ปี
ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก :      กันยายน 2556 ถึง กันยายน ปัจจุบัน
 บริษัท : เพชรศรีเจริญปิโตรเลียม จำกัด
 ที่อยู่บริษัท : 188 หมู่ 14 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140 โทรศัพท์ 044-666222
 ตำแหน่ง : ธุรการบุคคล
 เงินเดือน : 11,000
 ลักษณะงานที่ทำ :      - จัดแผนระบบการทำงานบุคคลให้กับบริษัทฯ
- ร่างระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงาน และดูแลเอกสาร
- สรรหาบุคลกร และบรรจุแต่งตั้ง
- ดูแลงานด้านประกันสังคม
- ควบคุมดูแล และฝึกอบรมพนักงาน
- ดูแลจัดการโครงการ 5ส. , Safety และ HSSE ของบริษัทฯ
ประสบการณ์ทำงาน [2]
 เริ่มจาก :      กรกฎาคม 2554 ถึง กุมภาพันธ์ 2555
 บริษัท :      สวัสดีพาณิช เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
 ที่อยู่บริษัท :      ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
 ตำแหน่ง :      ธุรการบุคคลและลูกค้าสัมพันธ์
 เงินเดือน :      9,000
 ลักษณะงานที่ทำ :      - ช่วยปฏิบัติงานเกี่ยวกับร่างระเบียบปฏิบัติงานของพนักงาน กำหนดหลักสูตรและจัดเตรียมการฝึกอบรมพนักงานให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน
- ช่วยผู้บังคับบัญชาบริหารทรัพยากรบุคคล และประสานงานระหว่างพนักงานกับองค์กร
- สรรหาบุคลกรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาทำงานหรือบริหารงาน และบรรจุคนให้เหมาะสมกับงาน
- อบรมพนักงานเพื่อเสริมสร้างทัศนะคติที่ดีต่อองค์กร และสงวนทรัพยากรบุคลที่มีความรู้ความสามารถ ให้อยู่กับองค์กรให้ยาวนานที่สุด
- ช่วยบริษัทในการจัดเตรียมกำหนดค่าตอบแทนแรงงานในรูปแบบต่างๆ เช่น โบนัส ค่าจ้างแรงงานหรือสวัสดิการอื่น ๆ ตลอดจนการแจ้งกับพนักงาน เมื่อเกษียนหรือหมดสัญญาจ้าง โดยให้ความเป็นธรรมแก่บุคลากร และพยายามช่วยเหลือพนักงานแทนทดแทนในกรณีเลิกจ้าง
- ประสานงานระหว่างองค์กรกับลูกค้า เพื่อเพิ่มความสัมพันธ์อันดีในการผูกขาดทางการค้าในระยะยาว
6. ฝึกอบรม
การฝึกอบรม
 เริ่มจาก :      ถึง
 สถาบัน :
 หลักสูตร :
7. ความสามารถพิเศษ
.
ความสามารถทางภาษา
 ภาษาอังกฤษ :      พูด ปานกลาง     อ่าน ดี     เขียน ปานกลาง
ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์
 โปรแกรมทั่วไปในสำนักงาน : MS Word Ms Powerpoint
 โปรแกรมด้านกราฟฟิคดีไซน์ : Photoshop
 โปแกรม / ภาษาคอมพิวเตอร์ / Website : Dreamweaver Html PHP Pascal
 ระบบปฎิบัติการ / เครือข่าย : Windows
 พิมพ์ดีด :      ภาษาไทย คำ/นาที     ภาษาอังกฤษ คำ/นาที
 ด้านคอมพิวเตอร์อื่นๆ :
ความสามารถด้านการขับขี่
 ความสามารถทั่วไป :      รถจักรยานยนต์ ,
 ยานพาหนะส่วนตัว :     
 ความสามารถอื่น : การทำสำเนาเอกสารต่างๆทางกฏหมาย ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท เช่น หนังสือทวงถาม หนังสือสัญญาจ้างแรงงาน เป็นต้น
8. ผลงานที่น่าสนใจ
 โครงการ/ผลงาน :      - ชนะการแข่งขันลงโปรแกรมและซอฟแวร์คอมคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. ของวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ ปี 2548
- ชนะเลิศการกล่าวสุนทรพจน์ ระดับ ปวส. ของวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ ปี 2552
 บุคคลอ้างอิง :      [ เฉพาะ สมาชิก เท่านั้น สนใจ คลิกที่นี่ ]